Cum se desfășoară o întâlnire de Lectio Divina?

Alcătuirea unei întâlniri de Lectio Divina Comunitară

Întâlnirile se va desfăşura după un program care va respecta următoarele secvenţe (Bruno Secondin, ocarm.):

Introducerea şi rugăciunea de invocare a Spiritului Sfânt
Primirea participanţilor şi o scurtă expunere a obiectivelor comune, a temei şi a programului. Se verifică dacă toate sunt pregătite pentru a nu fi necesară o întrerupere pe parcurs. Nu se va admite sosirea în întârziere a cuiva sau plecarea înainte de sfârşit.

Moment de linişte şi reculegere. Rugăciunea de început, în care se va invoca lumina Sfântului Spirit. Capacitatea de auzire a Cuvântului nu depinde de noi ci de El.

Citeşte mai departe    

Lectura textului
Lectio: îl ascultăm pe Dumnezeu vorbind prin Cuvântul Sacru.

Citirea lentă şi atentă a textului sacru. Se rămâne apoi în linişte, pentru a lăsa Cuvântul să pătrundă în sufletul nostru. Se repetă în minte textul încercând să ne amintim cât mai fidel tot ce s-a citit.

Sensul textului în sine.
Exegeza textului – sensul lui literal: Ce a spus textul citit oamenilor din vremurile biblice si problemelor lor? După o primă prezentare sintetică a textului şi a structurii acestuia, fragmentul sacru este proclamat din nou. În acest punct este indicată introducerea refrenului meditativ care va însoţi ca leit motiv întreaga întâlnire.

Conducătorul oferă un comentariu “exegetic” şi sapienţial al textului. Participanţii îşi pot nota câteva gânduri şi reflexii.

 

Cuvântul ne luminează viaţa şi o interpelează
Hermeneutica textului – sensul lui spiritual : Ce spune textul despre noi si despre problemele noastre? Ce îmi spune mie textul? Ce ne spune nouă?

Conducătorul arată prin câteva scurte reflexii cum se aplică în viaţă anumite aspecte centrale ale textului. Se va acorda atenţie rezonanţelor adevărate şi puternice pentru viaţa de astăzi. (sensul moral). Se va da suficientă atenţie realităţii crude confruntând textul cu realitatea pe care o trăim astăzi. Se va situa textul în planul lui Dumnezeu care se realizează în istorie. (sensul anagogic). Participanţii pot continua să-şi noteze anumite gânduri şi reflexii.  După prezentare, un moment de linişte pentru a asimila tot ce s-a auzit/spus.

 

Împărtăşirea
Ce am inteles? Se dă participanţilor posibilitatea de a oferi scurte comentarii. Se va evita punerea de întrebări, comentariile critice, divagaţiile. Când intervenţiile sunt prea fragile nu se va insista.

 

Rugăciune plecând de la Cuvântul meditat
Ce mă îndeamnă inima să-i spun lui Dumnezeu?
Moment de linişte pentru pregătirea răspunsului de dat lui Dumnezeu. Se aprinde o lumânare. Se vor împărtăşi sub formă de rugăciune gândurile luminoase şi harurile primite. Se va proceda cu multă atenţie pentru ca acest moment să fie cu adevărat “rugăciune prin Cuvânt”.

 

Contemplaţia în linişte
Doamne rămân cu Tine! Se concentrează privirea şi inima în Dumnezeu pentru a-i simţi prezenţa luminoasă. Vom repeta din când încând în inimă un gând, o scurtă rugăciune, căutând să vedem lumea prin ochii lui Dumnezeu.

 

Angajamentul şi acţiunea
Ce mă îndeamnă Spiritul să fac plecând de la această meditaţie? Cei care au putut discerne o acţiune inspirată de lectura în rugăciune a Cuvântântului sunt îndemnaţi să le exprime sub formă de angajament.

 

Memorarea
Coordonatorul sintetizează întreaga întânire într-o frază (sau un verset biblic) care să fie memorată şi reamintită de-a lungul întregii zile. Apoi participanţii vor fi îndemnaţi să facă fapte coerente cu Cuvântul meditat.

 

Încheierea
Conducătorul indică citirea unui psalm care să reia sensul textului. Se anunţă următoarea reuniune sau se va da programul scris. Dacă este posibil se dă o copie scrisă a comentariului exegetic şi sapienţial.