Cum să ne apropiem de Lectio Divina?

PREGĂTIREA SUFLETEASCĂ NECESARĂ PENTRU LECTIO DIVINA
Bruno Secondin, ocarm.

Există câteva dispoziţii spirituale necesare pentru a ca lectio divina să fie cu adevărat o experinţă de dragoste efectivă şi constantă a Cuvântului, care să ne hrănească viaţa interioară şi să ne lumineze viaţa astfel încât să ne poat[ călăuzi opţiunile fundamentale şi fidelitatea generoasă şi creativă faţă de Cristos. E vorba despre cultivarea unor atitudini spirituale care sunt condiţiile indispensabile pentru buna reuşită a lecturii Cuvântului.

1. Ascultarea în tăcere. Crearea unei atmosfere de tăcere, exterioară şi interioară. Trebuie să ajungem la împăcare interioară, la o concentrare senină, la o linişte vie.   

2. Atitudine de credinţă. Trebuie săcredem cu putere că textul este sacru şi inspirat şi că este o realitate vie, o carte care vorbeşte, nu o carte ca oricare alta.

3. În comuniune cu Biserica. Scriptura ne este dată prin intermediul comunităţii, este o comoară vie care ne este pusă în mâini de o comunitate vie. Scriptura se citeşte în Biserică şi răsună ca un Cuvânt viu în comunitatea eclezială.

4. O inimă mare şi bună. Dumnezeune cheamă pe fiecare deoparte la dialog, ca să vorbească inimii noastre. Inima este organul principal în lectio divina pentru că reprezintă irepetibilitatea persoanei. Înainte de lectio trebuie să-i cerem Domnului o inimă mare, o inimă care ascultă, deschisă şi gata să primească, docilă şi loială.

5. Ascultare responsabilă. Cuvântul trebuie să devină viaţă. Pentru aceasta trebuie să fim dispuşi să ne lăsăm judecaţi de Cuvânt şi să ne conformăm viaţa exigenţelor Cuvântului.

6. Invocarea Spiritului Sfânt. Dacă darul Spiritului lipseşte cartea rămâne închisă în faţa noastră. Inspirată fiind de Spiritul Sfânt, numai Spiritul va face această carte din nou inteligibilă şi numai El va aduce în inimile noastre emoţia personală şi colectivă care a alimentat-o.