Arhiva etichetelor: valoare vesnica

Zece fapte uimitoare despre puterea Sfintei Euharistii

Sf. Maica Tereza de Calcutta a afirmat 

”Dacă dorești cu adevărat să crești în iubire, întoarce-te la Euharistie, vino înapoi la Adorație!” 

”Euharistia vine la noi în calitate de lucrare și dar al întregii sfintei Treimi”,  zice părintele Raniero Cantalamessa, OFM

Beneficiile participării la sfânta Liturghie au o valoare veșnică și greu de înțeles pentru omul acestei lumi. 

Însă iată aici zece beneficii evidente dintre cele mai uimitoare:

  1. Uniunea cu Cristos: primind sfânta împărtășanie devenim una cu Cristos. Se produce transformarea sufletului în Cristos printr-un proces lent și imperceptibil.

2. Distrugerea păcatului venial: Conștiința omului care se împărtășește cu vrednicie devine tot mai iluminată de Spiritul Sfânt și astfel va înțelege pas cu pas greutatea păcatelor veniale stând în fața lui Dumnezeu și se va cutremura tot mai mult de ele, căutând cu vigilență evitarea lor.

3. Protejarea față de păcatul de moarte: nu e suficientă hotărârea de a nu mai comite nici un păcat de moarte, ci trebuie să cerem cu smerenie ajutorul lui Dumnezeu, căci El este cel care ne dă tăria, perceperea ocaziilor de păcat și perseverența în ocolirea acestora; iar atunci când ele vin fără intenția noastră, primim puterea să nu cădem.

4. O relație personală cu Cristos: un suflet care se împărtășește des devine permeabil față de cele sfinte, se deschide și dorește o comuniune tot mai mare cu Cristos; încetul cu încetul acel suflet va deveni un instrument de transmitere al harului în lume, va deveni lumină a lumii și sare a pământului.

Papa Benedict al XVI-lea a afirmat în exortația ”Sacramentum Caritatis”: ”În ziua de astăzi există nevoia de a redescoperi că Isus Cristos nu este doar o convingere personală sau o idee abstractă, ci o persoană reală, al cărei intrare în istoria omenirii este capabilă să reînnoiască viața oricărui bărbat sau a oricărei femei. Prin urmare, euharistia ca sursă și apogeu al vieții și misiunii Bisericii, trebuie tradusă în spiritualitate, într-o viață tărită ”conform Spiritului”.   

5. Dăruiește viață: sfânta Euharstie este o resursă spirituală dătătoare de viață, care hrănește spiritul și totodată trupul  cu viață veșnică, viață cristică. 

Au existat sfinți care au trăit mulți ani de-a rândul doar din sfânta Euharistie. Theresa Neumann a trăit timp de 39 de ani fără nici un fel de hrană, doar din sf. Împărtășanie.

6. Unitatea cu Trupul lui Cristos: apropierea de Dumnezeu conduce la apropierea, dăruirea și compasiunea pentru oameni; printr-o practică a credinței va crește spiritul de jertfă, simțul chemării din partea lui Dumnezeu la misiunea proprie din cadrul Bisericii, omul va căuta valorificarea darurilor primite de la Dumnezeu în folosul Bisericii Sale.

7. Dedicare față de săraci: în biserică s-au născut primele opere de caritate și așezăminte sociale. În sufletul celui care se hrănește din Sf. Euharistie se va dezvolta compasiunea față de suferințele oamenilor. 

Sf. Ioan Gură de Aur chiar îi rușinează pe cei care vin la masa Domnului și nu își recunosc fratele, neîmpărtășind pâinea lor cu el.

8. Mângâiere spirituală: în timp de suferință și încercări, sfânta Euharistie ne ușurează toate suferințele, fie ele fizice, sufletești sau spirituale, ne ridică deasupra lor.

9. Darul păcii. În zonele de război s-a observat că oameni și tabere inamice au devenit împăciuitori. Iubirea poate trăi doar într-o atmosferă de pace interioară care premerge păcii exterioare.
Lipsa păcii se traduce prin lipsa iertării și lipsa lui Dumnezeu.

10. Ne oferă un punct central în viețile noastre. Cel practicant zi cu zi într-ale credinței își va orândui întreaga viață în funcție de momentul celebrării sfintei Liturghii, înțelegând centralitatea misterului pascal pentru viața sa.

Recomandarea Papei Benedict este ca:

”poporul creștin să aprofundeze relația dintre misterul euharistic, acțiunea liturgică și noul cult spiritual ce izvorăște din Euharistie, ca sacrament al carității”

„Toate sacramentele precum și toate slujirile bisericești și operele de apostolat sunt strâns legate de Euharistie și orânduite în vederea ei. Căci în sfânta Euharistie este cuprins tot binele spiritual al Bisericii, Cristos însuși, Paștele nostru și pâinea cea vie, care, prin trupul său însuflețit de Duhul Sfânt și dătător de viață, insuflă viață oamenilor, chemându-i și călăuzindu-i astfel să se ofere împreună cu el pe ei înșiși, truda lor și toate cele create” Conciliul Vatican II

Adaptare: https://aleteia.org/2016/07/05/10-amazing-facts-about-the-power-of-the-eucharist/2/