VIDEO: Succesiunea papală este un drept divin

”UT UNUM SINT”

Predica pr. Ioan Chișărău din 29.06.2018, Sărbătoarea Sfinților Apostoli Petru și Pavel, întemeietori ai Bisericii, la Biserica greco-catolică Sf. Maria Regina Păcii din Timișoara

 

Biserica lui Dumnezeu este Una, chiar dacă astăzi este sfâșiată în bucăți. După marea schismă din 1054, totuși la Conciliul de la Florența-Ferrara s-a refăcut unirea celor două biserici, catolică și ortodoxă în 1439 de către Papa și Patriarhul de atunci. Iar în 1453 s-a celebrat ultima Liturghie greco-catolică la Sf. Sofia din Constantinopol!

Cităm Wikipedia: ”Rezultatul principal (al Conciliului din Ferrara-Florența, 1438-1439) a fost recunoașterea de către Biserica Ortodoxă, prin care capul Bisericii este Papa de la Roma, opțiune susținută de Ioan al VIII-lea Paleologul, Patriarhul latin de Constantinopol (Vasile Bessarion) și Patriarhul ortodox al Constantinopolului (Grigore al III-lea).”

Cu toate acestea, opoziția unor călugări greci, care aveau mare putere în Biserica Răsăriteană, și cucerirea Constantinopolului de către turci a făcut ca ratificarea să fie anulată, iar separarea celor două ramuri ale Bisericii să se mențină. Mohamed al II-lea, cuceritorul Constantinopolului, l-a înlocuit pe Patriarhul de atunci cu altul care era contra Papei (!).

Din mărturiile exorciștilor contemporani știm că una dintre cele mai mari bucurii ale diavolului este să vadă noi întemeieri de ”biserici” – adică secte; și ascultarea de Papa este unul dintre cele 6 lucruri care îi displace cel mai mult!

Din păcate, din scrierile Sf. Ioan Gură de Aur și ale Sf. Vasile cel Mare, publicate de către Biserica Ortodoxă, lipsesc pasajele despre Sf. Părinte Papa, care, pur și simplu, au fost scoase!

Nu numai că Biserică lui Cristos este Una, Sfântă, Catolică și Apostolică dar este și cea mai persecutată și cea care a produs cei mai mulți martiri!