Cum Biserica Catolică a pierdut simțul euharistic

Să ne întoarcem la evlavia euharistică a strămoșilor noștri! Evitați luarea în palmă a sfintei Împărtășanii!

Pr. Ioan Chișărău din 6.05.2020