Meditații asupra Patimilor Domnului Archive

Cina cea de Taină – spălarea picioarelor ucenicilor

SPĂLAREA PICIOARELOR UCENICILOR  Textul evangheliştilor zice aşa: “ Şi când a fost ceasul, S-a aşezat la masă, şi apostolii împreună cu El. Şi a zis către ei: Cu dor am dorit să mănânc cu voi acest Paşti, mai

Ghetsimani: Agonia lui Isus și somnul ucenicilor

RUGĂCIUNEA DIN GRĂDINA GHETSIMANIŞI SOMNUL UCENICILOR Textul evangheliştilor zice aşa: “Cum a sosit ora cinei, aşezându-se Domnul la masă şi cei doisprezece apostoli cu El, le-a zis:” „Staţi aici până când mă voi duce acolo să mă

Cina cea de Taină – instituirea Euharistiei

Despre Presfântul Sacrament şi despre cauzele pentru care a fost instituit Una dintre principalele cauze ale venirii Mântuitorului în lume a fost dorinţa de a aprinde inimile oamenilor cu iubirea de Dumnezeu. Aşa spune laSf. Luca: “Foc

Arestarea lui Isus

DESPRE ARESTAREA DOMNULUI Priveşte după aceea cum, odată terminată rugăciunea, sosi falsul prieten cu acea infernală companie, după ce renunţase deja la slujba de apostol şi se făcu campion şi căpitan al oştirii lui Satana. Priveşte cu

Procesul Domnului: Ana și Caiafa

PROCESUL DOMNULUI ISUS „L-au dus pe Isus în faţa marelui preot şi s-au adunat toţi arhiereii, bătrânii şi cărturarii. Iar Petru l-a urmat de departe până în interiorul curţii marelui preot şi, stând împreună cu servitorii, se

Coborârea de pe Cruce și tânguirea Fecioarei

„După ce a cumpărat un giulgiu, l-a luat jos de pe Cruce, l-a înfăşurat în giulgiu şi l-a pus într-un mormânt săpat în stâncă. Apoi a rostogolit piatra la intrarea în mormânt. Iar Maria Magdalena şi Maria,

Coborârea Domnului la iad

Bucuria strămoșilor eliberați de Cristos din Iad „Aceasta este ziua pe care a făcut-o Domnul să ne bucurăm şi să ne veselim într-însa.” Sigur că Domnul a făcut toate zilele, căci este Creatorul vremurilor. Dar despre aceasta