Mesaje ale Gospei din 2011

Dragi copii! Vă aduc și astăzi în brațele Mele pe fiul Meu Isus ca să vă dea pacea Sa. Rugați-vă copilașilor și dați mărturie pentru ca în toată inima să prevaleze nu pacea omenească ci pacea divină, pe care nimeni nu o poate distruge. Aceasta este pacea aceea a inimii pe care Dumnezeu o dă acelora pe care îi iubește. Prin botez voi toți sunteți chemați și iubiți într-un mod special, de aceea dați mărturie și rugați-vă ca să fiți mâinile Mele întinse în această lume care tânjește după Dumnezeu și după pace. Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea Mea. Marija Pavlovici, 25 dec. 2011

Dragi copii, astăzi doresc să vă dau speranță și bucurie. Tot ceea ce este în jurul vostru, copilașilor, vă conduce spre cele pământești dar Eu doresc să vă conduc spre timpul de har, pentru ca prin acest timp să fiți mai apropiați de Fiul Meu, pentru ca El să vă conducă la dragostea Lui și la viața veșnică, după care tânjește orice inimă. Voi, copilașilor, rugați-vă pentru ca acest timp să fie pentru voi unul de har pentru sufletul vostru. Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea Mea. Marija Pavlovici, 25 noi.2011

Dragi copii, privesc în inimile voastre și nu văd bucuria. Astăzi doresc să vă dau bucuria Celui Înviat pentru ca El să vă călăuzească și să vă îmbrățișeze cu dragostea Sa și cu tandrețea Sa. Vă iubesc și mă rog neîncetat pentru convertirea voastră dinaintea Fiului Meu Isus. Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea Mea. Marija Pavlovici, 25 oct.2011

Dragi copii, vă chem ca să faceți din acest timp pentru voi toți, un timp al mărturiei. Voi care trăiți în iubirea lui Dumnezeu și ați gustat din darurile Sale, dați mărturie despre ele prin cuvintele voastre și prin viața voastră ca să fie celorlalți bucurie și îndemn spre credință. Eu sunt cu voi și mijlocesc neîncetat la Dumnezeu pentru voi toți pentru ca credința voastră să fie mereu vie, bucuroasă și în iubirea lui Dumnezeu. Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea Mea. Marija Pavlovici, 25 sept. 2011

Dragi copii, astăzi vă invit să vă rugaţi şi să postiţi pentru intenţiile Mele, pentru că satana vrea să-mi distrugă planul. Am început de aici cu această parohie şi am invitat [apoi] întreaga lume. Mulţi au răspuns dar este enorm numărul celor care nu vor nici să audă nici să accepte invitaţia mea. De aceea voi care aţi spus DA, fiţi tari şi decişi. Vă mulţumesc că aţi răspuns la chemarea Mea. Marija Pavlovici, 25 aug.2011

Dragi copii, acest timp să fie pentru voi timp de rugăciune și de tăcere. Odihniți-vă trupul și spiritul, ca să fie în iubirea lui Dumnezeu. Permiteți-mi copilașilor să vă călăuzesc, deschideți-vă inimile Sfiritului Sfânt pentru ca tot binele din voi să înflorească și să să rodească însutit. Începeți și încheiați ziua cu rugăciunea inimii. Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea mea. Marija Pavlovici, 25 iul.2011

„Dragi copii, rugăciunea Mea astăzi este pentru voi toţi cei ce căutaţi harul convertirii. Bateţi la poarta inimii Mele dar fără speranţă şi fără rugăciune, în păcat şi fără sacramentul împăcării cu Dumnezeu. Lăsaţi păcatul şi hotărâţi-vă, copilaşilor, pentru sfinţenie. Numai aşa vă pot ajuta, vă pot asculta rugăciunile şi pot mijloci dinaintea Celui Preaînalt. Vă mulţumesc că aţi răspuns la chemarea Mea.” Marija, 25 mai 2011

Dragi copii, aşa cum natura dăruieşte acum cele mai frumoase culori ale anului, vă invit şi Eu pe voi să daţi mărturi prin viaţa voastră şi să îi ajutaţi pe ceilalţi să se apropie de Inima Mea Neprihănită pentru ca flacăra iubirii Celui PreaÎnalt să înmugurească în inimile lor. Eu sunt cu voi şi mă rog neîncetat pentru voi, pentru ca viaţa voastră să fie o reflexie a paradisului aici pe pământ. Vă mulţumesc că aţi răspuns la chemarea Mea. Marija P., 25 apr. 2011

Dragi copii, astăzi într-un mod special doresc să vă invit la convertire. Fie ca  de astăzi să înceapă o viață nouă în inima voastră. Copiilor, doresc să văd  “da-ul” vostru și ca viața voastră să fie a trăi cu bucurie voia lui Dumnezeu în fiecare moment al vieții voastre. Astăzi în mod special Eu vă binecuvintez cu binecuvântarea mea maternă de pace, de iubire și de unire în Inima Mea și în Inima Fiului meu Isus. Mulțumesc că ați răspuns la chemarea Mea. Marija P., 25.mar.2011

Dragi copii, Inima Mea maternă suferă mult când îi văd pe copiii Mei care cu încăpățânare pun ceea ce este uman înaintea a ceea ce este Divin, pe copiii Mei care în ciuda a tot ceea ce îi înconjoară și în ciuda tuturor semnelor care li se trimit, gândesc că pot merge fără Fiul Meu. Nu pot! Merg spre pierzarea veșnică. De aceea vă adun pe voi care sunteți dispuși să îmi deschideți inima voastră, care sunteți dispuși să fiți apostolii iubirii Mele, ca să mă ajutați, pentru ca trăind iubirea lui Dumnezeu să fiți un exemplu pentru cei care nu îl cunosc. Fie ca postul și rugăciunea să vă dea putere pentru aceasta, iar Eu vă binecuvântez cu binecuvântarea Mea maternă în Numele Tatălui și a Fiului și al Sfântului Spirit. Vă mulțumesc. Mirjana D., 2 mar.2011

Dragi copii, natura se trezește și în copaci se văd primii muguri care vor da flori foarte frumoase și roade. Doresc ca voi de asemenea, copilașilor, să lucrați la convertirea voastră și să fiți cei care mărturisesc cu propria lor viață, ca astfel exemplul vostru să fie semn și îndemn spre convertire pentru ceilalți. Eu sunt cu voi și mijlocesc dinaintea Fiul Meu Isus pentru convertirea voastră. Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea Mea. Marija, 25 febr.2011

„Dragi copii, vă adunaţi în jurul Meu, vă căutaţi calea, căutaţi, căutaţi adevărul, dar uitaţi lucrul cel mai important: uitaţi să vă rugaţi corect! Buzele voastre rostesc cuvinte fără de număr, dar spiritul vostru nu resimte nimic. Rătăcind prin întuneric, vi-l imaginaţi pe Dumnezeu însuşi după modul vostru de gândire şi nu aşa cum este El cu adevărat în iubirea Sa. Dragi copii, adevărata rugăciune vine din adâncul inimii voastre, din suferinţa voastră, din bucuria voastră, din cererea voastră de a vi se ierta păcatele. Aceasta este calea spre adevărata cunoaştere de Dumnezeu şi odată cu aceasta şi a voastră înşivă, pentru că sunteţi creaţi după chipul Său. Rugăciunea vă va conduce la împlinirea dorinţei Mele, a misiunii Mele aici cu voi, unitatea în familia lui Dumnezeu. Vă mulţumesc.” Mirjana, 2 febr.2011
 
Dragi copii! Şi astăzi sunt cu voi şi vă privesc, vă binecuvântez şi nu-mi pierd speranţa că această lume se va schimba în bine şi pacea va domni în inimile oamenilor. Bucuria va domni în lume pentru că v-aţi deschis chemării Mele şi iubirii lui Dumnezeu. Spiritul Sfânt transformă o mulţime dintre cei care au spus ‘da’. De aceea doresc să vă spun: mulţumesc că a-ţi răspuns la chemarea Mea. Marija, 25 ian.2011