Rugăciunea cultului privat Archive

Când începe Reînnoirea în Spirit?

Reînnoirea în Spirit începe atunci când ascultăm de cuvintele Sf. Apostol Pavel:  ”Nu vă conformaţi lumii acesteia, ci schimbaţi-vă prin înnoirea minţii ca să înţelegeţi care este voinţa lui Dumnezeu, ce este bun, ce este plăcut, ce

Teama și reverența în Prezența Domnului

 RUGĂCIUNE PENTRU A INSPIRA ÎN SUFLET TEAMA ŞI REVERENŢA ÎN PREZENŢA DOMNULUI În care omul se smereşte şi se cutremură, reflectând la măreţia lui Dumnezeu şi la dreptatea Sa  După cum numai Ţie Doamne se cuvine adoraţie

Rugăciune de mulțumire pentru binefaceri

Rugăciune în care se aduc Domnului mulţumiri pentru binefaceri   Îţi mulţumesc Doamne şi Te laud Dumnezeul meu pentru toate binefacerile şi darurile pe care mi le-ai dat din ziua în care am fost zămislit până în ziua

Rugăciune pentru a cere Domnului iubirea sa

Rugăciune pentru a cere Domnului Dumnezeului nostru dragostea sa Doamne, dacă ne îndatorează atât de mult binefăcătorii noştrii datorită binefacerilor lor şi dacă am vedea fiecare binefacere ca pe un lemn aprins şi ca stimul al iubirii;

Rugăciune de încredere și supunere voii lui Dumnezeu

Rugăciune în care făptura se oferă şi se încredinţează în mâinile Creatorului, punându-şi în El toată speranţa şi supunându-i-se Doamne Dumnezeul meu, toate motivele şi argumentele care mă constrâng să te iubesc, mă constrâng de asemenea să-mi

Trezirea durerii pentru păcate – Louis de Granada

RUGĂCIUNE MEDITATIVĂ PENTRU TREZIREA DURERII PENTRU PĂCATEreflectând la ingratitudinea şi abuzul de binefacerile dumnezeieşti (Luis de Granada 1566) Unde voi găsi apă ochilor mei ca să-i fac izvor de lacrimi, să-mi plâng păcatele şi dispreţul pe care l-am

Metoda meditației pe scurt

METODA MEDITAŢIEI PE SCURTdupă Ven. Luis de Granada Pentru a practica meditaţia creştină sunt necesare trei lucruri:(1) Să şti cum se face(2) Să ai la îndemână materialul de meditat(3) Să ai evlavie suficientă pentru a te ruga

Rugăciune de cerere a celor mai necesare haruri

Rugăciune pentru a cere Domnului toate câte sunt necesare mântuirii noastre Multe mulţumiri îţi aduc Doamne, Dumnezeule atotputernic şi Tată al îndurărilor, pentru că Tu însuţi ne-ai însufleţit ca să-ţi cerem îndurarea, zicându-ne prin gura Preasfântului Tău

Necuprinsa binefacere a Întrupării

Textul următor este scris pentru a fi utilizat la începutul meditației, ca lectură. Pentru o cât mai de folos parcugere a lui, urmați pașii metodei de meditație! Planul din veşnicie al lui Dumnezeu Te ador, Doamne Isuse

Rugăciunea de cerere

Să cerem mai întâi sprijin şi ajutor pentru toate necesităţile trupeşti şi spirituale ale aproapelui nostru, Care este una dintre principalele fapte de milostenie care pot fi făcute. Să cerem apoi cu iubire şi zel pentru cinstea