Reculegeri sufletești cu Noapte de Veghe

PROGRAM RECULEGERI SUFLETEȘTI CU OCAZIA ANIVERSĂRII A 10 ANI DE LA SFINȚIREA BISERICII

 Vineri, 25 mai 2018 – Noapte de Veghe

17:00 Urare de bun venit

17:15 Rozarul de Mărire cântat (cântă Josephine și grupul instrumental)

18:00 Sfânta Liturghie Arhierească (cântă corul Bisericii Sf. Iosif)

19:30 Agapă

20:15 Venerarea Sfintei Cruci (pr. Emil – cântă Josephine și grupul instrumental)

21:15 Meditație despre iubirea Tatălui Ceresc (fratele Tibi)

22:00 Rugăciune de Laudă pentru ca dragostea Tatălui Ceresc să pătrundă în inimile noastre (Rugăciune condusă de grupul de rugăciune  „Viața in Spiritul Sfânt”)

22:30 Mărturii ale unor frați și surori care au experimentat iubirea Tatălui Ceresc

23:00 Adorație Euharistică (pr. Emil sau pr. Damir – BiH – cântă grupul vocal-instrumental  „Reginapacis”)

24:00 Procesiune Euharistică de ispășire în jurul parcului

0:30 Sfânta Liturghie în rit latin (pr. Damir – BiH / un alt preot romano-catolic)

1:30 Meditație: „Veți cunoaște adevărul iar adevărul vă va face liberi.” (In 8: 32)

2:15 Mărturie despre Međugorje

3:00 Rozarul Divinei Îndurări

3:15 Meditație: Despre fenomenele oculte din viața noastră

4:00 Rugăciune de eliberare

5:00 Mărturii ale unor frați și surori care au experimentat eliberarea din ghiarele Satanei

5:30 Adorație de mulțumire pentru darul eliberării

6:00 Sfânta Liturghie de încheiere

 

Sâmbătă, 26 mai 2018

17:00 Rozarul de Mărire cântat (Josephine și grupul instrumental)

18:00 Sfânta Liturghie (predica: pr. Damir – Bih / un alt preot participant –cântă grupul intrumental-vocal  „Reginapacis”)

19:30 Meditație despre Spiritul Sfânt

20:15 Mărturii despre lucrarea minunată a Spiritului Sfânt (I)

20:45 Rugăciune de laudă și preamărire pentru Pogorârea Spiritului Sfânt

21:45 Mărturii despre lucrarea minunată a Spiritului Sfânt (II)

22:15 Adorație Euharistică (pr. Emil/un alt preotparticipant la reculegeri – cântă grupul intrumental-vocal  „Reginapacis”)

23:15 Sfânta Liturghie în rit latin (pr. Damir sau un alt preot participant)

00:15 Încheierea celei de-a doua zi de reculegeri sufletești

 

Duminică, 27 mai 2018

9:00 Sfântul Rozar de Mărire (Josephine și grupul instrumental)

10:00 Sfânta Liturghie de Rusalii

11:30 Încheierea reculegerilor sufletești

 

*pe tot parcusul zilelelor de reculegere va fi ocazie de spovedanie