Meditație la primul mister de mărire

PRIMUL MISTER DE MĂRIRE – SLĂVITA ÎNVIERE A FIULUI LUI DUMNEZEU

SUGESTII PENTRU MEDITAŢIE

Distrugerea puterii iadului
Când bătălia Sfintelor Patimi a luat sfârşit şi dragonul furios credea că l-a învins pe Miel, puterea dumnezeirii începu să strălucească în sufletul lui Cristos. Atunci Preaputernicul nostru Leu a coborât în infern şi acolo l-a învins şi capturat pe cel puternic şi înarmat, deposedându-l de bogata pradă pe care o ţinea captivă. Astfel, pentru că tiranul îndrăzni să ia prizonier Capul asupra căruia nu avea nici un drept, a pierdut de drept puterea ce o avea asupra membrelor Lui.
     Atunci adevăratul Samson murind, şi-a ucis duşmanii. Atunci Mielul fără de pată a eliberat prizonierii din lacul fără de apă, prin sângele Noului său Legământ. Atunci a răsărit mult aşteptata lumină nouă celor care locuiau în ţinutul întunecat şi în umbra morţii. 

Învierea naturii umane
A treia zi după câştigarea acestei victorii, – moartea fiind de acum biruită – Autorul vieţii a înviat din morţi. Aşa a ieşit atunci adevăratul Iosif din temniţa iadului prin voia şi porunca Împăratui suveran, lepădând hainele mortalităţii şi slăbiciunii şi îmbrăcând veşmintele frumuseţii şi ale nemuririi.

Bucuria învierii
Cugetă aici la bucuria adusă pe rând de toate apariţiile care au avut loc în ziua aceea glorioasă. Reflectează la bucuria părinţilor din limb care aşteptară atâţia amar de ani suspinând după această zi. Imaginează-ţi apoi bucuria Fecioarei care pe cât de mult a suferit în timpul patimilor pe atât de mult s-a bucurat de înviere. Meditează la bucuria mironosiţelor şi mai ales a prefericitei Maria Magdalena care îl iubea nespus pe Domnul şi mult se înveseli văzându-l înviat. Şi, în sfârşit, gândeşte-te la bucuria ucenicilor care rămaseră cu totul nemângâiaţi fără Maestrul lor, dar cât de mare mângâiere au avut atunci când l-au văzut viu.

Apariţiile Domnului
Roagă-l de aceea pe Domnul să-ţi dea şi ţie din harul bucuriei învierii, ca să guşti şi tu măcar puţin din bucuria tuturor celor care l-au văzut pe Isus în ziua Învierii. Căci Domnul nu a apărut numai în acea zi, ci de multe ori şi în multe feluri s-a arătat, timp de patruzeci de zile, mâncând şi bând cu ucenicii. Şi a făcut-o pentru ca aceste apariţii să fie tot atâtea argumente prin care să ne întărească credinţa, pentru ca prin făgăduinţele lui să ne întărească speranţa şi prin darurile pe care urma să ni le trimită din Cer, să ne aprindă dragostea.

 
Tainele de Marire2RUGĂCIUNE

Îţi mulţumesc Isus iubit, că Te-ai coborât în iad cu putere şi distrugând acolo puterea diavolului i-ai înveselit cu prezenţa Ta pe părinţii cei din vechime ţinuţi acolo captivi şi pentru că scoţându-i din temniţele întunecoase i-ai ridicat la desfătările paradisului. [Oseea 13; Efes 4; Zah 9; Ecl 24; Fap 2]

Te rog, de aceea să reverşi har din puterea Sângelui şi a Patimilor Tale peste sufletele părinţilor mei, a rudelor mele, a prietenilor, a binefăcătorilor mei şi a tuturor credincioşilor defuncţi pentru ca, odată iertaţi de pedpesele purgatoriului să fie primiţi în sânul fericirii veşnice.

Îţi mulţumesc Isus iubit că ai ieşit biruitor şi triumfător din mormânt.

Îţi mulţumesc că după ce ai biruit moartea înviind din mormânt şi după ce preafrumoasa strălucire a dumnezeirii s-a întors în scumpul Tău trup, i-ai vizitat pe prietenii tăi dăruindu-le bucurie nemăsurată. (Mc 16, Lc 24, Mt 28)

Dă-mi Doamne să înviez şi eu din moartea viciilor şi a vechiului meu mod de viaţă ca să trăiesc de aici înainte o viaţă cu totul nouă, în care să nu mai umblu după cele de jos ci numai după lucrurile înalte de sus, şi astfel să fiu alături de Tine în glorie atunci când vei reveni pe pământ, – căci Doamne, Tu eşti viaţa mea! Amin. (Rom 6)

Tatăl nostru. 10 Bucură-te Marie. Mărire Tatălui.

 

Sugestii de meditație la Misterele de Mărire ale Rozariului (de Ven. Luis de Granada)