Laudele cuvenite desăvârșirii dumnezeirii

Laudele cuvenite desăvârşirilor Domnului Dumnezeului nostru

Cu rugăciunile fricii şi ale penitenţei s-ar fi cuvenit Doamne, să-mi petrec întreaga viaţă,  căci multe am de plâns şi de temut. Dar totuşi măreţia gloriei tale, pe cât ne constrânge să Te adorăm şi să ne închinăm Ţie, tot  pe atât ne constrânge să Te lăudăm şi să Te preamărim. Căci numai Ţie se datorează cântare şi laudă în Sion.

Tu eşti oceanul tuturor desăvârşirilor, marea înţelepciunii, a atotputernciciei, a frumuseţii, a bogăţiei, a măreţiei, a iubirii şi a maiestăţii.

Tu deţii toate desăvârşirile şi frumuseţea tuturor făpturilor din cer şi de pe pământ; pe toate le ai în gradul suprem de desăvârşire. Comparată cu Tine toată frumuseţea [făpturilor] este urăţenie, toată bogăţia-i sărăcie, toată puterea-i slăbiciune, toată înţelepciunea-i ignoranţă, toată plăcerea-i amărăciune şi într-un cuvânt toate câte în cer şi pe pământ strălucesc, atunci când sunt puse dinaintea Ta sunt mai insignifiante decât o lumânare faţă de soare. Tu eşti desăvârşit fără urmă de diformitate, mare dincolo de cantitate, bun dincolo de calitate, puternic fără nici o slăbiciune, adevărat fără de minciună, pretutindeni prezent fără a ocupa vreun spaţiu, pretutindeni totul fără a fi în vreun loc. În măreţie eşti infinit; în virtute, atotputernic; în bunătate, absolut; în înţeleciune, cu neputinţă de apreciat cum se cuvine; în sfaturi, extraordinar; în judecăţi, drept; în gânduri, cu totul tainic; în cuvinte, adevărat; în fapte, sfânt; în îndurare, copios; cu păcătoşii, îndelung răbdător şi cu penitenţii, preaindulgent.

Ce aş putea spune Doamne despre măreţia înţelepciunii Tale? Tu Doamne, cum zice Profetul, înţelegi de departe toate gândurile mele; Tu din veşnicie ai văzut deja toate căile mele şi nu există nici un cuvânt al meu pe care Tu să-l nu-l fi ştiut dinainte. Tu Doamne, cunoşti toate lucrurile din vechime şi pe cele viitoare. Tu m-ai creat şi Ţi-ai pus mâinile peste mine. Minunată este înţelepciunea Ta în ochii mei, mai mult decât pot eu cuprinde. Unde mă voi duce departe de spiritul Tău şi unde voi fugi de prezenţa Ta? Dacă voi urca la cer, acolo eşti; dacă în infern cobor şi acolo Te voi afla prezent. Dacă voi lua aripile dimineţii şi aş merge să locuiesc la marginile mării şi de acolo mă va scoate mâna Ta şi acolo mă va spijini dreapta Ta. Am zis: Poate întunericul mă va ascunde? Dar şi întunecimile îţi vor descoperi mizeriile desfătărilor mele, pentru că întunericul nu este întuneric dinaintea Ta şi noaptea este ca ziua în prezenţa Ta!  Ochii Tăi, zice Înţeleptul, privesc căile oamenilor şi Tu le ţii minte toţi paşii. Nu există întuneric, nici umbră a morţii unde unde să se poată ascunde de Tine, cei care înfăptuiesc fărădelegea.

god_glory_fra_bartolomeoCe voi spune Doamne despre măreţia atotputerniciei Tale? Dumnezeu, zice Profetul,este Regele nostru care a lucrat mântuirea pământului, dinainte [să fi început scurgerea]secolelor. Tu ai deschis cale prin mare şi ai zdrobit capetele dragonilor din apă. Tu ai zdrobit capul dragonului şi l-ai dat hrană popoarelor Etiopiei. Tu ai deschis izvoare şi râuri, Tu ai secat râurile Etanului. A Ta este ziua, a Ta noaptea. Tu ai creat soarele şi dimineaţa. Tu ai făcut toate marginile pământului, iarna şi vara sunt lucrul mâinilor Tale. Şi altundeva (Iov 12): Doamne Dumnezeul puterilor, cine este asemenea Ţie? Puternic eşti Doamne, şi adevărul Tău vine pretutindeni în urma Ta.  Tu stăpâneşti puterea mării şi Tu potoleşti urgia valurilor. Tu l-ai umilit şi dărâmat pe cel mândru şi cu puterea braţului Tău i-ai pus pe fugă pe duşmanii Tăi. Ale Tale sunt cerurile, al Tău este pământul, globul lui cu toate câte îl populează, Tu l-ai întemeiat! Muntele Tabor şi Hermon de Numele Tău se vor bucura şi numai braţul Tău este Cel puternic! La fel cugeta Iov despre atotputernicia Ta, când zicea: În El este înţelepciunea şi tăria; a lui este sfatul şi puterea de pătrundere. Ceea ce dărâmă El, nimeni nu mai zideşte la loc şi ceea ce închide El, nimeni nu poate să mai deschidă. Dacă ar opri apele, totul ar seca  şi dacă le-ar permite să se reverse totul s-ar îneca. În El este tăria şi înţelepciunea şi El îl cunoaşte pe înşelător cât şi pe înşelat. El goneşte pe sfetnici în picioarele goale şi pe judecători îi aruncă pradă nebuniei. El destramă puterea împăraţilor şi pune cingătoare de frânghie în jurul coapselor lor. El scoate din întuneric lucrurile ascunse şi aduce la lumină ceea ce era acoperit de umbră.  El înmulţeşte popoarele şi tot El le distruge şi după ce le distruge tot El le restaurează. Dacă El dă pacea, cine o poate lua? Şi dacă El îşi ascunde Faţa, cine-l v-a putea privi?

Şi ce voi spune Doamne despre gloria Ta şi despre fericirea Ta? Dacă păcătuieşti [omule], cu ce îl vei păgubi? Şi dacă ţi se înmulţesc răutăţile, ce vei fi făcut împotriva [fericirii] Lui? Dacă eşti drept, ce-i vei adăuga  sau ce va primi din mâna ta [fără ă fi fost deja a Lui]? Răutatea ta într-adevăr îi va face rău omului, care e asemenea ţie, şi fiului omului îi va fi de folos dreptatea ta! Dar Tu Doamne, eşti altfel, eşti atât de fericit şi atât de ascuns este miezul gloriei Tale, încât de nimeni n-ai nevoie!

De aceea, Doamne, aşa te mărturisesc, aşa te laud şi preamăresc Sfântul Tău Nume! Luminează-mi inima şi dă gurii mele cuvinte pentru ca inima mea să cugete la măreţiile Tale şi gura mea să se umple de laudele Tale.

Dar pentru că nu este frumoasă lauda în gura păcătosului, îi rog pe toţi îngerii cerului şi toate făpturile lumii să Te laude împreună cu mine şi să suplinească lipsurile mele, şi le invit să-ţi cântâm gloriosul Cântec pe care cei trei sfinţi tineri îl cântau în mijlocul flăcărilor Babilonului, zicând:Binecuvântat fi Doamne, Dumnezeul părinţilor noştri, şi lăudat şi preaînălţat în veci. Binecuvântat fi pe sfântul tron al Împărăţiei Tale şi lăudat şi preaînălţat în veci. Fi binecuvântat Tu, Cel ce şezi pe heruvimi, privind abisurile, şi lăudat şi preaînălţat în veci. Binecuvântat fii pe firmamentul cerului, şi lăudat şi preaînălţat în veci. Amin.

Tatăl nostru. Bucură-te Marie.