Cateheze Archive

Meditația 5 pentru trezirea căinței – cât urăște Dumnezeu păcatul

MEDITAŢII CARE NE POT AJUTA SĂ RESIMŢIM DURERE SUFLETEASCĂ ŞI SĂ DETESTĂM PĂCATELE SĂVÂRŞITEVenerabilul Luis de Granada, Sinteza practică a vieţii creştine, Tratatul al doilea – Despre pocăinţă şi spovedanie. MEDITAŢIA NR. 5 – CÂT URĂŞTE DUMNEZEU

Meditația 4 pentru trezirea căinței – injuria adusă lui Dumnezeu păcătuind

MEDITAŢII CARE NE POT AJUTA SĂ RESIMŢIM DURERE SUFLETEASCĂ ŞI SĂ DETESTĂM PĂCATELE SĂVÂRŞITEVenerabilul Luis de Granada, Sinteza practică a vieţii creştine, Tratatul al doilea – Despre pocăinţă şi spovedanie. INJURIA CE SE ADUCE LUI DUMNEZEU PĂCĂTUIND

Meditația 3 pentru trezirea căinței – împotriva cui am păcătuit

MEDITAŢII CARE NE POT AJUTA SĂ RESIMŢIM DURERE SUFLETEASCĂ ŞI SĂ DETESTĂM PĂCATELE SĂVÂRŞITEVenerabilul Luis de Granada, Sinteza practică a vieţii creştine, Tratatul al doilea – Despre pocăinţă şi spovedanie. MEDITAŢIA NR.3 – MAIESTATEA ŞI BUNĂTATEA LUI DUMNEZEU ÎMPOTRIVA

Structura cursului de pregătire pentru spovedanie

Ciclu catehetic dedicat pregatirii pentru primirea sacramentului spovedaniei prezentat perioada 10 Octombrie – 20 Decembrie 2009 de catehetul parohiei Timişoara III, teologul Valentin Danciu   În vremea aceea Isus a început să propovăduiască: „Pocăiți-vă, că Împărăția Cerurilor este aproape” Matei 4, 17  STRUCTURA

Să renunțăm la joaca de-a pocăința

Spovedania este mijlocul stabilit de Isus Cristos pentru ca păcătosul să se poată întâlni cu Dumnezeul Milostivirii; această întîlnire îi dă viaţă veşnică, îl împacă cu Dumnezeu, îi redă binecuvântările pierdute, îi purifică, vindecă şi întăreşte sufletul.

Surse utilizate și recomandări

Principalele surse ale catehezei Bisericii Catolice despre Spovedanie Catehismele Bisericii Catolice Catehismul Bisericii Catolice, pag. 311-326, par.1420-1498 Compendiul Catehismului Bisericii Catolice, par. 296-312 Catehismul Roman, capitolul Despre Sacramentul Pocăinţei Catehismul lui Pius X Decretele conciliilor ecumenice de

Valoarea, potențialul și rolul spovedaniei în viața spirituală

I. MARELE DAR AL SPOVEDANIEI Pentru a înţelege valoarea, potenţialul şi rolul acestui sacrament vom medita mai întâi la motivul existenţei lui şi la efectele pe care, prin voinţa Întemeietorului, le produce în orice suflet care-l primeşte în dispoziţiile cerute.  1.

De ce eficiența spovedaniei rămâne departe de potențialul ei?

4. DE CE PARE SPOVEDANIA UN SACRAMENT INEFICIENT ? Efectele garantate şi efectele potenţiale. Pentru a înţelege motivaţia eficienţei scăzute a spovedaniei, chiar şi atunci când e practicată des, trebuie să ştim că unele roade ale spovedaniei

Roadele și efectele spovedaniei

ROADELE ȘI EFECTELE SPOVEDANIEI Despre harurile care se primesc în sacramentul pocăinţei  I. Voi medita acum la harurile şi favorurile pe care Atotputernicul Dumnezeu le oferă celor care se mărturisesc și primesc sacramentul spovedaniei în dispoziţia cuvenită. Putem

Învățătura tradițională a Bisericii despre sacramentul spovezii

ÎNVĂŢĂTURA TRADIŢIONALĂ A BISERICII DESPRE  SACRAMENTUL SPOVEDANIEI Cateheza actală a Bisericii despre Spovedanie are la bază învăţătura tradiţională a Bisericii despre această Sfântă Taină. Oferim aici o scurtă sinteză a principalelor adevăruri legate de sacramentul spovedaniei, aşa