Cateheze Archive

Curs de spiritualitate catolică

Curs de Spiritualitate Catolică  FUNDAMENTELE VIEȚII CREȘTINE Sfinţenia – desăvârşirea iubiriiCateheza nr.1 – „Vocaţia universală la sfinţenie”Cateheza nr.2 – „Ţelul existenţei umane: sfinţenia desăvârşită”Cateheza nr.3 – „Răspunsul la chemarea divină”Cateheza nr.4 – „Vârstele vieţii spirituale”Cateheza nr.5 –

Discernerea gravității păcatelor: păcat venial și păcat de moarte

DISTINGEREA ÎNTRE PĂCATELE DE MOARTE ŞI PĂCATELE VENIALE Penitentul având obligaţia de a-şi mărturisi anual păcatele de moarte dar nu şi pe cele veniale trebuie să înveţe cum să facă diferenţa între ele. Distincţia aceasta nu este foarte

Cum se face o mărturisire sfântă

MĂRTURISIREA ÎNVĂŢĂTURA BISERICII ŞI MODUL DE A O FACE BINE Mărturisirea este a doua parte a pocăinței, al doilea act al penitentului. Catehismele Bisericii nu îşi propun să fie manuale complete pentru penitenţi; de aceea, singure, sunt

Eficiența căinței și cum o putem dobândi

EFICIENȚA CĂINȚEI Dintre toate exerciţiile de evlavie Căinţa este singura pe care Dumnezeu o acceptă cu bunăvoinţă totdeauna, căci pe celelalte (cum sunt postul, rugăciunea, milostenia…) oamenii adesea le viciază.Imediat ce ne căim, Dumnezeu ne iartă (Ps

Căința și creșterea în virtuți

CĂINŢA ȘI ALCĂTUIREA EI  Cu toții am prefera să putem spune cu Toma de Kempis “prefer să simt străpungerea inimii decât să-i cunosc definiţia” ( Imitatio, I,1). Dar din nefericire nu întotdeauna putem simţi căinţa interioară. În acele

Spovedania ca mijloc de creștere în virtuți

VALOAREA SPOVEDANIEI CA MIJLOC DE CREȘTERE ÎN VIRTUŢI  La punctul al doilea, voi cugeta cât de înalt lucru este actul de căinţă, pentru a mă determina mai mult să-l practic şi să-l frecventez. Voi face aceasta chibzuind

Sinteza Catehezei actuale a Bisericii despre spovedanie

Învăţătura actuală a Bisericii Catolice despre Spovedanie prezentată sub formă de întrebări şi răspunsuri în Compendiul Catehismului Bisericii Catolice (2005). 295. Pentru ce a instituit Cristos sacramentele Pocăinţei şi Ungerii bolnavilor? Cristos, medic al sufletului şi al

Meditațiile cunoașterii de sine

Meditațiile pentru cele 4 săptămâni rezervate dobândirii harului SMERITEI CUNOAȘTERI DE SINEde Louis de Granada     Săptămâna I   Săptămâna II   Săptămâna III   Săptămâna IV                   LUNI: Păcatele personale

Meditația 7 pentru trezirea căinței – binefacerile lui Dumnezeu

MEDITAŢII CARE NE POT AJUTA SĂ RESIMŢIM DURERE SUFLETEASCĂ ŞI SĂ DETESTĂM PĂCATELE SĂVÂRŞITE   MEDITAŢIA NR.7 – BINEFACERILE DUMNEZEIEŞTI Dar mai presus decât toate acestea sentimentul de detestare a păcatelor săvârșite şi durerea sufletească vor creşte  prin

Meditația 6 pentru trezirea căinței – moartea și urmările ei

MEDITAŢII CARE NE POT AJUTA SĂ RESIMŢIM DURERE SUFLETEASCĂ ŞI SĂ DETESTĂM PĂCATELE SĂVÂRŞITEVenerabilul Luis de Granada, Sinteza practică a vieţii creştine, Tratatul al doilea – Despre pocăinţă şi spovedanie. MEDITAŢIA NR. 5 – CÂT URĂŞTE DUMNEZEU