CALEA VIEȚII, CEA STRÂMPTĂ ȘI CALEA MORȚII

Cristos – cel care a declarat „ cel ce Îmi urmează Mie nu va umbla în întuneric, ci va avea lumina vieţii” In 8,12 – ne-a arătat Calea Vieții, calea cea strâmtă dar și calea morții, cea largă; ne-a indicat calea adevărului și calea minciunii.

Calea spre unirea cu Dumnezeu și calea spre iadul gătit diavolului și slujitorilor lui, unde vor merge ucigașii, cei amăgiți de diavol că a ucide ar putea face bine societății.

Semnificativ pentru plaga avortului Biblia, în Apoc 22,15 se încheie cu un cuvânt clar:„Afară câinii şi vrăjitorii şi desfrânaţii şi ucigaşii şi închinătorii de idoli şi toţi cei ce lucrează şi iubesc minciuna!”