Curs de spiritualitate catolică

Curs de Spiritualitate Catolică

 FUNDAMENTELE VIEȚII CREȘTINE

Sfinţenia – desăvârşirea iubirii
Cateheza nr.1 – „Vocaţia universală la sfinţenie”
Cateheza nr.2 – „Ţelul existenţei umane: sfinţenia desăvârşită”
Cateheza nr.3 – „Răspunsul la chemarea divină”
Cateheza nr.4 – „Vârstele vieţii spirituale”
Cateheza nr.5 – „Organismul vieţii supranaturale şi creşterea lui”.

 

Protagoniştii vieţii spirituale
Cateheza nr.6 – „Devoţiunea faţă de Creator. Sălăşluiurea Sfintei Treimi în sufletul celui drept”.
Cateheza nr.7 – „Rolul Domnului Isus Cristos în sfinţirea creştinului”.
Cateheza nr.8 – „Comuniunea Sfinţilor”.
Cateheza nr.9 – „Evlavia mariană”.
Cateheza nr.10 – „
Spiritualitatea sacrului şi secularismul desacralizant”

Mijloace de sfinţire laicală
Cateheza nr.11 – „
Consacrarea şi regula de viaţă„.
Cateheza nr.12 – Regula de viaţă
Cateheza nr.13 – Îndrumarea spirituală

Principiile Vieţii Spirituale

Cateheza nr.14 – Principiile Vieţii Spirituale

Viaţa de Rugăciune
Cateheza nr.15 – Rugăciunea elementară
Cateheza nr.16 – Faza ascetică a rugăciunii. Prima treaptă: rugăciunea vocală.
Cateheza nr.17 – Faza ascetică a rugăciunii. A doua treaptă: meditaţia.
Cateheza nr.18 – Faza ascetică a rugăciunii. A treia treaptă: rugăciunea afectivă.
Cateheza nr.19 – Faza ascetică a rugăciunii. A patra treaptă: rugăciunea simplităţii.
Cateheza nr.20 – Faza pasivă a rugăciunii. Treptele contemplaţiei.

Purificarea sufletului
Cateheza nr.21 – Purificarea sufletului.
Cateheza nr.22 – Penitenţa
Cateheza nr.23 – Renunţarea la păcat
Cateheza nr.24 – Rădăcinile păcatului din noi

Eliberarea de influenţa negativă a lumii
Cateheza nr.25 – Adevărul despre lume
Cateheza nr.26 – Civilizaţia Creştină
Cateheza nr.27 – Decreştinarea lumii. Prima parte: pseudo-reforma şi criza conştiinţei europene.
Cateheza nr.28 – Distrugerea civilizaţiei creştine. Reconstrucţia lumii fără Dumnezeu.
Cateheza nr.29 – Haosul postmodern şi situaţia de fapt a credinţei Poporului lui Dumnezeu.
Cateheza nr.30 – Restaurarea regalităţii Domnului Isus Cristos. Spre o nouă Civilizaţie Creştină.

Lupta cu sine. Mortificarea
Cateheza nr.31 – Mortificarea creștină
Cateheza nr.32 – Mortificarea trupească
Cateheza nr.33 – Mortificarea simţurilor
Cateheza nr.34 – Mortificarea sufletească. Simţirea trupească.
Cateheza nr.35 – Mortificarea sufletească. Voinţa trupească.
Cateheza nr.36 – Mortificarea sufletească. Intelectul trupesc.

 

PRACTICA VIEŢII CREŞTINE

Vicii şi virtuţi

Cateheza nr.37 – Vicii şi virtuţi
Cateheza nr.38 – Ordinea dobândirii virtuţilor şi a eliminării viciilor
Cateheza nr.39 – Calea virtuţii şi temperamentul psihologic.
Cateheza nr.40 – Cum se dobândesc virtuţile. Practica examenului particular de conştiinţă.
Cateheza nr.41 – Practica pazei inimii şi a minţii. Lupta cu gândurile demonice.

Vicii şi virtuţi în prima fază a vieţii creştine

Cateheza nr.42 – Chibzuinţa creştină, nechibzuinţa şi prea multa chibzuire.
Cateheza nr.43 – Credinţa lucrătoare, necredinţa şi credinţa nelucrătoare.
Cateheza nr.44 – Smerenia creştină, încrederea deşartă în sine şi neîncrederea în sine.
Cateheza nr.45 – Supunerea creştină, libertinismul spiritual şi pasivitatea spirituală.
Cateheza nr.46 – Frica de Dumnezeu, superficialitatea şi timorarea spirituală.
Cateheza nr.47 – Pocăinţa, bucuria deşartă şi plânsul amăgitor.
Cateheza nr.48 – Mortificarea creştină, neînfrânarea şi ascetismul pelagian.
Cateheza nr.49 – Sărăcia creştină, dorinţa de multe şi dorinţa de prea puţine.
Cateheza nr.50 – Curăţia intenţiei, urmărirea propriului interes şi dezinteresul amăgitor de sine.
Cateheza nr.51 – Răbdarea creştină, revolta şi prea multa răbdare.
Cateheza nr.52 – Speranţa creştină, disperarea şi nădejdea deşartă.
Cateheza nr.53 – Blândeţea, mânia şi prea multa toleranţă.
Cateheza nr.54 – Dreptatea, nedreptatea şi pasivitatea socială.
Cateheza nr.55 – Adevărata pace lăuntrică, agitaţia spirituală şi calmul sufletesc amăgitor.
Cateheza nr.56 – Prietenia spirituală, prietenia lumească şi fuga de lume.
Cateheza nr.57 – Solitudinea creştină, înconjurarea de prea mulţi prieteni şi absenţa solidarităţii creştine
Cateheza nr.58 – Fidelitatea în lucruri mici şi mari, scrupulozitatea şi esenţialismul.
Cateheza nr.59 – Iubirea de Dumnezeu şi darul Înţelepciunii.

Viaţa liturgică. Practica spovedaniei. Împărtăşania deasă. Înoirea periodică a promisiunilor baptismale şi a tainei mirungerii.
Viaţa eclezială.
Inserarea în comunitatea parohială.
Vaţa de familie. Taina Nunţii. Viaţa conjugală creştină. Văduvia
Munca creştină.