Duminica înfricoșătoarei judecăți

Omilie în Duminica Înfricoșătoarei Judecăți, Pr. Valentin Danciu
Domnul vine, şi cine va suferi frica Lui? Cine se va arăta feţei Lui? Fii gata, o suflete, spre întâmpinarea Lui. Să apucăm să ne plângem păcatele şi să ne împăcăm cu Dumnezeu mai înainte de sfârşit, că înfricoşător este tronul dinaintea căruia toţi cu capurile plecate vom sta. Sf.Petru: După învierea Sa din morți Cristos ne-a poruncit să propovăduim poporului şi să mărturisim că El este Cel rânduit de Dumnezeu să fie judecător al celor vii şi al celor morţi (Fapte 10:42).
Dumnezeu va restabili dreptatea în Ziua cea de pe urmă, după ce Biserica va fi suferit ultima persecuție dezlănțuită de Anticristul care v-a impune întregii lumi acceptarea imposturii religioase supreme, falsa împlinire a Împărăției lui Dumnezeu pe pământ. Judecata nu se va referi la faptele exterioare: posturile, privegherile sau minunile cuiva, ci la dragostea cu care i-am înconjurat pe ucenicii Lui aflați în dificultate într-o lume care-i urăște; la grija față Trupul Său Mistic, de frații Săi mai mici care au crezut în El și cu care Domnul Înviat se identifică (Mat 12:49-50; 28:10). Venind în glorie Cristos va da fiecărui om după faptele lui și după acceptarea sau respingerea harului. „Cunoscând poruncile Domnului aşa să vieţuim: pe cei flămânzi să-i hrănim, pe cei însetaţi să-i adăpăm, pe cei goi să-i îmbrăcăm, pe străini să-i aducem în casă, pe bolnavi şi pe cei din temniţă să-i căutăm; ca să zică şi către noi Cel ce va să judece tot pământul: Veniţi, binecuvântații Tatălui Meu, de moşteniţi împărăţia ce s-a gătit vouă.”