Rugăciune de Eliberare

În numele Domnului Isus Cristos, prin puterea prețiosului Său Sânge, prin puterea pătimirii Lui, a morții și a Învierii Sale, prin puterea Domnului celui Înviat care stă la dreapta Tatălui, în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, prin puterea Botezului care mi-a fost dată prin Isus, și prin puterea Prețiosului Său Sânge, mă lepăd de toate puterile celui Rău, care vor să-mi facă rău, și le alung.

Doamne, Isuse Cristoase, poruncește Satanei și duhurilor rele ca să ți se supună și niciodată să nu se mai întoarcă la mine. Te rog, Doamne, Isuse, zdrobește cu picioarele Tale pe cel Rău și pe toate ajutoarele lui, și aruncă-i în abis.

Marturisesc: sunt copilul Tatălui ceresc! Sunt mădularul Trupului lui Cristos și Templul Duhului Sfânt, chemat la Înviere. Am fost răscumpărat prin Prețiosul Sânge al lui Cristos, ca să-L slăvesc pe Dumnezeu cu trupul meu. Numai Domnul meu, Isus Cristos are putere asupra mea, asupra trupului meu, asupra sufletului meu și asupra relațiilor mele.

 

De aceea, cel Rău nu are dreptul și nicio putere asupra mea, asupra familiei mele și asupra casei mele.

 

Eu și casa mea îi vom sluji Domnului.

 

Tată Ceresc, te rog iartă toate păcatele strămoșilor mei, părinților și rudelor mele. Îi încredințez pe toți lui Isus Răstignit. Te rog pentru iertarea tuturor păcatelor mele și mă hotărăsc ferm să-i iert pe toți cei care m-au rănit sau jignit. Prețiosul Sânge al lui Cristos să ne curețe de toate păcatele noastre și să ne elibereze de încătușările neiertării, de blesteme și de păcate.

Prin Cristos Domnul nostru. Amin.

 

 1. Mă lepăd de duhul egoismului, de voința proprie, de preamărirea de sine, de duhul independenței de Dumnezeu, de respingerea altora și de autorespingere, de singurătate negativă și sentimentul părăsirii, de necredință și de îndoieli, de duhul răzvrătirii, de duhul neascultării, de încăpățânare, de revoltare, de căderea în necredință, de duhul rătăcirii și al blasfemiei.

Doamne, Isuse Cristoase, poruncește acestor duhuri rele să plece de la mine; ca să se supună Ție și să nu se mai întoarcă niciodată la mine.

 

 1. Mă lepăd de duhul supărării și al enervării, al amărăciunii, și al împotrivirii, de duhul urii și al reproșării, de duhul neiertării, de duhul răzbunării și al uciderii.

Doamne, Isuse Cristoase, poruncește acestor duhuri rele să plece de la mine; ca să se supună Ție și să nu se mai întoarcă niciodată la mine.

 

 1. Mă lepăd de duhul fricii și al strâmtorării, al îngrijorării și al încordării, de duhul depresiei, de timiditate și teamă, de duhul opresiunii, împovărării și al mâhnirii, de duhul frustrării și al decepției, de duhul deznădejdii, al disperării și de duhul sinuciderii.

Doamne, Isuse Cristoase, poruncește acestor duhuri rele să plece de la mine; ca să se supună Ție și să nu se mai întoarcă niciodată la mine.

 

 1. Mă lepăd de duhul fricii, de spaimă și sperietură, de complexele inferiorității și al nervozității.

Doamne, Isuse Cristoase, poruncește acestor duhuri rele să plece de la mine; ca să se supună Ție și să nu se mai întoarcă niciodată la mine.

 

 1. Mă lepăd de duhul dorințelor trupești, de autosatisfacere, de duhul adulterului, de duhul homosexualității, a infidelitătii și al incestului, de duhul prostituției și a flirtului, de duhul nerușinării și al bestialității.

Doamne, Isuse Cristoase, poruncește acestor duhuri rele să plece de la mine; ca să se supună Ție și să nu se mai întoarcă niciodată la mine.

 

 1. Mă lepăd de duhul plăcerii, care intră în mine prin gânduri, cuvinte, fapte, prin ochii mei, urechi, nas, limbă și pipăit, prin mâinile mele, picioare și organele genitale.

Doamne, Isuse Cristoase, poruncește acestor duhuri rele să plece de la mine; ca să se supună Ție și să nu se mai întoarcă niciodată la mine.

 

 1. Mă lepăd de duhul mentalității lumești, de duhul senzualității, de duhul erotismului și al desfrânării, de duhul dependenței de alcool și țigări, droguri și jocuri de noroc, de duhul muzicii negative, de videofilme și jocuri electronice.

Doamne, Isuse Cristoase, poruncește acestor duhuri rele să plece de la mine; ca să se supună Ție și să nu se mai întoarcă niciodată la mine.

 

 1. Mă lepăd de duhul atașării de persoane și de lucruri materiale.

Doamne, Isuse Cristoase, poruncește acestor duhuri rele să plece de la mine; ca să se supună Ție și să nu se mai întoarcă niciodată la mine.

 

 1. Mă lepăd de duhul dorinței de apreciere, de dorința de renume, de duhul slăvirii de sine, de duhul puterii, de statut și bogăție, de duhul posedării bunurilor materiale și de duhul avariției.

Doamne, Isuse Cristoase, poruncește acestor duhuri rele să plece de la mine; ca să se supună Ție și să nu se mai întoarcă niciodată la mine.

 

 1. Mă lepăd de duhul lenei, de duhul hedonismului (duhul cultului plăcerii) și a excesului de mâncare și băutură.

Doamne, Isuse Cristoase, poruncește acestor duhuri rele să plece de la mine; ca să se supună Ție și să nu se mai întoarcă niciodată la mine.

 

 1. Mă lepăd de duhul mândriei, al aroganței și al încrederii excesive de sine, de duhul prejudecății și al concurenței nesănătoase, de duhul geloziei, de duhul invidiei, de comparația cu alții, și de duhul ranchiunei.

Doamne, Isuse Cristoase, poruncește acestor duhuri rele să plece de la mine; ca să se supună Ție și să nu se mai întoarcă niciodată la mine.

 

 1. Mă lepăd de duhul idolatriei, de prezicere, de farmece, de blestem, de magia albă și neagră, de duhul superstiției, de duhul ocultismului, al ezoteriei (ritualuri secrete), de duhul credinței în reîncarnare și învățarea mișcării New Age. Mă lepăd de toate puterile rele care m-au încătușat (legat) prin închinarea la dumnezei falși, vizitând locuri destinate cultului pagân, păstrarea obiectelor și simbolurilor oculte în casa proprie, citirea horoscopului, de duhul clarviziunii, citirea în palmă, cititul în cărți și tarot, al invocării duhurilor morților, de purtarea amuletelor și pietrelor de cristal “pentru noroc”, a mandalei – cercului magic budist, folosirea pendulului a numerologiei și a mișcării obiectelor, exersarea de yoga, a meditației zen și a metodelor precum sunt: reiki, centrele de forță – chakrele, folosirea persoanelor ca și medium, scrisul automat, vindecarea prin guru, folosirea metodelor de vindecare care sunt bazate pe metode oculte și pe filozofii religioase necreștine. (CBC 2111-2117; Mt 7,22-23; Mt 24,24-25; 1Tes 5,21; Is 14,13-14; Is 28,17; Rom 12,2; Gen 3,5.16-19; Ef 4,27; In 15,14; Col 2,20-23; Lc 6,19; Fap 17,27-28; Os 4,12; Ps 139; 1 In 4,1; Fap 16,16-19 )

Doamne, Isuse Cristoase, poruncește acestor duhuri rele să plece de la mine; ca să se supună Ție și să nu se mai întoarcă niciodată la mine.

 

 1. Mă lepăd de duhul judecării și al condamnării altora, de duhul acuzării de sine și al acuzării altora, de duhul aruncării responsabilității pe altii, de duhul defăimării și al jignirii respectului, de duhul umilirii altora și a vorbelor fără respect, de duhul certurilor și al tiraniei.

Doamne, Isuse Cristoase, poruncește acestor duhuri rele să plece de la mine; ca să se supună Ție și să nu se mai întoarcă niciodată la mine.

 

 1. Mă lepăd de duhul autoamăgirii, de viclenie și înșelătorie (escrocherie), de duhul mișelesc și mincinos, de duhul lingușirii, de duhul luării și dării de mită, de duhul nedreptății și al hoției (furtului).

Doamne, Isuse Cristoase, poruncește acestor duhuri rele să plece de la mine; ca să se supună Ție și să nu se mai întoarcă niciodată la mine.

 

 1. Mă lepăd de duhul neîncrederii în Dumnezeu, de duhul ateismului, al sacrilegiului și al materialismului, de duhul de a fi membru în comunități secrete și de duhul de a trăi în consumism.

Doamne, Isuse Cristoase, poruncește acestor duhuri rele să plece de la mine; ca să se supună Ție și să nu se mai întoarcă niciodată la mine.

 

Doamne, Isuse, curăță-mă cu Prețiosul Tău Sânge, mai ales inima mea, conștința mea, subconștința și inconștința mea. Spală gândurile mele și conștiința, amintirile, imaginile (ideile) și simțurile (senzațiile), mintea mea, voința mea și sentimentele mele.

 

Doamne, Isuse, cu Sângele Tău PreaSfânt, curăță creierul meu, sistemul meu nervos, sângele din venele mele, mușchii mei, oasele și toate organele interioare.

 

Doamne, Isuse, curăță-mă cu Preasfântul Tău Sânge, curăță ochii mei, urechile și nasul, pipăitul meu, gura și limba, mâinile mele, picioarele și organele genitale.

 

Doamne, Isuse, trimite asupra mea de la Tatăl Tău, pe Duhul Sfânt, Duhul Adevărului, Duhul Sfințeniei.

 

Dumnezeule, Duhule Sfinte, dăruiește-mi cele șapte daruri: darul înțelepciunii și al înțelegerii, darul sfatului și al tăriei, al cunoașterii, al evlaviei și al fricii de Dumnezeu..

 

Duhule Sfinte, umple-mă cu roadele Tale: iubirea, bucuria, pacea, răbdarea, dragostea, îngăduința, bunătatea, amabilitatea, credința, fidelitatea, modestia, înfrânarea și curăția.

 

Duhule Sfinte, dăruiește-mi carismele Tale – darul Cuvântului Înțelepciunii și al Cunoașterii, darul Prorociei în armonie cu credința, darul Discernerii Duhurilor, darul Vindecării, capacitatea de a face minuni, darul Vestirii Credinței, darul Slujirii, darul vorbirii în limbi și explicarea lor, darul mijlocirii și celelalte daruri necesare pentru construirea comunității creștine și pentru preamărirea Tatălui Ceresc. Prin Cristos, Domnul nostru. AMIN.

 

Fr. James Mariakumar SVD, Divine Word Retreat Team, http://www.mariakumar-svd.com