Rugăciunea de Oferire

După aceste aduceri de mulțumiri urmează oferirea și actul de încredințare și supunere.

 

Ce îţi voi da eu în schimb pentru toate aceste binefaceri?

Ce ţi-aş putea oferi din partea mea?

Ale Tale sunt Doamne toate câte sunt înlăuntrul nostru,

Şi cele primite din mâna Ta ţi le aducem ca ofertă.

Îţi ofer mai întâi Doamne, toate faptele pe care le voi face în această zi şi de aici înainte,

Durerile pe care le voi suferi, mâncarea, băutura, somnul, conversaţiile şi tăcerea,

Ca totul să fie pentru veşnica Ta glorie şi spre lauda Ta.

Îţi ofer nu numai lucrurile acestea ale mele, ci şi pe mine împreună cu ele,

Ca sclav al tău pe veci, pentru ca începând de astăzi să nu mă mai preocupe voia mea ci a Ta,

Să nu mai pretind lucrurile mele, nici interesul meu, nici satisfacţia mea,

Ci numai  gloria Ta şi plăcerea voii Tale sfinte.

Şi cum stăpânul poate face cu sclavul său ce voieşte,

Tot aşa şi eu, prosternat la picioarele Tale, mă pun cu totul în mâinile Tale preasfinte,

Pentru ca în viaţa aceasta şi în cealaltă, să faci din mine tot ce vrei  şi

Să Te slujeşti de mine cum vrei, dacă vrei să trăiesc, sau să mor, etc….

Şi cum toate acestea sunt puţin lucru faţă de ceea ce meriţi Tu şi îţi datorez eu,

Îţi ofer mai presus de toate, cea mai bogată şi mai preţioasă ofrandă

Care ţi se poate aduce în Cer şi pe pământ,

Care este viaţa şi moartea, sângele şi suferinţele, virtuţile şi meritele Unicului Tău Fiu,

Care deşi au fost ale Sale, întrucât le-a pătimit,

Sunt mai degrabă ale mele în ce priveşte folosul şi puterea de ispăşire.

Îţi ofer de aceea lacrimile naşterii Sale, duritatea ieslei,

Sângele tăierii împrejur, refugierea în Egipt, umilinţa botezului,

Ispitirea în deşert, călătoriile evanghelizării, ostenelile din timpul zilei, privegherile din noapte,

Opoziţia lumii, calomniile adversarilor,

Durerile sfintei patimi, biciuirea la coloana infamiei, coroana de spini,

Înjurăturile, cuiele, fierea şi oţetul, lancea, îngroparea şi crucea.

Îţi ofer toate virtuţile care străluciră în timpul vieţii sale preasfinte,

cu care te-a cinstit şi ţi-a bineplăcut:

zelul pentru onoarea Ta, aprinsa dorinţă pentru gloria Ta,

ascultarea până la moarte,

lealitatea şi fidelitatea faţă de Tine,

iubirea Sa atât de mare pentru noi,

smerenia sa cea adâncă, răbdarea sa de nebiruit,

tăcerea şi blândeţea între atâtea acuzaţii şi injurii,

dezgolirea şi extrema sărăcie,

şi toate celelalte virtuţi ale patimii şi ale vieţii sale preasfinte:

pentru că acestea sunt florile cele mai frumoase,

şi tămâia cea mai fină,

şi cel mai bineplăcut sacrificiu care poate fi oferit în faţa altarului Tău dumnezeiesc.

Binecuvântat fii Tu Dumnezeule, care ne-ai dat acest drept şi ne-ai încredinţat această ofrandă,

Ca să ţi-o putem aduce din partea noastră, ca laudă binemirositoare. 

 

 

Exercițiul cugetării la Cele Zece Binefaceri Dumnezeiești și cele patru părți care îl compun:

1. Pregătirea

2. Aducerea de Mulțumire pentru cele 10 Mari Binefaceri
    – Sfat cu privire la modul de a aduce mulțumire
3. Rugăciunea de Oferire
4. Rugăciunea de Cerere

Ven. Luis de Granada, „Manual de Rugăciuni”,
– Rugăciunile stării a III-a –

Traducerea Pr. Valentin Danciu