Meditație la al treilea mister de mărire

AL TREILEA MISTER DE MĂRIRE – VENIREA SPIRITULUI SFÂNT

SUGESTII PENTRU MEDITAŢIE

Relatarea tainei. După ce în slăvita şi admirabila zi a Înălţării Maiestatea Sa Cristos, Domnul nostru, şi-a luat rămas bun de la ucenicii pe care-i iubea nespus de mult, poruncindu-le să rămână în Ierusalim până când le va trimite pe Spiritul Sfânt (Luca 21, Fap 1). Cu acesată poruncă s-au întors de pe muntele Măslinilor în sala Cinei unde se strânse mica şi inocenta turmă a ucenicilor şi ucenicelor Domnului, alcătuită din o sută douăzeci de persoane. Cu toţii – spune Sf. Luca – perseverau în rugăciune cu Maria, mama lui Isus şi cu alte sfinte femei care-l urmaseră pe Domnul.  Fiind cu toţii ocupaţi cu acest exerciţiu al rugăciunii, la zece zile după ce se înălţase Domnul la cer, Spiritul Sfânt s-a coborât peste ei sub formă de vânt puternic şi de limbi de foc care se aşezară deasupra capului fiecărui ucenic. Atât de puternică a fost strălucirea, dragostea, plăcerea spirituală şi cunoaşterea de Dumnezeu pe care au primit-o cu această ocazie că nu s-au putut reţine de la a ieşi în public pentru a proclama cu voci puternice măreţiile şi miracolele lui Dumnezeu, Domnul nostru.

Pentru a înţelege măreţia şi excelenţa acestei taine a Cincizecimii poţi reflecta mai întâi cum Cristos, Mântuitorul nostru a fost profetul venirii Spiritului Sfânt şi cum toţi paşii şi toate tainele săvârşite de Mântuitorul s-au făcut cu acest scop, pentru că într-adevăr tot ce a făcut şi a pătimit Domnul în această viaţă a făcut pentru ca noi să primim Spiritul Sfânt. Prin toate Domnul a căutat să ne obţină mântuirea, care în fapt constă în sălăşluirea Spiritului Sfânt în sufletele noastre.

Reflectează apoi la cât de absorbiţi – ne spune Sf.Luca – erau Sfânta Fecioară, Apostolii şi celelalte sfinte femei, de ocupaţia pregătirii sufletești – prin rugăciune perseverentă – pentru primirea Spiritului Sfânt. Aşa vei înţelege ce trebuie să faci și tu dacă vrei să primeşti acest Spirit dumnezeiesc, şi anume să îl ceri de la Domnul cu smerenie, încredere, perseverenţă, lăsându-ți inima să glăsuiască cu suspine negrăite.

Mai cugetă apoi la imensa iubire de oameni a lui Dumnezeu care, după ce le-a dat pe Fiul Său Unul Născut, acum le dă Spiritul Sfânt. Căci așa cum Fiul a venit în lume pentru a rămâne cu noi în Preasfântul Sacrament, Spiritul Sfânt ne-a fost dat ca să rămână pentru totdeauna în Biserică şi în inimile credincioşilor, învăţându-i şi călăuzindu-i pe calea cea sigură spre viaţa veşnică. Pare că Tatăl se comportă cu lumea ca o mamă care hrănindu-și pruncul, după ce i-a dat un sân i-l dă şi pe celălalt ca să nu lipsească nimic din hrana necesară.

În final meditează la darurile şi harurile prin care Spiritul Sfânt i-a îmbogăţit în acea zi pe Apostoli. Nimeni – în afară de Cristos însuşi şi de binecuvântata sa Maică, nu a fost mai înzestrat decât ei. Iar dacă aşa este, câtă lumină, câtă dragoste, câtă suavitate, cât zel pentru gloria lui Dumnezeu şi câtă tărie a umplut acele sfinţite piepturi. Ce urmau să facă aceștia  văzându-se deodată încinşi şi îndumnezeiți de acea lumină imensă? Că de nu și-ar fi lăsat piepturile să glăsuiască așa cum au făcut-o, s-ar fi descompus şi făcut ţândări cum se fac vasele noi de lut când sunt lăsate să fiarbă cu must nou în ele.

RUGĂCIUNE

 Îţi mulţumesc dragă Isuse (Fap 2) că ai trimis Spiritul Tău peste cei pe care i-ai ales și care perseverau în rugăciune. Îți mulțumesc și că i-ai trimis să înveţe popoarele spre răscumpărarea întregii lumi. Curăţă Doamne adâncul inimii mele și dă-mi adevărata curăţie şi rectitudine a conştiinţei pentru ca, venind Mângâietorul și găsindu-şi într-însa agreabilă cămară să o poată înfrumuseţa cu abundentele daruri ale harului Său, și astfel numai El să-mi fie mângâiere, numai El să mă întărească, numai El să mă călăuzească şi să stăpânească în inima mea întru totul.

Tatăl nostru. 10 Bucură-te Marie. Mărire Tatălui.

Sugestii de meditație la Misterele de Mărire ale Rozariului (de Ven. Luis de Granada)