Mesaje Medjugorje 2017

MESAJUL REGINEI PACII, MEDJUGORJE, 25-IUNIE-2017!
„Dragi copii, astăzi doresc să vă mulțumesc pentru statornicia voastră și să vă chem să vă deschideți rugăciunii profunde.
Rugăciunea, dragi copii, este inima credinței și a speranței în viața veșnică. 
De aceea, rugați-vă cu inima, până când inima voastră ajunge să cânte de recunoștință lui Dumnezeu Creatorul, care v-a dat viață. 
Eu sunt cu voi, copilașilor, și vă aduc binecuvântarea mea maternă de pace. 
Vă mulțumesc că ați răspuns chemării mele. ”
25 iunie 2017


„Dragi copii, ca și în alte locuri unde am venit la voi, la fel și aici vă chem la rugăciune.
Rugați-vă pentru cei care nu L-au cunoscut pe Fiul meu, pentru cei care nu au cunoscut iubirea lui Dumnezeu, [rugați-vă] împotriva păcatului, [rugați-vă] pentru consacrați, [rugați-vă] pentru cei pe care Fiul meu i-a chemat să aibă iubire și un duh de putere pentru voi și pentru Biserică.
Rugați-vă Fiului meu, iar iubirea pe care o veți simți în apropierea Lui vă va da tărie și vă va pregăti să faceți faptele iubirii, pe care le veți împlini în Numele Său.
Copiii mei, fiți gata! Acest timp este o răscruce [de drumuri]. De aceea, vă chem din nou la credință și speranță, vă arăt calea pe care trebuie să mergeți: cuvintele Evangheliei sunt această cale.
Apostolii iubirii mele, lumea are atâta nevoie de mâinile voastre ridicate spre Cer, către Fiul meu și către Tatăl Ceresc, are nevoie de multă smerenie și de curăția inimii. Aveți încredere în Fiul meu și fiți conștienți că puteți mereu să fiți mai buni.
Inima mea de Mamă dorește ca voi, apostolii iubirii mele, să fiți mici lumini ale lumii, să luminați acolo unde întunericul vrea să domnească și, cu rugăciunile și iubirea voastră, arătați calea cea dreaptă și să salvați suflete.
Eu sunt cu voi.
Vă mulțumesc.”
2 iunie 2017


MESAJUL REGINEI PACII, MEDJUGORJE dat prin Ivan în 12 mai 2017! Apariția a avut loc pe Podbrdo, orele 22:00.
După spusele vizionarului Ivan, Fecioara a venit veselă și plină de bucurie salutând cu obișnuitul: “Lăudat să fie Isus, dragii mei copii!”. S-a rugat timp îndelungat cu mîinile întinse asupra celor prezenți, în special asupra bolnavilor, apoi a zis:
“Dragi copii, și astăzi, în acest timp de har, doresc să vă invit să vă deschideți, să deschideți inimile voastre. Vă invit în special să vă rugați mai mult în familiile voastre, să reînnoiți familiile voastre. Deschideți-vă, dragi copii, Duhului Sfânt: să fie El cel care vă conduce, să fie El cel care conduce familiile voastre. Voi aveți nevoie să vă deschideți Duhului Sfânt. De aceea, rugați-vă și deschideți-vă! Vă mulțumesc, dragi copii, că ați răspuns și azi la chemarea mea”.
Apoi Fecioara a dat binecuvântarea ei maternă celor prezenți, a binecuvântat obiectele aduse pentru aceasta, după care a continuat să se roage peste cei prezenți. S-a îndepărtat în semnul crucii luminoase zicând: “Mergeți în pace, dragii mei copii!”


“Vă invit să vă rugați nu cerând, ci aducând jertfă, jertfindu-vă! Vă chem să vestiți adevărul și iubirea milostivă. Îl rog pe Fiul meu pentru voi, pentru credința voastră, care se micșorează tot mai mult în inimile voastre. Îl rog să vă ajute cu Duh dumnezeiesc, așa cum eu doresc să vă ajut cu duh de Mamă. Copiii mei, trebuie să fiți mai buni. Numai cei curați, smeriți, plini de iubire susțin pământul, se mântuie pe sine și lumea. Copiii mei, Fiul meu este inima lumii, El trebuie iubit și rugat, nu vândut mereu, iar și iar. De aceea, voi, apostolii iubirii mele, cu exemplul vostru, cu rugăciunea voastră și cu iubirea milostivă, înmulțiți credința în inima oamenilor. Eu vă sunt alături. Eu vă voi ajuta. Rugați-vă ca păstorii voștri să aibă cât mai multă lumină pentru a-i putea lumina pe toți cei ce locuiesc în întuneric. Vă mulțumesc.”
2 mai 2017


„Dragi copii, în acest timp de har, vă chem pe toți să vă deschideți inima milostivirii lui Dumnezeu, ca, prin rugăciune, pocăință și hotărârea pentru sfințenie să începeți o nouă viață.
Acest timp de primăvară e pentru voi imbold, în gândurile și inima voastră, la o nouă viață, la înnoire. De aceea, copilașilor, sunt cu voi: ca să vă ajut să spuneți DA cu hotărâre lui Dumnezeu și poruncilor lui Dumnezeu.
Nu sunteți singuri, eu sunt cu voi prin harul pe care Cel Preaînalt mi-l dă pentru voi și pentru generațiile de după voi.
Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea mea. ”
25 martie 2017


“Dragi copii, cu iubire maternă vin să vă ajut ca să aveți mai multă iubire, iar asta înseamnă mai multă credință! Vin să vă ajut să trăiți cu iubire cuvintele Fiului meu pentru ca lumea să fie altfel. De aceea, apostolii iubirii mele, vă adun în jurul meu. Priviți-mă cu inima! Vorbiți-mi ca unei Mame despre durerile, suferințele voastre, despre bucuriile voastre. Cereți-mi să mă rog Fiului meu pentru voi. Fiul meu e milostiv și drept, inima mea de Mamă ar dori ca și voi să fiți la fel. Inima mea de Mamă ar dori ca voi, apostolii iubirii mele, cu viața voastră, să vorbiți tuturor celor din jurul vostru despre Fiul meu și despre mine, așa încât lumea să fie altfel, să se întoarcă la simplitate și la curăție, să se întoarcă la credință și speranță. De aceea, copiii mei, rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă cu inima, rugați-vă cu iubire, rugați-vă cu fapte bune! Rugați-vă ca toți să Îl cunoască pe Fiul meu, ca lumea să se schimbe, ca lumea să se mântuiască! Trăiți cuvintele Fiului meu cu iubire, nu judecați, ci iubiți-vă unii pe alții, pentru ca inima mea să poată triumfa! Vă mulțumesc!”
2 mar. 2017


”Dragi copii! Azi vă invit să vă rugați pentru pace. Pace în inimile oamenilor, pace în familii și pace în lume. Satan este puternic și vrea ca voi toți să vă revoltați împotriva Lui Dumnezeu și vă duce din nou către tot ceea ce este uman, distrugând în inimi toate sentimentele față de Dumnezeu și lucrurile Lui. Voi, copilașilor, rugați-vă și luptați împotriva materialismului, modernismul și egoismul pe care lumea vi le oferă. Copilașilor, decideți-vă pentru sfințenie iar eu, cu Fiul meu Isus, mijlocim pentru voi. Vă mulțumesc că ați răspuns chemării mele.”
25 ian.2017


Fiul meu a fost izvor de iubire și de lumină atunci când a vorbit poporului tuturor popoarelor. Apostolii mei, urmați lumina sa, ceea ce nu este ușor, de aceea trebuie să fiți mici, trebuie să deveniți mai mici decât ceilalți și cu ajutorul credinței să vă umpleți de iubirea sa. Fără credință, niciun om de pe pământ nu poate trăi o experiență miraculoasă. Eu sunt cu voi, mă arăt prin aceste veniri, prin aceste cuvinte și doresc să vă mărturisesc iubirea mea și grija maternă.

Copiii mei, nu vă pierdeți timpul punându-vă întrebări la care nu primiți niciodată răspuns. La sfârșitul vieții voastre pământești Tatăl Ceresc vă va răspunde. Să știți mereu că Dumnezeu cunoaște totul, Dumnezeu vede, Dumnezeu iubește. Fiul meu preaiubit luminează viața și risipește întunericul.

Iubirea maternă care mă poartă la voi este inefabilă, ascunsă, dar adevărată. Eu îmi exprim sentimentele față de voi: iubire, înțelegere și bunăvoință maternă. De la voi, apostolii mei, cer rugăciunile voastre: trandafiri care trebuie să fie fapte de iubire. Acestea sunt pentru inima mea maternă rugăciunile cele mai dragi, pe acestea le port Fiului meu născut pentru voi. El vă privește și vă ascultă. Noi suntem întotdeauna alături de voi cu iubirea noastră care cheamă, unește, convertește, dă curaj și umple. De aceea, apostolii mei, iubiți-vă mereu unii pe alții și, mai ales, iubiți-l pe Fiul meu. Aceasta este singura cale pentru mântuire, pentru viața veșnică. Aceasta este rugăciunea mea preferată care, asemenea celui mai frumos parfum de trandafiri, umple inima mea. Rugați-vă întotdeauna, rugați-vă pentru preoții voștri ca să aibă forța de a fi lumina Fiului meu. Vă mulțumesc.”

Mirjana, 2 ian.2017