Mesaje ale Gospei din 2010

Dragi copii, astăzi eu şi Fiul Meu Isus dorim să vă dăruim belşugul bucuriei şi al păcii pentru ca fiecare dintre voi să fie un bucuros aducător şi martor al păcii şi al bucuriei în locurile în care trăiţi. Copilaşilor, fiţi binecuvântare şi fiţi pace. Vă mulţumesc că aţi răspuns la chemarea Mea. (25 dec.2010)

Dragi copii, mă rog astăzi aici cu voi ca să găsiţi puterea de a vă deschide inimile şi de a cunoaşte astfel enorma iubire a Dumnezeului care suferă. Pentru această iubire, bunătate şi blândeţe a Sa sunt Eu cu voi. Vă invit să faceţi astfel încât acest timp deosebit de pregătire să fie timp de rugăciune, de pocăinţă şi de convertire. Copiii Mei, aveţi nevoie de Dumnezeu. Nu puteţi merge înainte fără Fiul Meu. Când veţi înţelege şi veţi accepta asta, se va realiza ceea ce v-am promis. Prin Spiritul Sfânt se va naşte în inimile voastre Împărăţia Cerurilor. Eu vă duc spre aceasta. Vă mulţumesc. (2 dec.2010, Mirjana Dragicevici)

Dragi copii, vă privesc şi văd în inima voastră moarte fără speranţă, nelinişte şi foame. Nu este rugăciune, nici încredere în Dumnezeu, şi pentru aceasta Cel Preaînalt îmi permite să vă aduc speranţă şi bucurie. Dechideţi-vă! Deschideţi inimile voastre îndurării lui Dumnezeu şi El vă va da tot ce aveţi nevoie şi va umple inimile voastre cu pace, pentru că El este pacea şi speranţa voastră. Vă mulţumesc că aţi răspuns la chemarea Mea. (25 noi.2010, Marija Pavlovici)

Dragi copii, vă aduc cu perseverenţă şi dragoste maternă lumina vieţii ca să distrugă întunericul morţii din voi. Nu mă respingeţi, copiii Mei! Opriţi-vă şi uitaţi-vă în interiorul vostru şi vedeţi cât de păcătoşi sunteţi. Fiţi conştienţi de păcatele voastre şi rugaţi-vă pentru iertare. Copiii Mei, voi nu doriţi să acceptaţi că sunteţi slabi şi mici şi că puteţi fi puternici şi mari făcând voia lui Dumnezeu. Daţi-Mi inimile voastre curăţite ca să le pot lumina cu lumina vieţii, Fiul Meu! Vă mulţumesc. (2 noi.2010, Mirjana Dragicevici)

”Dragi copii, acest timp să fie pentru voi timpul rugăciunii. Chemarea Mea doreşte să fie pentru voi, copilaşilor, o chemare de a vă hotărî să urmaţi calea convertirii; de aceea, rugaţi-vă şi căutaţi mijlocirea tuturor sfinţilor. Ei să vă fie exemplu, imbold şi bucurie spre viaţa veşnică. Vă mulţumesc că aţi răspuns la chemarea Mea..” (25 oct.2010, Marija Pavlovici)

”Dragi copii! Astăzi sunt cu voi și vă binecuvântez pe toți cu materna Mea binecuvântare a păcii. Vă îndemn să vă trăiți și mai mult viața de credință, pentru că sunteți încă slabi și nu sunteți umili. Vă îndemn, copilașilor, să vorbiți mai puțin și să munciți mai mult la convertirea voastră personală pentru ca mărturia voastră să fie rodnică. Viața voastră să fie o rugăciune neîncetată! Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea Mea.” (25 sept.2010, Marija Pavlovici)

Dragi copii, sunt lângă voi pentru că doresc să vă ajut să depăşiţi încercările pe care acest timp de purificare le pune dinaintea voastră. Copiii Mei, una dintre ele este a nu ierta şi a nu cere iertare. Orice  păcat ofensează iubirea şi astfel îndepărtează de ea; iubirea este Fiul Meu! De aceea,copiii Mei, dacă doriţi să mergeţi cu Mine către pacea iubirii lui Dumnezeu, trebuie să învăţaţi să iertaţi şi să cereţi iertare. Vă mulţumesc. (2 sept. 2010, Mirjana Dragicevici)

„Dragi copii! Astăzi vă chem să începeți, împreună cu Mine, să construiți Împărăția Cerului în inimile voastre; să uitați cele personale ale voastre și – călăuziți de exemplul Fiului Meu – să vă gândiți la cele ale lui Dumnezeu. Ce dorește El de la voi? Nu permiteți lui Satana să vă deschidă căile spre fericirea pământească, căi fără Fiul Meu. Copiii Mei, aceste căi sunt false și țin puțin timp. Fiul Meu există! Vă ofer fericirea veșnică și pacea și unirea cu Fiul Meu, cu Dumnezeu; vă ofer Împărăția lui Dumnezeu. Vă mulțumesc.” (2 aug.2010, Mirjana Dragicevici)

„Dragi copii, astăzi bunul vostru Tată vă invită prin mine să umblați pe calea spirituală cu un suflet plin de iubire. Dragi copii, umpleți-vă de har, căiți-vă sincer pentru păcate și râvniți binele. Râvniți-l și în numele celor care nu au cunoscut desăvârșirea binelui. Vă mulțumesc.” Mesaj lunar, Mirjana Pavlovici, mai 2010

„Dragi copii, astăzi vă binecuvintez înt-un mod deosebit şi mă rog ca să vă întoarceţi pe calea cea dreaptă la Fiul Meu, la Mântuitorul vostru, la Cel care v-a dat viaţa veşnică. Gândiţi-vă la tot ce e omenesc, la tot ceea ce nu vă permite să urmaţi pe Fiul Meu, la vremelnicie, la nedesăvârşire şi la limitare, apoi gândiţi-vă la Fiul Meu, la nemărginirea lui dumnezeiască. Prin abandon şi rugăciune înnobilaţi-vă trupul şi desăvârşiţi-vă sufletul. Fiţi gata, copiii Mei. Vă mulţumesc!” Mesaj lunar, Mirjana, apr.2010

Vizionara Mirjana Dragicevic-Soldo a avut apariții zilnice din 24 Iunie 1981 până în 25 Decembrie 1982. În timpul ultimei apariții zilnice, Sf.Fecioară i-a încredințat cel de-al zecelea secret și i-a spus că îi va apare în continuare numai o dată pe an, în 18 Martie. Așa s-a petrecut de-a lungul anilor. Câteva mii de pelerini s-au strâns la rugăciunea Rozariului lângă Crucea Albastră. Apariția a durat de la 13:50 pînă la 13:54. 

Dragi copii, astăzi vă invit să iubiţi din toată inima şi din tot sufletul. Rugaţ-vă pentru darul iubirii pentru că atunci când sufletul iubeşte îl cheamă la sine pe Fiul Meu. Fiul Meu nu-i respinge pe cei care îl cheamă şi care doresc să trăiască potrivit Lui. Rugaţi-vă pentru cei care nu înţeleg iubirea, care nu înţeleg ce înseamnă să iubeşti. Rugaţi-vă pentru ca Dumnezeu să fie pentru ei Tată şi nu Judecător. Copiii mei, fiţi apostolii mei, fiţi fluviul meu de iubire. Am nevoie de voi. Mulţumesc.  Mirjana, 18 martie 2010

„Dragi copii, în acest timp special al efortului vostru de a fi cât mai aproape de Fiul Meu, de suferința sa și de dragostea cu care a răbdat-o, doresc să vă spun că Eu sunt cu voi. Vă voi ajuta să învingeți rătăcirile și ispitele cu harul meu. Vă voi învăța dragostea, dragostea care șterge toate păcatele și vă desăvârșește, dragostea care vă dăruiește pacea Fiului Meu acum și în veci. Pacea să fie cu voi și în voi, pentru că Eu sunt Regina Păcii. Mulțumesc.” Mesaj lunar, Mirjana, martie 2010

Dragi copii, astăzi vă chem să veniți cu Mine – cu totală încredere și dragoste -, pentru că doresc să vă prezint Fiului Meu. Nu vă fie frică, copilașii mei, Eu sunt aici cu voi, sunt chiar lângă voi. Vă arat calea de a vă ierta pe voi înșivă, de a-i ierta pe ceilalți și, cu o sinceră căință în inimă, să îngenunchiați în fața Tatălui. Faceți în așa fel încât să moară în voi tot ce vă împiedică să iubiți și să vă mântuiți, de a fi cu El și în El. Hotărâți-vă pentru un nou început, începutul Iubirii sincere a lui Dumnezeu Însuși. Vă mulțumesc. (Mesaj lunar Mirjana ian. 2010)