Meditațe la al doilea mister de mărire

AL DOILEA MISTER DE MĂRIRE:ADMIRABILA ÎNĂLŢARE A FIULUI LUI DUMNEZEU

SUGESTII DE MEDITAŢIE

Înălţarea Domnului şi intrarea sfinţilor în Cer
La capătul celor patruzeci de zile Domnul a ieşit cu ucenicii din Ierusalim până pe muntele Măslinilor şi luându-şi cu multă dragoste rămas bun de la ei şi de la binecuvântata sa Mamă şi-a ridicat mâinile spre cer şi în văzul lor s-a înălţat într-un nor strălucitor. Astfel ne-a deschis calea spre cer şi a luat sus cu sine prizonierii iadului, ducându-i pe cei fără de ţară în Împărăţia Sa şi făcându-i concetăţeni ai îngerilor şi domiciliaţi în casa lui Dumnezeu. Citeşte mai departe

Cristos avocat şi conducător al Bisericii în Cer
Şi dacă pe când era în această lume ne-a ajutat cu ostenelile Sale, acum in Cer ne ajută cu rugăciunile Sale: pe pământ avusese misiunea de Răscumpărător iar în Cer are misiunea de avocat. Căci aşa se cuvenea să fie Pontiful nostru: sfânt, inocent, curat, separat de păcătoşi şi ridicat mai presus de ceruri. Acum fiind aşezat la dreapta Maiestăţii îşi prezintă Tatălui semnele rănilor suferite pentru noi şi de pe tronului [măririi] guvernează trupul mistic al Bisericii sale, distribuind oamenilor nenumărate daruri prin care îi face asemenea cu Sine.

De aceea aşa cum El – care este căpetenia noastră – a fost chinuit şi martirizat în această lume cu multe osteneli, tot aşa este voia Sa ca şi trupul său mistic să fie asemenea Lui, pentru a nu exista nepotrivire între cap şi membre. Foarte diform ar arăta o fiinţă a cărui cap este acoperit de spini iar membrele trupului îi sunt delicate. Din această cauză au fost atât de chinuiţi sfinţii încă de la începutul lumii: patriarhii, profeţii, apostolii, martirii, mărturisitorii,  fecioarele şi călugării  care cu toţii au fost puşi la încercare, chinuiţi şi curăţiţi prin multe suferinţe şi osteneli. Prin aceeaşi forjă trebuie să treacă toate celelalte membre vii ale lui Cristos până în ziua judecăţii – căci aşa le orânduieşte El de sus – pentru a putea şi aceştia să cânte mai apoi cu Proorocul: Am trecut prin foc şi prin apă şi Domnul ne-a dus la loc răcoritor (Ps 65). Astfel guvernează Pontiful nostru trupul mistic al Bisericii de pe tronul [măririi] Sale.

RUGĂCIUNE

Veşnice Părinte îţi mulţumeşte toată limba pentru acest mare dar prin care ni l-ai dat pe Fiul tău unul-născut, pentru ca pe de o parte să fie conducătorul nostru şi pe de alta avocatul nostru. Căci atât de mari şi de numeroase sunt păcatele şi mizeriile noastre că nimeni în afară de El nu ar fi fost îndeajuns [de preţios]să le răscumpere.

Îţi mulţumesc Isus iubit că după împlinirea a patruzeci de zile de la învierea Ta, Te-ai ridicat la Cer dinaintea ucenicilor Tăi ca un glorios biruitor (Lc 24, Mc 16, Fap 1, Efes 4) unde, aşezat la dreapta Tatălui trăieşti şi domneşti în vecii vecilor. Oh, de-ar fi sufletul meu bolnav după dragostea Ta! Oh, de mi-ar provoca repulsie afacerile lumeşti şi de-aş putea suspina neîncetat după cele cereşti! De-aş avea după ele o continuă şi aprinsă dorinţă! Oh, de nu m-ar mai atrage nimic, de nu m-ar mai bucura nimic în afară de Tine, Domnul meu şi Dumnezeul meu!

Tatăl nostru. 10 Bucură-te Marie. Mărire Tatălui.

Sugestii de meditație la Misterele de Mărire ale Rozariului (de Ven. Luis de Granada)

  • Primul mister de mărire – Slăvita Înviere a Fiului lui Dumnezeu
  • Al doilea mister de mărire – Admirabila Înălțare a Fiului lui Dumnezeu
  • Al treilea mister de mărire – Venirea Spiritului Sfânt
  • Al patrulea mister de mărire – Ridicarea Maicii Domnului la Cer