Mesaje Medjugorje 2014

Dragi copii, şi astăzi vi-L aduc în braţele mele pe Fiul meu Isus şi cer de la El pacea pentru voi şi pacea între voi. Rugaţi-vă şi adoraţi-L pe Fiul meu, pentru ca în inimile voastre să intre pacea Sa şi bucuria Sa. Mă rog pentru voi ca să fiţi tot mai deschişi rugăciunii. Vă mulţumesc că aţi răspuns chemării mele. Marija, 25 dec.2014


Dragi copii, amintiţi-vă că Iubirea va triumfa. Ştiu că mulţi din voi au pierdut speranţa, pentru că în jurul lor văd suferinţă, durere, gelozie, invidie. Dar Eu sunt Mama voastră. Sunt în Împărăţie, dar sunt şi aici în mijlocul vostru. Fiul meu mă trimite din nou pentru a vă ajuta, de aceea nu pierdeţi speranţa, ci urmaţi-mă, căci triumful inimii mele e în Numele lui Dumnezeu. Fiul meu v-a iubit şi se gândeşte la voi cum s-a gândit mereu. Credeţi-L şi trăiţi-L, pentru că El e viaţa lumii. Copiii mei, a-L trăi pe Fiul meu înseamnă a trăi Evanghelia. Şi asta nu e uşor; asta înseamnă iubire, iertare şi sacrificiu; asta purifică, vă deschide poarta spre Împărăţie. Rugăciunea sinceră nu e doar cuvântul rostit, ci ruga ce o pronunţă inima – aceasta vă va ajuta. Şi postul, pentru că acesta este încă şi mai mult iubire, iertare şi jertfă. De aceea, nu vă pierdeţi speranţa, ci urmaţi-mă. Vă invit din nou să îi iubiţi pe păstorii voştri, să vă rugaţi pentru păstorii voştri, ca ei să privească mereu la Fiul meu care a fost primul Păstor al lumii şi a cărui familie a fost lumea întreagă. Vă mulţumesc. Mirjana, 2 dec.2014


Dragi copii! Astazi vă invit în mod deosebit la rugăciune. Rugați-vă, copilaşilor, ca să înțelegeți cine sunteți şi încotro trebuie mergeți. Fiți purtătorii Veştii celei Bune şi oameni ai speranței. Fiți iubire pentru toți cei care sunt fără de iubire. Copilaşilor, veți fi totul și veți realiza totul numai dacă vă rugați și dacă sunteți deschiși voinței lui Dumnezeu, lui Dumnezeu care dorește să vă călăuzească spre viața veșnică. Eu sunt cu voi și mijlocesc pentru voi zi după zi dinaintea Fiului meu Isus. Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea mea. Marija, 25 noi.2014


Dragi copii, sunt cu voi cu binecuvântarea Fiului meu, cu voi care mă iubiți și căutați să mă urmați. Eu doresc să fiu și cu voi, cei care nu mă primiți. Vouă tuturor îmi deschid Inima plină de dragoste și vă binecuvântez cu mâinile mele materne. Sunt o Mamă care vă înțelege: am trăit viața voastră și am încercat suferințele și bucuriile voastre. Voi, care trăiți durerea, înțelegeți durerea și suferința mea pentru aceia dintre fii mei care nu permit ca lumina Fiului meu să-i lumineze, pentru copiii mei care trăiesc în întuneric.  De aceeam am nevoie de voi, de voi care ați fost luminați de lumină și care ați înțeles adevărul. Vă invit să-l adorați pe Fiul meu, pentru ca sufletul vostru să crească și să atingă o adevărată spiritualitate. Apostolii mei, atunci mă veți putea ajuta. A mă ajuta pe mine înseamnă să vă rugați pentru cei care nu au cunoscut dragostea Fiului Meu. Rugându-vă pentru ei, voi arătați Fiului meu că îl iubiți și îl urmați.  Fiului meu mi-a promis că răul nu va învinge niciodată, pentru că aici sunteți voi, suflete drepte: voi, care încercați să vă spuneți rugăciunile cu inima; voi care vă oferiți durerile și suferințele Fiului meu; voi care înțelegeți că viața este numai o clipire; voi care tânjiți după Împărăția Cerurilor. Toate acestea vă face apostolii mei și vă conduce la triumful Inimii mele. De aceea, fiii mei, purificați-vă inimile și adorați-l pe Fiul meu. Vă mulțumesc! Mirjana, 2 noi.2014

 
Dragi copii, în acest timp de har rugaţi-vă şi cereţi mijlocirea tuturor sfinţilor care sunt deja în lumină. Ei să vă fie de exemplu şi îndemn din zi în zi pe calea convertirii voastre. Copilaşilor, fiţi conştienţi că viaţa voastră este scurtă şi trecătoare. De aceea, tânjiţi după eternitate şi pregătiţi-vă inimile în rugăciune. Eu sunt cu voi şi mijlocesc pentru fiecare din voi la Fiul meu, mai ales pentru cei ce s-au consacrat mie şi Fiului meu. Vă mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea. Marija, 25 oct.2014

 
Dragi copii, eu vă iubesc cu iubire de Mamă, iubiți-vă unii pe alții! Iubirea față de Tatăl Ceresc și iubirea față de aproapele să fie pe primul loc în inimile voastre, mai presus de tot ce este în lumea aceasta, așa cum a dorit Fiul meu de la bun început. Dragii mei copii, oare nu recunoașteți semnele vremurilor? Oare nu recunoașteți că totul, tot ce se întâmplă în jurul vostru, e din cauză că nu este iubire? Conștientizați că mântuirea este în adevăratele valori. Acceptați puterea Tatălui Ceresc, iubiți-L și respectați-L. Pășiți pe urmele Fiului meu. Voi, copiii mei, apostolii mei dragi, voi vă adunați mereu din nou în jurul meu căci sunteți însetați: însetați de pace, iubire și fericire. Beți din palmele mele! Ele vi-l oferă pe Fiul meu, care e izvor de apă cristalină. El va însufleți credința voastră și va curăța inima voastră, căci Fiul meu iubește inimile curate, iar inimile curate îl iubesc pe Fiul meu. Doar inimile curate sunt smerite și au credință tare. Eu astfel de inimi aștept de la voi, copiii mei. Fiul meu mi-a spus că eu sunt Mama întregii lumi. Pe voi, care mă acceptați ca atare, vă rog să mă ajutați cu viața, rugăciunea și jertfa voastră ca toți copiii mei să mă accepte de Mamă, ca să îi pot conduce la Izvorul de apă cristalină. Vă mulțumesc. Dragii mei copii, în timp ce păstorii voștri, cu mâinile lor binecuvântate, vă dăruiesc trupul Fiului meu, în inima voastră mulțumiți-i mereu Fiului meu pentru jertfa Lui și pentru păstorii pe care vi-i dăruiește mereu din nou. Mirjana, 2 oct.2014

 
Dragi copii, şi astăzi vă chem ca şi voi să fiţi ca stelele, care, cu strălucirea lor, dau lumină şi frumuseţe altora ca să se bucure. Copilaşilor, fiţi şi voi strălucire, frumuseţe, bucurie şi pace. Şi, mai ales, fiţi rugăciune pentru toţi cei ce sunt departe de iubirea mea şi de iubirea Fiului meu Isus. Copilaşilor, mărturisiţi credinţa şi rugăciunea voastră cu bucurie, cu bucuria credinţei care e în inima voastră, şi rugaţi-vă pentru pace, care e un dar preţios de la Dumnezeu. Vă mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea. Marija, 25 sept.2014

 
Dragi copii, eu, Mama voastră, vin din nou în mijlocul vostru datorită unei iubiri ce nu are margini, iubirea infinită a nemărginitului Tată Ceresc. Şi, în timp ce privesc în inimile voastre, văd că mulţi dintre voi mă primesc ca Mamă şi, cu inimă sinceră şi curată, doresc să fie apostolii mei. Dar eu sunt Mamă şi acelora dintre voi care nu mă acceptaţi şi, în împietrirea inimii voastre, nu vreţi să cunoaşteţi iubirea Fiului meu. Nu ştiţi cât suferă inima mea şi cât Îl rog pe Fiul Meu pentru voi. Îl rog să vă vindece sufletele, căci El o poate face. Îl rog să vă lumineze cu un miracol al Duhului Sfânt ca să încetaţi să Îl trădaţi, blestemaţi şi răniţi mereu din nou. Mă rog cu toată inima să înţelegeţi că numai Fiul Meu e mântuirea şi lumina lumii. Şi voi, copiii mei, apostolii mei dragi, purtaţi-L mereu pe Fiul meu în inimă şi în gânduri: astfel voi purtaţi iubirea. Toţi cei care nu-L cunosc pe El, Îl vor recunoaşte în iubirea voastră. Eu sunt mereu lângă voi. Sunt în mod special alături de păstorii voştri, pentru că Fiul meu i-a chemat să vă conducă pe calea către veşnicie. Vă mulţumesc, apostolii mei, pentru jertfă şi iubire. Mirjana, 2 sept.2014

 
Dragi copii! Rugati-vă pentru intenţiile mele pentru că Satana doreşte să distrugă planul pe care-l am aici şi să vă răpească pacea. De aceea, copilaşilor, rugaţi-vă, rugaţi-vă, rugaţi-vă pentru ca Dumnezeu să poată lucra prin fiecare dintre voi. Inimile voastre să fie deschise voinţei lui Dumnezeu. Eu vă iubesc şi vă binecuvântez cu binecuvântarea mea maternă. Vă mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea. Marija, 25 aug.2014

 
„Dragi copii, motivul pentru care sunt cu voi, misiunea mea, este să vă ajut ca Binele să învingă, chiar dacă aceasta vouă acum nu vi se pare posibil. Ştiu că nu înţelegeţi multe lucruri, aşa cum eu nu am înţeles tot – tot ceea ce Fiul meu îmi explica în timp ce creştea lângă mine -, dar L-am crezut şi L-am urmat. Asta vă rog şi pe voi: să mă credeţi şi să mă urmaţi. Dar, copiii mei, a mă urma pe mine înseamnă a-L iubi pe Fiul meu mai presus de toate, a-L iubi în fiecare persoană fără să faci diferenţe. Ca să fiţi capabili să faceţi asta vă chem din nou la renunţare, rugăciune şi post. Vă chem ca viaţa sufletului vostru să fie Euharistia. Vă chem să îmi fiţi apostoli ai luminii, care vor răspândi iubirea şi îndurarea în lume. Copiii mei, viaţa voastră e doar o clipire în comparaţie cu viaţa veşnică. Şi când veţi veni în faţa Fiului meu, în inimile voastre El va vedea câtă iubire veţi fi avut. Pentru a putea răspândi iubirea cum se cuvine, îi cer Fiului meu, să vă dăruiască – prin iubire, prin El – unitatea între voi, unitatea între voi şi păstorii voştri – prin ei Fiul meu vi se dăruieşte mereu din nou şi vă reînnoieşte sufletul. Nu uitaţi asta. Vă mulţumesc.” Mirjana, 2 aug.2014

 
„Dragi copii! Voi nu sunteți conștienți de harurile pe care le trăiți în acest timp în care Cel Preaînalt vă dă semne ca să că deschideți și să vă convertiți. Întoarceți-vă la Dumnezeu și la rugăciune; în inimile voastre, în familiile și comunitățile voastre să domnească rugăciunea pentru ca Spiritul Sfânt să vă călăuzească și să vă îndemne să fiți în fiecare zi tot mai mult deschiși voinței lui Dumnezeu și planului Său cu fiecare dintre voi. Eu sunt cu voi, și împreună cu sfinții și cu îngerii mijlocesc pentru voi. Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea Mea.” Marija, 25 iulie 2014
 

Dragi copii, eu, Mama voastră, a tuturor celor adunaţi aici şi Mama lumii întregii, vă binecuvântez cu binecuvântarea mea maternă şi vă chem să porniţi pe calea smereniei. Această cale duce la cunoaşterea iubirii Fiului Meu. Fiul meu e atotputernic şi omniprezent. Dacă voi, copiii mei, nu ajungeţi să cunoaşteţi asta, atunci întunericul, orbirea stăpâneşte în sufletul vostru. Doar smerenia vă poate vindeca. Copiii mei, eu am trăit mereu cu smerenie, curaj şi speranţă. Am ştiut, am cunoscut că Dumnezeu e în noi şi noi în Dumnezeu. Cer acelaşi lucru de la voi. Doresc ca voi toţi să fiţi cu mine în veşnicie, pentru că sunteţi parte din mine. Vă voi ajuta pe drum. Dragostea mea vă va învălui ca o mantie şi vă va face apostoli ai luminii mele, ai luminii lui Dumnezeu. Cu iubirea care izvorăşte din smerenie veţi duce lumina acolo unde domneşte întunericul, orbirea, Îl veţi duce pe Fiul meu, care e Lumina lumii. Sunt mereu lângă păstorii voştri şi mă rog ca ei să poată fi întotdeauna un exemplu de umilinţă pentru voi. Vă mulţumesc.  Mirjana, 2 iulie 2014