Sf. Cecilia, martiră și Patroană a muzicienilor: 22 noiembrie

Conform unei tradiții, Cecilia a fost obligată să se căsătorească cu un tânăr roman, Valerian, cu toate că vroia să se consacre lui Dumnezeu.

StCecilia_Sf. Cecilia s-a născut într-o familie bogată în Roma și a fost instruită în credință din copilărie de către o bonă sau rudă. I-a cântat lui Dumnezeu și s-a acompaniat cu diverse instrumente. Din copilărie s-a consacrat lui Cristos alegând fecioria perpetuă și dorind să fie mireasa Lui. Pe vremea aceea, în sec. III, încă nu existau ordine călugărești feminine, așa că părinții ei i-au căutat un soț și l-au găsit pe Valerian, păgân ca și ei.

Ascultătoare față de părinții a început să se roage zi și noapte, cu aspre penitențe până în ziua nunții. A obținut o primisiune de la Domnul că va primi un înger care s-o protejeze și să-și țină votul fecioriei.

După ceremonie i-a spus noului ei soț: ”Dragă prietene, am să-ți încredințez un secret, dar îmi promiți că îl vei păstra?”

El a promis solemn că nimic nu-l va determina să-l divulge vreodată. Ea a povestit că un înger al Domnului o păzește, căci ea îi aparține lui Dumnezeu. ”dacă el va observa că te vei apropia de mine sub influența iubirii senzuale, el se va aprinde de mânie și tu vei cădea sub loviturile răzbunării lui. Dar dacă mă iubești cu o iubire perfectă și îmi păstrezi fecioria intactă, el te va iubi așa cum mă iubește pe mine și va revărsa și asupra ta favorurile sale.”

Auzind acestea, Valerian a fost mai întâi surprins, dar apoi iritat… ”Sunt surprins de ceea ce îmi spui și aș vrea să-l văd pe acel înger.” ”Îl vei vedea după ce vei fi purificat” a răspuns Cecilia încrezătoare. ”Cum aș putea să mă purific?” a întrebat Valerian.

”Du-te la Papa Urban”, l-a instruit. ”Dacă le spui săracilor că ești prietenul Ceciliei, ei te vor duce ca să-l vezi pe Papa. El îți va explica misterele credinței catolice. Fie ca Domnul să te binecuvânteze și îngerul meu să te protejeze.”

Valerian a fost atins de harul lui Dumnezeu și a pornit să-l vadă pe Papa Urban în aceeași seară. S-a convertit la catolicism, s-a întors la Cecilia și a văzut îngerul ei, conform promisiunii. Cei doi au trăit întru castitate și au murit amândoi ca martiri ai credinței.

Valerian a fost executat în fața Ceciliei în timpul persecuției creștinilor din cauză că a înmormântat trupurile martirilor, ceea ce era ilegal.

Ea a fost martirizată în jurul anului 240. Au vrut s-o sufoce într-o baie de aburi dar a ieșit întreagă acolo. Apoi au vrut s-o decapiteze și au lăsat-o într-o baie de sânge, după care a mai trăit 3 zile predicând celor care au venit s-o vadă, convertind peste 400 de suflete cu predica ei înainte de a fi executată. Tergiversarea morții i-a oferit timp să se roage și să predice mulțimilor.

Trupul a fost găsit intact.

Reputația ei ca Patroana a muzicienilor se trage din faptul că la nunta ei îi cânta lui Dumnezeu în inima ei.