Arhiva etichetelor: sfanta euharistie

Zece fapte uimitoare despre puterea Sfintei Euharistii

Sf. Maica Tereza de Calcutta a afirmat 

”Dacă dorești cu adevărat să crești în iubire, întoarce-te la Euharistie, vino înapoi la Adorație!” 

”Euharistia vine la noi în calitate de lucrare și dar al întregii sfintei Treimi”,  zice părintele Raniero Cantalamessa, OFM

Beneficiile participării la sfânta Liturghie au o valoare veșnică și greu de înțeles pentru omul acestei lumi. 

Însă iată aici zece beneficii evidente dintre cele mai uimitoare:

  1. Uniunea cu Cristos: primind sfânta împărtășanie devenim una cu Cristos. Se produce transformarea sufletului în Cristos printr-un proces lent și imperceptibil.

2. Distrugerea păcatului venial: Conștiința omului care se împărtășește cu vrednicie devine tot mai iluminată de Spiritul Sfânt și astfel va înțelege pas cu pas greutatea păcatelor veniale stând în fața lui Dumnezeu și se va cutremura tot mai mult de ele, căutând cu vigilență evitarea lor.

3. Protejarea față de păcatul de moarte: nu e suficientă hotărârea de a nu mai comite nici un păcat de moarte, ci trebuie să cerem cu smerenie ajutorul lui Dumnezeu, căci El este cel care ne dă tăria, perceperea ocaziilor de păcat și perseverența în ocolirea acestora; iar atunci când ele vin fără intenția noastră, primim puterea să nu cădem.

4. O relație personală cu Cristos: un suflet care se împărtășește des devine permeabil față de cele sfinte, se deschide și dorește o comuniune tot mai mare cu Cristos; încetul cu încetul acel suflet va deveni un instrument de transmitere al harului în lume, va deveni lumină a lumii și sare a pământului.

Papa Benedict al XVI-lea a afirmat în exortația ”Sacramentum Caritatis”: ”În ziua de astăzi există nevoia de a redescoperi că Isus Cristos nu este doar o convingere personală sau o idee abstractă, ci o persoană reală, al cărei intrare în istoria omenirii este capabilă să reînnoiască viața oricărui bărbat sau a oricărei femei. Prin urmare, euharistia ca sursă și apogeu al vieții și misiunii Bisericii, trebuie tradusă în spiritualitate, într-o viață tărită ”conform Spiritului”.   

5. Dăruiește viață: sfânta Euharstie este o resursă spirituală dătătoare de viață, care hrănește spiritul și totodată trupul  cu viață veșnică, viață cristică. 

Au existat sfinți care au trăit mulți ani de-a rândul doar din sfânta Euharistie. Theresa Neumann a trăit timp de 39 de ani fără nici un fel de hrană, doar din sf. Împărtășanie.

6. Unitatea cu Trupul lui Cristos: apropierea de Dumnezeu conduce la apropierea, dăruirea și compasiunea pentru oameni; printr-o practică a credinței va crește spiritul de jertfă, simțul chemării din partea lui Dumnezeu la misiunea proprie din cadrul Bisericii, omul va căuta valorificarea darurilor primite de la Dumnezeu în folosul Bisericii Sale.

7. Dedicare față de săraci: în biserică s-au născut primele opere de caritate și așezăminte sociale. În sufletul celui care se hrănește din Sf. Euharistie se va dezvolta compasiunea față de suferințele oamenilor. 

Sf. Ioan Gură de Aur chiar îi rușinează pe cei care vin la masa Domnului și nu își recunosc fratele, neîmpărtășind pâinea lor cu el.

8. Mângâiere spirituală: în timp de suferință și încercări, sfânta Euharistie ne ușurează toate suferințele, fie ele fizice, sufletești sau spirituale, ne ridică deasupra lor.

9. Darul păcii. În zonele de război s-a observat că oameni și tabere inamice au devenit împăciuitori. Iubirea poate trăi doar într-o atmosferă de pace interioară care premerge păcii exterioare.
Lipsa păcii se traduce prin lipsa iertării și lipsa lui Dumnezeu.

10. Ne oferă un punct central în viețile noastre. Cel practicant zi cu zi într-ale credinței își va orândui întreaga viață în funcție de momentul celebrării sfintei Liturghii, înțelegând centralitatea misterului pascal pentru viața sa.

Recomandarea Papei Benedict este ca:

”poporul creștin să aprofundeze relația dintre misterul euharistic, acțiunea liturgică și noul cult spiritual ce izvorăște din Euharistie, ca sacrament al carității”

„Toate sacramentele precum și toate slujirile bisericești și operele de apostolat sunt strâns legate de Euharistie și orânduite în vederea ei. Căci în sfânta Euharistie este cuprins tot binele spiritual al Bisericii, Cristos însuși, Paștele nostru și pâinea cea vie, care, prin trupul său însuflețit de Duhul Sfânt și dătător de viață, insuflă viață oamenilor, chemându-i și călăuzindu-i astfel să se ofere împreună cu el pe ei înșiși, truda lor și toate cele create” Conciliul Vatican II

Adaptare: https://aleteia.org/2016/07/05/10-amazing-facts-about-the-power-of-the-eucharist/2/ 

10 lucruri uimitoare despre puterea Sfintei Euharistii

 

Euharistia ne este dăruită ca fiind o lucrare și un dar al întregii Sfintei Treimi.
(Raniero Cantalamessa, OFM)

Avem un Tată ceresc care cunoaște fiecare nevoie de-a noastră și străbate mari distanțe pentru a ne da ceea ce cerem. Pâinea noastră cea de toate zilele nu este un simbol sau o chestiune de simplă subzistență pământească; este cu adevărat hrană spirituală, adevăratul Trup și Sânge al Mântuitorului nostru omul-Dumnezeu. Euharistia este hrană care transcende ceremonia și își află puterea și esența în însăși lucrarea Sfintei Treimi.

Aici câteva dintre efectele uimitoare ale Sf. Euharistii:

  1. Unirea cu Cristos: Primirea lui Isus în Sf. Euharistie contopește ființa noastră cu cea a lui Cristos. Sf. Ciril din Alexandria o descrie ca fiind ceva similar cu ”ceara topită care se amestecă cu altă ceară”. Călătoria creștină este o călătorie pentru a deveni precum Cristos, de ”a locui în El” și El în noi. Euharistia este mijlocul prin care se întâmplă aceasta.
  2. Distrugerea păcatului venial: Euharistia distruge păcatul venial. Îl distruge! Datorită păcatului, fervoarea carității noastre poate fi domolită prin păcatul venial. Dar atunci când primim Euharistia suntem uniți cu însăși Caritatea, care arde vestigiile păcatului nostru venial și ne lasă curățați și pregătiți să începem din nou.
  3. Ne ferește de păcatul de moarte: Ar trebui să ne reținem față de primirea Euharistiei conștienți fiind că ne aflăm în păcat de moarte însă ar trebui să primim Euharistia cât mai des cu putință atunci când avem posibilitatea deoarece ea ne ferește de păcatul grav. Este ca și cum puterea euharistiei ar spăla păcatul venial din sufletele noastre și apoi ne-ar acoperi cu o mantie protectoare care ne ajută să stăm departe de păcatul grav.
  4. Relația personală cu Isus: mulți creștini vorbesc despre importanța relației personale cu Isus, ceea ce este foarte adevărat. Dar în primul rând prin Sf. Euharistie putem avea o întâlnire  intimă cu persoana lui Isus. Odată Papa Benedict a subliniat această legătură:

”Astăzi există o nevoie de a redescoperi că Isus Cristos nu e doar o convingere privată sau o idee abstractă, ci o persoană reală, a cărui întrupare în istoria omenirii are puterea de a reînnoi viața fiecărui bărbat și a fiecărei femei. Prin urmare, Euharistia ca sursă și apogeu al vieții și misiunii Bisericii, trebuie tradusă în spiritualitate, în viața trăită conform Spiritului” (Sacramentum Caritatis)

 

  1. Ea dăruiește viață: Conform Catehismului, Euharistia păstrează, mărește și înnoiește viața harului primită la botez (CCC 1392). Cu alte cuvinte, primirea Euharistiei mărește viața harului deja prezentă în noi. 
  2. Unitatea cu Trupul lui Cristos: Din moment ce noi suntem uniți tot mai îndeaproape cu Sf. Euharistie, în consecință suntem mai uniți cu toți ceilalți oamenii care primesc Sf. Euharistie! Cu alte cuvinte, Sf. Euharistie este precum lipiciul care ne ține uniți cu Isus și cu toți frații și cu toate surorile noastre din Biserică.
  3. Ne angajaează față de săraci: Cuvintele Sf. Ioan Gură de Aur ne fac de rușine pe noi cei care părăsim masa euharistică fără să ne îngrijim de Cristos în cei săraci:

”Ați gustat din Sângele Domnului, și totuși nu îl recunoașteți pe fratele vostru. Dezonorați această masă dacă nu vă împărțiți mâncarea cu cineva, judecându-l nevrednic să ia parte la această masă. Dumnezeu v-a eliberat de toate păcatele voastre și v-a invitat aici, dar voi nu ați devenit mai îndurători.”

  1. Mângâiere spirituală: Sf. Împărtășanie este o pregustare a bucuriilor cerului, astfel ea poate produce bucurie în noi dacă experimentăm adevărata unire cu Dumnezeu. Dacă ne simțim înfrânți de dificultățile vieții, putem veni la sf. Euharistie, izvorul bucuriei noastre și să cerem Domnului să ne umple de mângâiere și de pace.
  2. Făcătoare de pace: La Sinodul asupra Sf. Euharistii în 2005, episcopii au discutat cum primirea Sf. Euharistii în regiunile răscolite de războaie a transformat poporul lui Dumnezeu și le-a dat imboldul să caute pacea:

 

”Datorită celebrărilor euharistice, oamenii anagajați în conflicte au fost în stare să se adune în jurul Cuvântului lui Dumnezeu, să audă mesajul său profetic de consolare prin iertare gratuită, și să primească harul convertirii care le permite să se împărtășească din aceeași pâine și din același potir.” (Propositio 49)

10. Conferă un punct cheie în viața noastră: Dacă noi am înțelege cu adevărat natura profundă a Sf. Euharistii, am începe să ne centrăm viețile noastre în jurul Sfintei Împărtășanii. Nu există ceva mai important care să se poată întâmpla în viața noastră. Nu jocuri de fotbal sau întâlniri sau picnicuri. Nu există ceva mai important decât întâlnirea noastră săptămânală pentru a primi medicamentul medicului sufletelor, pe Isus.

 

Putem fi părtași de toate aceste efecte uimitoare și chiar de mai multe  în fiecare duminică participând la Sf. Liturghie! Și vom căuta Sf. Liturghie zilnic undeva în apropierea noastră.

 

Dar ține minte, dispoziția ta când primești Sf. Euharistie poate determina gradul de deschidere al efectelor puternice. Așa că, fii reverențios, concentrat și roagă-l pe Dumnezeu să-ți dăruiască, prin puterea sf. Euharistii, toate harurile de care ai nevoie în viața ta chiar acum.

Precum un tată bun, El va asculta.

Prelucrare: https://aleteia.org/2016/07/05/10-amazing-facts-about-the-power-of-the-eucharist/

AUDIO: Euharistia nu este o alegorie

Omul are o boală cronică: uită de Dumnezeu. Hrana și sursa puterii creștinului este Sf. Euharistie. ”Cine nu mănâncă Trupul lui Cristos și nu bea Sângele Meu nu va intra în Împărăția lui Dumnezeu.”

Noi suntem cei care avem ceva ceea ce alții n-au avut. Prezența lui Cristos în Sf. Euharistie! Aceasta este o pretenție foarte mare, pe care sfinții au putut s-o demonstreze.

În momentul Sf. Împărtășanii unirea noastră cu Cristos este aceeași ca și cea a lui Cristos cu Tatăl.
Pr. Valentin Danciu, 16.01.2019, cateheză din ciclul ”De vera religione”