Studiu biblic Archive

Ce este și ce nu este Lectio Divina?

Lectio divina în comunitatea parohialăLectura spirituală şi rugătoare a Cuvântului lui Dumnezeu – adaptare după o metodă de Bruno Secondin ocarm. Ce este Lectio Divina? Apostolul Paul îi îndemna cu căldură pe creştinii micii comunităţi din Colose

Cum să ne apropiem de Lectio Divina?

PREGĂTIREA SUFLETEASCĂ NECESARĂ PENTRU LECTIO DIVINA Bruno Secondin, ocarm. Există câteva dispoziţii spirituale necesare pentru a ca lectio divina să fie cu adevărat o experinţă de dragoste efectivă şi constantă a Cuvântului, care să ne hrănească viaţa

Cum se desfășoară o întâlnire de Lectio Divina?

Alcătuirea unei întâlniri de Lectio Divina Comunitară Întâlnirile se va desfăşura după un program care va respecta următoarele secvenţe (Bruno Secondin, ocarm.): Introducerea şi rugăciunea de invocare a Spiritului SfântPrimirea participanţilor şi o scurtă expunere a obiectivelor

Explicarea pașilor esențiali în Lectio Divina

EXPLICAREA MAI DETALIATĂ A SECŢIUNILOR PRINCIPALE ÎNTR-O ÎNTÂLNIRE DE LECTIO DIVINA COMUNITARĂBruno Secondin, ocarm. Scopul explicării acestor paşi esenţiali ai metodei este acela de a oferi un sprijin pentru surprinderea dinamismului metodei  lectio divina în desfăşurarea ei,

Participarea activă la Lectio Divina comunitară

Lectură comunitară şi în rugăciune a CuvântuluiCÂTEVA RECOMANDĂRI PENTRU O PARTICIPARE ACTIVĂBruno Secondin, ocarm.  1. Este insistent recomandat ca fiecare participant să dedice săptămanal o jumătate de oră studiului biblic acasă, timp în care va citi şi

Lectio Divina la Ev. Matei 4, 17-25

CHEMAREA PRIMILOR DISCIPOLI   MATEI 4, 17-25  Punctul 1 –Chemarea la Pocăinţă – Toţi suntem chemaţi la întoarcerea totală la Iubirea lui Dumnezeu 17 De atunci a început Isus să predice şi să spună: „Convertiţi-vă, pentru că s-a

Lectio Divina la Evanghelia după Luca 18, 9-14

Parabola vameșului și a fariseului 1. AU URCAT LA TEMPLU SĂ SE ROAGE 9 A mai spus această parabolă unora care se credeau drepţi şi-i dispreţuiau pe alţii: 10 „Doi oameni au urcat la templu ca să se

Meditație biblică la ”Pacea Mea o dau vouă!”

Lectio Divina la Noaptea Veghe din 14-15 noiembrie 2014, Parohia Sf. Maria Regina Păcii din Timișoara (fragment).