Rugăciune în care se oferă Tatălui suferințele și meritele lui Cristos

Ce voi da eu Domnului pentru tot ce mi-a dat? Cu ce îl voi sluji pentru atâtea binefaceri? Ce-I voi oferi pentru atâtea îndurări? Oh, cât de rău am răspuns unui atât de generos şi plin de compasiune binefăcător? Căci mereu am fost nerecunoscător faţă de binefacerile Tale, totdeauna am pus obstacole inspiraţiilor tale, adăugând fărădelege la fărădelege şi păcate peste păcate. Mărturisesc Doamne, că nu merit nume de fiu! Totuşi te recunosc drept tată pentru că Tu eşti cu adevărat Tatăl meu şi toată încrederea mea e în Tine. Tu eşti izvor de milostivire, care nu-i alungi pe cei întinaţi care aleargă la Tine ci mai mult, îi speli şi îi refaci.

De aceea iată-mă Doamne aici, o blândul meu sprijin, pe mine cea mai sărmană dintre toate făpturile venind la Tine fără a aduce altceva cu mine decât povara păcatelor mele. Cu smerenie mă arunc la picioarele compasiunii Tale, cu umilinţă îţi cer îndurare: iartă-mă, nădejdea mea, şi mântuieşte-mă pentru nemărginita Ta îngăduinţă.

Dulce Isuse, pentru iertarea tuturor păcatelor mele, îţi ofer înfiorătoarea iubire, prin care Tu, Dumnezeu de o măreţie infinită, nu Te-ai ferit să te faci om pentru noi nici să trăieşti trezeci şi trei de ani de suferinţe, de tristeţie, persecuţii, contradicţii, neplăceri şi osteneli. Îţi ofer întristare Ta de moarte, sudoarea de sânge, agonia care ţi-a chinuit inima pe când te rugai în genunchi Tatălui în grădină. Îţi ofer arzătoarea dorinţă de a pătimi, când cu atâta bunăvoinţă te-ai predat duşmanilor Tăi şi Te-ai oferit pentru noi drept sacrificiu. Îţi ofer arestarea, biciuirea, înjurăturile, calomniile, scuipările din gurile infame ale duşmanilor Tăi,  cu toate celelate suferinţe pe care le-ai pătimit în casa lui Ana şi Caiafa în noaptea aceea dureroasă din pricina noastră. Toate acestea Ţi le ofer, rugând compasiunea Ta fără măsură ca prin aceste merite să-mi ierţi păcatele, să-mi purifici sufletul şi să mă duci la viaţa cea veşnică.

Îţi mai ofer acea inefabilă smerenie şi răbdare pe care ai avut-o pe când te încoronau cu spini şi când pentru mai mare batjocură te-au înfăşurat într-o mantie colorată şi salutându-Te îşi băteau joc de Tine, Te scuipau şi te loveau cu băţul pe care ţi-l puseseră în mână. Îţi ofer epuizareadureroasă a preasfântului tău trup, dificilii paşi şi greaua povară a crucii pe care o duceai pe umeri. Îţi ofer sudoarea şi setea suferite pe cruce, şi toate celelalte dureri pe care le-ai suferit cu inimă blândă şi promptă. Toate acestea Ţi le ofer împreună cu mulţumirea pe care ţi-o pot aduce, rugând imensa Ta îndurare ca pentru aceste merite să-mi ierţi păcatele, să-mi purifici sufletul şi să mă duci la viaţa cea veşnică.

Dulce Isuse, pentru toate răutăţile mele îţi ofer crudele dureri pe care le-ai suferit când trăgând soldaţii de îmbrăcămintea lipită de spatele Tău s-au înnoit rănile biciuirii, când Ţi-au fost pironite picioarele şi mâinile, când Ţi se desfăceau membrele, când preţioasul Tău sânge ţîşni din rănile Tale ca râul din izvoare. Îşi ofer fiecare picătură în parte din acest preţios sânge, îţi ofer bunătatea şi blândeţea cu care ai suferit cuvintele grele şi calomniile acelor răutăcioşi care dând din cap te batjocoreau, în timp ce Tu îi scuzai cu bunătate şi Te rugai pentru ei. Toate acestea ţi le ofer împreună cu mulţumirea pe care ţi-o pot da, pentru ca pentru aceste merite să-mi ierţi păcatele, să-mi purifici sufletul şi să mă duci la viaţa cea veşnică.

Dulce Isuse, pentru toată superficialitatea mea şi pentru neglijenţele mele în slujba Ta îţi ofer incomprehensibilele torturi pe care le-ai suferit când, lăsat cu totul în puterea întristării, părăsit de orice mângâiere, atârna-i pe cruce mizerabil între doi tâlhari. Îţi ofer marea sete pe care atunci ai pătimit-o şi pietatea şi reverenţa cu care înclinând capul Tatălui, i-ai încredinţat spiritul Tău. Îţi ofer acel pios şi mântuitor sânge care din coasta Ta străpunsă de lance ţâşni în abundenţă. Toate acestea ţi le ofer împreună cu mulţumirea pe care ţi-o pot da, pentru ca pentru aceste merite să-mi ierţi păcatele, să-mi purifici sufletul şi să mă duci la viaţa cea veşnică. Amin.