Cateheze Archive

Adevăruri de credință în învățătura Bisericii Catolice legate de spovadă

ADEVĂRURI DE CREDINŢĂ LEGATE DE SACRAMENTUL SPOVEDANIEI Aceste Adevăruri Fundamentale de Credinţă ale Bisericii Catolice despre Sacramentul Pocăinţei au fost extrase din lucrarea „Fundamentele Dogmei Catolice” a Dr. Ludwig OTT. 1. Biserica a primit de la Cristos

Prima meditație pentru trezirea căinței: Țelul suprem al omului

MEDITAŢII CARE NE POT AJUTA SĂ RESIMŢIM DURERE SUFLETEASCĂ ŞI SĂ DETESTĂM PĂCATELE SĂVÂRŞITEVenerabilul Luis de Granada, Sinteza practică a vieţii creştine, Tratatul al doilea – Despre pocăinţă şi spovedanie.  MEDITAŢIA NR.1  – ŢELUL SUPREM AL OMULUI

A doua meditație pentru trezirea căinței: Ce pierdem când păcătuim?

MEDITAŢII CARE NE POT AJUTA SĂ RESIMŢIM DURERE SUFLETEASCĂ ŞI SĂ DETESTĂM PĂCATELE SĂVÂRŞITEVenerabilul Luis de Granada, Sinteza practică a vieţii creştine, Tratatul al doilea – Despre pocăinţă şi spovedanie. MEDITAŢIA NR.2  – CE PIERDEM CÂND PĂCĂTUIM?

Examinarea conștiinței: poruncile lui Dumnezeu

EXAMINAREA GENERALĂ A CONŞTIINŢEIÎntotdeauna înainte de cercetarea împlinirii poruncilor se face o scurtă examinare a atitudinii personale faţă de Sacramentul Spovedaniei Am uitat vreodată din vina mea să mărturisesc un păcat grav sau l-am disimulat? Am venit

Examinarea conștiinței: păcatele capitale

EXAMINAREA CELOR 7 RĂDĂCINI INTERIOARE ALE PĂCATELOR 1- MÂNDRIA –          M-am lăudat cu relele pe care le-am făcut? (răzbunare, certarea cuiva) –          M-am lăudat cu lucruri deşarte şi nevrednice de laudă (frumuseţea chipului, gentileţea trupului, înzestrările personale,

Examinarea conștiinței: Datoriile creștinului

EXAMINAREA DATORIILOR CREŞTINULUI Varianta prescurtată DATORII FAŢĂ DE DUMNEZEU 1.              Mi-am îndeplinit datoriile faţă de Dumnezeu cu inimă grea, fără tragere de inimă? am avut prea puţină resemnare în neplăceri, mai ales când acestea erau provocate de

Pregătirea penitentului

PREGĂTIREA CUM SE CUVINE PENTRU SĂVÂRŞIREA CELOR TREI ACTE ALE PENITENTULUIA treia meditaţie de pregătire  pentru primirea  sfântului sacrament al Pocăinţei – de Luis de la Puente S.J. (+1624) Scopul acestei meditaţii este ca mai  înainte de

Meditație după sf. spovadă

MEDITAŢIE DE MULŢUMIRE DUPĂ SFÂNTA SPOVEDANIECele trei lucruri de făcut după primirea  sfântului sacrament al Pocăinţei – de Luis de la Puente S.J. (+1624) 1. După încheierea mărturisirii păcatelor şi după primirea absolvirii este foarte potrivit să

Sfânta Spovadă

  CUPRINS Prolog: Să renunțăm la joaca de-a pocăința! Structura tematică a cursului de pregatire pentru spovedanie Surse utilizate și recomandări de lectură pentru aprofundare  CATEHEZA I.  – DESPRE SPOVEDANIE 1. Valoarea, potenţialul şi rolul propriu spovedaniei

Vești bune de la Dumnezeu

Curs de Evanghelizare Prezentat în perioada 11 Februarie-29 Aprilie 2013 de Pr. Valentin Danciu la biserica Sf. Maria Regina Păcii din Timișoara Obiective: Trezirea dorinței de a avea, prin Biserică, o întâlnire vie cu Isus cel înviat, care