Audio: Familia Carmelului și adevărata Reformă a Bisericii

Reforma Bisericii trebuie să fie în spirit, nu în formă. Contra-Reforma la reforma lui Luther a izvorât din interiorul Bisericii Catolice, sub înrâurirea marilor sfinți. La vremea respectivă precum și în zilele noastre s-au propus și se propun în continuare multe soluții la starea de criză a Bisericii, însă majoritatea dintre ele nu merg pe calea împărătească.
Meditația Pr. Valentin Danciu la Maria Radna cu ocazia Retragerii spirituale a Fraternității Scapularului din Timisoara, 16.07.2019