Rugăciune către Dumnezeu și către toți sfinții pentru a cere tot ce ne este necesar

Preablânde Tată, Tată plin de compasiune şi milostivire, îndură-Te de mine. Pentru toate păcatele mele şi pentru ale lumii întregi îţi ofer viaţa, patima şi moartea unicului Tău Fiu. Îţi ofer tot ce a făcut El în această lume şi tot ce a pătimit din pricina noastră. Îţi ofer preasfânta Sa Inimă devenită un fagure de miere prin măreţia iubirii ei. Îţi ofer meritele preiubitei sale Mame şi a tuturor sfinţilor, ca pentru ei toţi să mă ierţi şi să ai milă de mine. A Ta să fie mărirea în vecii vecilor. Amin.

Milostive Isuse, Răscumpărătorul şi Domnul meu, îndură-te spre mine. Îţi mulţumesc pentru nemărginita mulţime a milelor Tale. Îţi mulţumesc pentru darurile fără de număr pe care mi le-ai făcut mie, nevrednicul şi pe care continui să mi le dai în fiecare zi. Îţi mulţumesc pentru preasfânta Ta întrupare, pentru desăvârşita Ta transformare [în om], pentru preacurata Ta naştere, pentru cruda patimă, pentru vărsarea binecuvântatului sânge, şi pentru dureroasa ta moarte. Te rog, milostive Doamne,să mă faci părtaş la toate meritele tale pentru ca încorporat în Tine şi făcut una cu Tine prin iubirea şi imitarea vieţii Tale preasfinte, să mă învrednicesc a mă bucura de Tine cum se bucură ramurile de viţă, pentru că tu eşti via cea adevărată şi viaţa tuturor credincioşilor. A ta să fie lauda şi împărăţia în vecii vecilor. Amin.

Spirite Sfinte, Mângâietorule, ajută-mă Doamne! Ţie îţi încredinţez sufletul meu, trupul meu şi toate ale mele. În mâinile Tale las desfăşurarea şi sfârşitul vieţii mele. Dă-mi harul de a te sluji, dă-mi să fac adevărată penitenţă de păcatele mele şi îndurerându-mă din tot sufletul de comiterea lor, înainte de a părăsi trupul acesta muritor. Eu fiind orb şi bolnav cât trăiesc în viaţa aceasta, cu uşurinţă cad în laţurile afectelor mele, uşor greşesc, uşor sunt înşelat şi batjocorit. De aceea, mă încredinţez Ţie şi mă pun sub ocrotirea Ta. Apără Doamne acest sărman slujitor al tău de toate relele. Luminează-mi mintea, îndrumă-mi sufletul, stăpâneşte-mi trupul, întăreşte-mi spiritul împotriva dezordonatei slăbiciuni a inimii mele şi împotriva prea multelor scrupule ale conştiinţei mele. Dă-mi credinţă certă, speranţă fermă, iubire curată şi desăvârşită. Dă-mi să te iubesc cu tandreţe, să se îndrăgostească cele din lăuntru ale mele de Tine şi ca în tot locul şi toată vremea să împlinesc voia Ta cea sfântă. Fii binecuvântat şi mulţumire să ţie se aducă în vecii vecilor. Amin.

Te ador, Ţie mă închin, pe Tine te preamăresc, Preasfântă Treime, Dumnezeule atotputernic, Tată, Fiule şi Spirite Sfinte. Mă supun cu totul maiestăţii Tale, mă încredinţez irevocabil preasfintei Tale voinţe. Doamne, depărtează de la mine şi de la toţi credincioşii tot ce îţi displace, şi dăruieşte-ne toate sunt pe placul preafericiţilor Tăi ochi. Fă să fim noi aşa cum vrei Tu să fim!  Îţi aduc Ţie Doamne toată această comunitate, toate câte sunt în acest loc, toate probleme spirituale şi temporale de aici. Îţi aduc Ţie Doamne pe părinţii mei, pe fraţii, rudele, binefăcătorii, prietenii, cunoscuţii şi pe toţi aceia pentru care sunt dator să Te rog, şi pe toţi aceia care au cerut şi cer rugăciunile mele. Îţi încredinţez toată Biserica ta: fă Doamne ca toţi să te slujească, toţi să te cunoască, toţi să te iubească şi să se iubească unii pe alţii. Pe cei rătăciţi întoarce-i pe calea Ta, potoleşte ereziile şi converteşte-i la credinţă pe toţi aceia care încă nu cunosc sfântul Tău Nume. Dăruieşte-ne pacea Ta şi păstrează-ne în ea, după voia Ta şi nevoile noastre. Alină şi mângâie pe toţi cei ce trăiesc în tristeţe, ispite, calamităţi, suferinţe spirituale sau trupeşti. În sfârşit, sub ocrotirea Ta fidelă încredinţez toate făpturile, pentru ca celor vii să le dăruieşti har iar celor morţi odihnă veşnică.

Bucură-te, crin strălucitor al liniştitei şi seninei primăveri, Fecioară Preasfântă Marie. Bucură-te, violetă înmiesmată cu parfum divin. Bucură-te, trandafir proaspăt al plăcerilor cereşti, din care avoit să se nască şi să fie alăptat Regele cerurilor Isus Cristos, strălucirea măririi Tatălui şi chipul naturii Lui. Dobândeşte pentru mine, Doamna mea, din mâna Fiului Tău tot ceea ce şti Tu că îmi este necesar sufleteşte.

Ajută preamilostivă Mamă slăbiciunii mele în toate ispitele şi nevoile şi în ceasul morţii pentru ca prin favoarea Ta şi prin ajutorul Tău să mă învrednicesc a fi sigur şi plin de încredere în acel mare şi cel din urmă pericol.

Oh preafericite spirite îngereşti care cu o suavă melodie într-un glas îl preamăriţi pe Domnul tuturor şi care veşnic vă bucuraţi de desfătările Lui, înduraţi-vă spre mine. Mai ales tu, sfinte Înger păzitor al sufletului şi al trupului meu, căruia sunt în special încredinţat: ai grijă de mine cu fidelitate şi răvnă. Oh, sfinţi şi sfinte a lui Dumnezeu, care după ce aţi navigat prin învolburatul şi furtunosul ocean al acestui veac şi ieşind din acest surghiun aţi ajuns în portul cetăţii cereşti, fiţi mijlocitorii mei şi avocaţii mei şi rugaţi-l pe Domnul pentru mine, pentru ca prin meritele şi rugăminţile voastre să mi se dea har acum şi în ceasul din urmă al morţii mele. Amin.