Arhiva categoriei: Mesaje

Mesaje Medjugorje 2017

MESAJUL REGINEI PACII, MEDJUGORJE, 25-IUNIE-2017!
„Dragi copii, astăzi doresc să vă mulțumesc pentru statornicia voastră și să vă chem să vă deschideți rugăciunii profunde.
Rugăciunea, dragi copii, este inima credinței și a speranței în viața veșnică. 
De aceea, rugați-vă cu inima, până când inima voastră ajunge să cânte de recunoștință lui Dumnezeu Creatorul, care v-a dat viață. 
Eu sunt cu voi, copilașilor, și vă aduc binecuvântarea mea maternă de pace. 
Vă mulțumesc că ați răspuns chemării mele. ”
25 iunie 2017


„Dragi copii, ca și în alte locuri unde am venit la voi, la fel și aici vă chem la rugăciune.
Rugați-vă pentru cei care nu L-au cunoscut pe Fiul meu, pentru cei care nu au cunoscut iubirea lui Dumnezeu, [rugați-vă] împotriva păcatului, [rugați-vă] pentru consacrați, [rugați-vă] pentru cei pe care Fiul meu i-a chemat să aibă iubire și un duh de putere pentru voi și pentru Biserică.
Rugați-vă Fiului meu, iar iubirea pe care o veți simți în apropierea Lui vă va da tărie și vă va pregăti să faceți faptele iubirii, pe care le veți împlini în Numele Său.
Copiii mei, fiți gata! Acest timp este o răscruce [de drumuri]. De aceea, vă chem din nou la credință și speranță, vă arăt calea pe care trebuie să mergeți: cuvintele Evangheliei sunt această cale.
Apostolii iubirii mele, lumea are atâta nevoie de mâinile voastre ridicate spre Cer, către Fiul meu și către Tatăl Ceresc, are nevoie de multă smerenie și de curăția inimii. Aveți încredere în Fiul meu și fiți conștienți că puteți mereu să fiți mai buni.
Inima mea de Mamă dorește ca voi, apostolii iubirii mele, să fiți mici lumini ale lumii, să luminați acolo unde întunericul vrea să domnească și, cu rugăciunile și iubirea voastră, arătați calea cea dreaptă și să salvați suflete.
Eu sunt cu voi.
Vă mulțumesc.”
2 iunie 2017


MESAJUL REGINEI PACII, MEDJUGORJE dat prin Ivan în 12 mai 2017! Apariția a avut loc pe Podbrdo, orele 22:00.
După spusele vizionarului Ivan, Fecioara a venit veselă și plină de bucurie salutând cu obișnuitul: “Lăudat să fie Isus, dragii mei copii!”. S-a rugat timp îndelungat cu mîinile întinse asupra celor prezenți, în special asupra bolnavilor, apoi a zis:
“Dragi copii, și astăzi, în acest timp de har, doresc să vă invit să vă deschideți, să deschideți inimile voastre. Vă invit în special să vă rugați mai mult în familiile voastre, să reînnoiți familiile voastre. Deschideți-vă, dragi copii, Duhului Sfânt: să fie El cel care vă conduce, să fie El cel care conduce familiile voastre. Voi aveți nevoie să vă deschideți Duhului Sfânt. De aceea, rugați-vă și deschideți-vă! Vă mulțumesc, dragi copii, că ați răspuns și azi la chemarea mea”.
Apoi Fecioara a dat binecuvântarea ei maternă celor prezenți, a binecuvântat obiectele aduse pentru aceasta, după care a continuat să se roage peste cei prezenți. S-a îndepărtat în semnul crucii luminoase zicând: “Mergeți în pace, dragii mei copii!”


“Vă invit să vă rugați nu cerând, ci aducând jertfă, jertfindu-vă! Vă chem să vestiți adevărul și iubirea milostivă. Îl rog pe Fiul meu pentru voi, pentru credința voastră, care se micșorează tot mai mult în inimile voastre. Îl rog să vă ajute cu Duh dumnezeiesc, așa cum eu doresc să vă ajut cu duh de Mamă. Copiii mei, trebuie să fiți mai buni. Numai cei curați, smeriți, plini de iubire susțin pământul, se mântuie pe sine și lumea. Copiii mei, Fiul meu este inima lumii, El trebuie iubit și rugat, nu vândut mereu, iar și iar. De aceea, voi, apostolii iubirii mele, cu exemplul vostru, cu rugăciunea voastră și cu iubirea milostivă, înmulțiți credința în inima oamenilor. Eu vă sunt alături. Eu vă voi ajuta. Rugați-vă ca păstorii voștri să aibă cât mai multă lumină pentru a-i putea lumina pe toți cei ce locuiesc în întuneric. Vă mulțumesc.”
2 mai 2017


„Dragi copii, în acest timp de har, vă chem pe toți să vă deschideți inima milostivirii lui Dumnezeu, ca, prin rugăciune, pocăință și hotărârea pentru sfințenie să începeți o nouă viață.
Acest timp de primăvară e pentru voi imbold, în gândurile și inima voastră, la o nouă viață, la înnoire. De aceea, copilașilor, sunt cu voi: ca să vă ajut să spuneți DA cu hotărâre lui Dumnezeu și poruncilor lui Dumnezeu.
Nu sunteți singuri, eu sunt cu voi prin harul pe care Cel Preaînalt mi-l dă pentru voi și pentru generațiile de după voi.
Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea mea. ”
25 martie 2017


“Dragi copii, cu iubire maternă vin să vă ajut ca să aveți mai multă iubire, iar asta înseamnă mai multă credință! Vin să vă ajut să trăiți cu iubire cuvintele Fiului meu pentru ca lumea să fie altfel. De aceea, apostolii iubirii mele, vă adun în jurul meu. Priviți-mă cu inima! Vorbiți-mi ca unei Mame despre durerile, suferințele voastre, despre bucuriile voastre. Cereți-mi să mă rog Fiului meu pentru voi. Fiul meu e milostiv și drept, inima mea de Mamă ar dori ca și voi să fiți la fel. Inima mea de Mamă ar dori ca voi, apostolii iubirii mele, cu viața voastră, să vorbiți tuturor celor din jurul vostru despre Fiul meu și despre mine, așa încât lumea să fie altfel, să se întoarcă la simplitate și la curăție, să se întoarcă la credință și speranță. De aceea, copiii mei, rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă cu inima, rugați-vă cu iubire, rugați-vă cu fapte bune! Rugați-vă ca toți să Îl cunoască pe Fiul meu, ca lumea să se schimbe, ca lumea să se mântuiască! Trăiți cuvintele Fiului meu cu iubire, nu judecați, ci iubiți-vă unii pe alții, pentru ca inima mea să poată triumfa! Vă mulțumesc!”
2 mar. 2017


”Dragi copii! Azi vă invit să vă rugați pentru pace. Pace în inimile oamenilor, pace în familii și pace în lume. Satan este puternic și vrea ca voi toți să vă revoltați împotriva Lui Dumnezeu și vă duce din nou către tot ceea ce este uman, distrugând în inimi toate sentimentele față de Dumnezeu și lucrurile Lui. Voi, copilașilor, rugați-vă și luptați împotriva materialismului, modernismul și egoismul pe care lumea vi le oferă. Copilașilor, decideți-vă pentru sfințenie iar eu, cu Fiul meu Isus, mijlocim pentru voi. Vă mulțumesc că ați răspuns chemării mele.”
25 ian.2017


Fiul meu a fost izvor de iubire și de lumină atunci când a vorbit poporului tuturor popoarelor. Apostolii mei, urmați lumina sa, ceea ce nu este ușor, de aceea trebuie să fiți mici, trebuie să deveniți mai mici decât ceilalți și cu ajutorul credinței să vă umpleți de iubirea sa. Fără credință, niciun om de pe pământ nu poate trăi o experiență miraculoasă. Eu sunt cu voi, mă arăt prin aceste veniri, prin aceste cuvinte și doresc să vă mărturisesc iubirea mea și grija maternă.

Copiii mei, nu vă pierdeți timpul punându-vă întrebări la care nu primiți niciodată răspuns. La sfârșitul vieții voastre pământești Tatăl Ceresc vă va răspunde. Să știți mereu că Dumnezeu cunoaște totul, Dumnezeu vede, Dumnezeu iubește. Fiul meu preaiubit luminează viața și risipește întunericul.

Iubirea maternă care mă poartă la voi este inefabilă, ascunsă, dar adevărată. Eu îmi exprim sentimentele față de voi: iubire, înțelegere și bunăvoință maternă. De la voi, apostolii mei, cer rugăciunile voastre: trandafiri care trebuie să fie fapte de iubire. Acestea sunt pentru inima mea maternă rugăciunile cele mai dragi, pe acestea le port Fiului meu născut pentru voi. El vă privește și vă ascultă. Noi suntem întotdeauna alături de voi cu iubirea noastră care cheamă, unește, convertește, dă curaj și umple. De aceea, apostolii mei, iubiți-vă mereu unii pe alții și, mai ales, iubiți-l pe Fiul meu. Aceasta este singura cale pentru mântuire, pentru viața veșnică. Aceasta este rugăciunea mea preferată care, asemenea celui mai frumos parfum de trandafiri, umple inima mea. Rugați-vă întotdeauna, rugați-vă pentru preoții voștri ca să aibă forța de a fi lumina Fiului meu. Vă mulțumesc.”

Mirjana, 2 ian.2017

Mesaje Medjugorje 2016

„Dragi copii, cu mare bucurie vi-L aduc azi pe Fiul meu Isus, ca El să vă dea pacea Sa. Deschideți-vă inima, copilașilor, și fiți fericiți că Îl puteți primi! Cerul e cu voi și se luptă ca să fie pace în inimile voastre, în familiile voastre și în lume. Iar voi, copilașilor, să ajutați cu rugăciunea voastră ca asta să se întâmple. Vă binecuvântez împreună cu Fiul meu Isus și vă chem să nu pierdeți speranța și să aveți mereu privirea și inima voastră îndreptate spre Cer și spre veșnicie. Astfel veți fi deschiși față de Dumnezeu și față de planurile Sale. Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea mea.”
25 dec.2016


„Dragi copii, inima mea maternă plânge în timp ce privește la ceea ce fac copiii mei. Păcatele se înmulțesc. Curăția inimii este tot mai puțin importantă. Fiul meu este uitat și tot mai puțin adorat iar copiii mei sunt asupriți. De aceea voi, copiii mei, apostolii iubirii mele, cu sufletul și cu inima invocați numele Fiul meu! El va avea pentru voi cuvinte de lumină. El vi se prezintă, frânge pâinea cu voi și vă oferă cuvintele iubirii pentru a le transforma în fapte de milostenie astfel încât voi să fiți martori ai adevărului. De aceea copii mei, nu vă fie teamă. Permiteți Fiului meu să locuiască în voi. El se va servi de voi pentru a vindeca răniții și pentru a converti sufletele rătăcite. De aceea, copii mei, reveniți la rugăciunea rozariului. Rugați-vă rozariul cu sentimente de bunătate, de sacrificiu și de milostivire. Rugați-vă nu doar prin cuvinte ci cu fapte de milostenie. Rugați-vă cu iubire pentru toți oamenii. Fiul meu a răspândit iubirea prin sacrificiul său. De aceea, trăiți cu El pentru a avea putere și speranță, pentru a avea iubirea care este viața și care conduce la Viața Veșnică. Datorită iubirii lui Dumnezeu, eu sunt cu voi și cu iubirea mea maternă, vă voi îndruma. Vă mulțumesc.” (Fecioara Maria a fost tristă în timpul apariției, spune Mirjana)

2 decembrie 2016


”Dragi copii! Și azi vă invit să vă întoarceți la rugăciune. În acest timp de har, Dumnezeu mi-a permis să vă îndrum spre sfințenie și spre o viață simplă astfel încât, în lucrurile mici, să-L puteți descoperi pe Dumnezeu Creatorul, îndrăgostiți-vă de El, iar viața voastră să fie o mulțumire către Cel Preaînalt pentru tot ceea ce vă oferă. Copilașilor, viața voastră să fie un dar pentru ceilalți în iubire, iar Dumnezeu vă va binecuvânta. Iar voi, dați mărturie fără interes, pentru iubirea față de Dumnezeu. Eu sunt cu voi și mijlocesc în fața Fiului meu pentru voi toți. Vă mulțumesc pentru că ați răspuns chemării mele.”
25 noi.216


Copiii mei, să vin la voi și să mă descopăr vouă e o mare bucurie pentru inima mea maternă. Acesta e darul Fiului meu pentru voi și pentru alții care vor veni.
Ca Mamă vă invit: iubiți-L pe Fiul meu mai presus de toate! Ca să Îl iubiți cu toată inima, trebuie să Îl cunoașteți; Îl veți cunoaște prin rugăciune.
Rugați-vă cu inima și cu sentimentele. A te ruga înseamnă a te gândi la iubirea și la jertfa Lui. A te ruga înseamnă a iubi, a da, a suferi și a oferi.
Pe voi, copiii mei, vă chem să fiți apostolii rugăciunii și ai iubirii. Copiii mei, e vremea să vegheați. În această veghe vă invit la rugăciune, iubire și încredere.
Inima mea maternă dorește ca, în timp ce Fiul meu se va uita în inimile voastre, să vadă în ele încredere și iubire necondiționată. Iubirea unificată a apostolilor mei va trăi, va birui și va dezvălui răul. Copilașii mei, eu am fost potirul Omului Dumnezeu, am fost instrumentul lui Dumnezeu. De aceea, pe voi, apostolii mei, vă invit să fiți potirul iubirii curate și adevărate a Fiului meu.
Vă invit să fiți instrument prin care toți aceia care nu au cunoscut iubirea lui Dumnezeu, care nu au iubit niciodată, [Îl] vor descoperi, [Îl] vor accepta și se vor mântui.
Vă mulțumesc, copiii mei.

2.noi.2016


Dragi copii, astăzi vă chem: rugați-vă pentru pace! Abandonați egoismul și trăiți mesajele pe care vi le dau. Fără asta nu vă puteți schimba viața.
Trăind rugăciunea, veți avea pacea. Trăind în pace, veți simți nevoia să dați mărturie, căci Îl veți descoperi pe Dumnezeu pe care acum îl simțiți departe.
De aceea, copilașilor, rugați-vă! Rugați-vă! Rugați-vă și permiteți-I lui Dumnezeu să intre în inima voastră!
Întoarceți-vă la post și la spovadă, ca să biruiți răul din voi și din jurul vostru.
Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea mea.

25.oct.2016


Dragi copii, Spiritul Sfant, dupa vointaTatalui Ceresc, M-a facut mama – Mama Lui Isus – si prin insusi acest fapt, de asemenea si mama voastra. De aceea vin la voi pentru ca sa va ascult, pentru ca sa va deschid bratele Mele materne, pentru ca sa va dau inima Mea si sa va chem sa ramaneti cu Mine, caci din inaltul Crucii Fiul Meu v-a incredintat Mie.
Din nefericire, multi dintre copiii Mei nu au ajuns sa cunoasca iubirea Fiului Meu; multi dintre ei nu vor sa o cunoasca. Oh, copiii Mei, cat de mult rau fac aceia care accepta sa creada, doar daca vad si inteleg! De aceea, voi, copiii Mei, apostolii Mei, in tacerea inimii voastre, ascultati glasul Fiului Meu, pentru ca inima voastra sa poata fi lacasul Lui, pentru ca ea sa nu fie intunecata si trista, ci sa fie luminata de lumina Fiului Meu. Cautati speranta cu credinta, caci credinta este viata sufletului.
Din nou va chem: rugati-va, rugati-va sa va traiti credinta in umilinta, in pace sufleteasca si plini de lumina.
Copiii Mei, nu incercati sa intelegeti totul dintr-o data, caci nici Eu n-am inteles totul imediat; dar am iubit si am crezut in sfintele cuvinte pe care Fiul Meu le rostea – El care a fost prima Lumina si inceputul rascumpararii.
Apostoli ai iubirii Mele – voi care va rugati, va oferiti pe voi insiva (va jertfiti), iubiti si nu judecati – mergeti si raspanditi adevarul, cuvintele Fiului Meu, Evanghelia, pentru ca voi sunteti Evanghelia vie; voi sunteti razele luminii Fiului Meu. Fiul Meu si cu Mine va vom fi alaturi, ca sa va incurajam si sa va punem la incercare.
Copiii Mei, cereti intotdeauna binecuvantarea acelora, si numai a acelora a caror maini au fost binecuvantate de Fiul Meu, a preotilor vostri.
Va multumesc.

2 oct. 2016


Dragi copii, astăzi vă chem la rugăciune. Fie ca rugăciunea să vă fie viață! Numai astfel inima voastră se va umple cu pace și cu bucurie. Dumnezeu vă va fi aproape și voi Îl veți simți în inima voastră ca Prieten, veți vorbi cu El ca și cu cineva pe care îl cunoașteți și, copilașilor, veți simți nevoia să dați mărturie, căci Isus va fi în inima voastră, iar voi [veți fi] uniți în El. Eu sunt cu voi și vă iubesc pe toți cu dragostea mea de Mamă. Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea mea.
25 sept. 2016


 

Dragi copii, din voia Fiului meu și din dragostea mea de Mamă vin la voi, la copiii mei, în special la aceia care încă nu au cunoscut iubirea Fiului meu.
Vin la voi care vă gândiți la mine, care mă chemați. Vouă vă dau iubirea mea maternă și vă aduc binecuvântarea Fiului meu.
Aveți voi inima curată și deschisă? Vedeți voi darurile, semnele apropierii și iubirii mele? Copiii mei, în viața voastră pământească luați-vă după exemplul meu. Viața mea a fost durere, tăcere și nemărginită credință și încredere în Tatăl ceresc. Nimic nu e întâmplător, nici durerea, nici bucuria, nici suferința, nici iubirea. Toate acestea sunt haruri pe care Fiul meu vi le împarte și care vă conduc la viața veșnică. Fiul meu caută iubirea și rugăciunea făcute în El.
A iubi și a te ruga în El – vă voi învăța ca Mamă – e a te ruga în tăcerea propriului suflet, nu a recita doar cu buzele; e și cel mai mic gest frumos făcut în numele Fiului meu; e răbdarea, îndurarea, acceptarea bolii și jertfa făcută pentru altcineva.
Copiii mei, Dumnezeu vă privește. Rugați-vă ca și voi să vedeți chipul Lui și ca să vă poată fi descoperit.
Copiii mei, eu vă descopăr unicul și autenticul adevăr, rugați-vă ca să îl conștientizați și ca să puteți răspândi iubire și speranță, ca să puteți fi apostolii iubirii mele.
Inima mea de Mamă iubește în mod special păstorii, rugați-vă pentru mâinile lor binecuvântate.
Vă mulțumesc. 2 sept. 2016


„Dragi copii, astăzi doresc să împărtășesc cu voi bucuria cerească! Voi, copilașilor, deschideți ușa inimii ca să crească în inima voastră speranța, pacea și iubirea pe care numai Dumnezeu le dă. Copilașilor, prea sunteți legați de lume și de lucrurile lumești, din acest motiv satana vă agită ca vântul valurile mării. De aceea, fie ca verigile vieții voastre să fie rugăciunea cu inima și adorarea Fiului meu Isus. Predați-I Lui viitorul vostru ca să fiți, în El, bucurie altora și exemplu cu viața voastră. Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea mea. ”

25 august 2016


„Dragi copii, am venit între voi, la voi, ca să îmi dați grijile voastre, ca să le duc Fiului meu, ca să mijlocesc înaintea Sa pentru binele vostru. Știu că fiecare din voi are propriile griji, propriile ispite, de aceea, cu dragoste de mamă, vă chem: veniți la masa Fiului meu! El frânge pâinea pentru voi, vi se dăruiește, vă dă speranță; de la voi așteaptă mai multă credință, speranță și seninătate; caută lupta interioară împotriva egoismului, a judecății și a slăbiciunilor omenești. De aceea, eu, ca Mamă, vă spun „Rugați-vă!“, căci rugăciunea vă dă putere pentru lupta interioară. Când era mic, Fiul meu mi-a spus adesea că mulți mă vor iubi și îmi vor spune „mamă“. Aici între voi, eu simt iubire – vă mulțumesc! Prin această iubire Îl rog pe Fiul meu: ca niciunul dintre voi să nu se întoarcă acasă așa cum a venit, ca să duceți cât mai multă speranță, îndurare și iubire; ca să îmi fiți apostoli ai iubirii, care, cu viața lor, vor da mărturie că Tatăl Ceresc e izvorul vieții, nu al morții. Dragi copii, cu dragoste de mamă vă rog din nou: rugați-vă pentru aleșii Fiului meu, pentru mâinile lor binecuvântate, pentru păstorii voștri, ca să Îl poată propovădui pe Fiul meu cu cât mai multă iubire și, astfel, să obțină convertiri. Vă mulțumesc!”

Mesajul Fecioarei Maria de la Medjugorje, 2 august 2016


” Dragi copii,prezența mea reală, vie, între voi trebuie să vă facă fericiți, deoarece e din marea iubire a Fiului meu. El mă trimite între voi ca să vă dau siguranță cu iubirea mea maternă; ca să înțelegeți că durerea și bucuria, suferința și iubirea fac să trăiască sufletul vostru cu intensitate; ca să vă chem din nou să celebrați inima lui Isus, inima credinței: Euharistia. Fiul meu, zi de zi și până în veșnicie, se întoarce viu între voi, se întoarce la voi. Dar nici nu v-a părăsit niciodată.Când unul dintre voi, copiii mei, se întoarce la El, inima mea de Mamă saltă de bucurie. De aceea, copiii mei, întoarceți-vă la Euharistie, la Fiul meu! Calea către Fiul meu e grea, plină de renunțări, dar la capătul ei e mereu lumină. Eu înțeleg durerile și suferințele voastre și, cu iubire de Mamă, șterg lacrimile voastre. Încredeți-vă în Fiul meu, căci El va face pentru voi ceea ce voi nici nu ați ști să cereți. Voi, copiii mei, trebuie să vă ocupați numai de sufletul vostru, căci sufletul e singurul lucru ce vă aparține pe pământ. Acest suflet îl veți aduce, murdărit sau curat, înaintea Tatălui ceresc. Amintiți-vă, credința în iubirea Fiului meu va fi mereu răsplătită.Vă rog să vă rugați în mod special pentru cei pe care Fiul meu i-a chemat să trăiască prin El și să iubească turma Lui. Vă mulțumesc.”

2 iulie 2016


„Dragi copii, mulțumiți lui Dumnezeu împreună cu mine, pentru darul de a fi cu voi. Rugați-vă copilașilor și trăiți poruncile lui Dumnezeu, pentru a fi fericiți pe pământ. Astăzi, în această zi de har doresc sa vă dau binecuvantarea mea maternă, de pace și de iubire. Mijlocesc pentru voi la Fiul meu și va invit sa perseverați în rugăciune, pentru că împreună cu voi, pot realiza planurile mele. Mulțumesc ca ați răspuns chemării mele.

25 iunie 2016


„Dragi copii, ca Mamă a Bisericii, ca Mama voastră, zâmbesc privindu-vă cum veniți la mine, cum vă adunați în jurul meu, cum mă căutați. Venirile mele între voi sunt dovadă ce arată cât de mult vă iubește Cerul. Ele vă arată calea spre viața veșnică, spre mântuire. Apostolii mei, voi care vă străduiți să aveți inimi curate, și pe Fiul meu în ele, voi sunteți pe drumul cel bun. Voi, care-L căutați pe Fiul meu, voi căutați calea cea bună. El a lăsat multe semne ale iubirii Sale. A lăsat speranța. E ușor să-L găsiți dacă sunteți gata de jertfă și de pocăință, dacă aveți răbdare, îndurare și iubire de aproapele. Mulți copii ai mei nu văd și nu aud pentru că nu vor. Nu acceptă cuvintele și faptele mele. Dar Fiul meu, prin mine, îi cheamă pe toți. Duhul Lui îi lumineazā pe toți copiii mei, în lumina Tatălui ceresc, în comuniunea Cerului și a pământului, în iubirea reciprocă, căci iubirea cheamă iubire și face ca faptele sā fie mai importante decât vorbele. De aceea, apostolii mei, rugați-vā pentru Biserica voastrā, iubiți-o și faceti faptele iubirii: oricât ar fi de trădatā, de rănită, ea este aici pentru că provine de la Tatăl ceresc. Rugați-vă pentru păstorii voștri, ca să vedeți în ei măreția iubirii Fiului meu. Vă mulțumesc.”

2 Iunie 2016


” Dragi copii, prezența mea este dar al Lui Dumnezeu pentru voi toți și imbold de convertire. Satana e puternic și dorește să pună dezordine și neliniște în inimile și în gândurile voastre. De aceea, copilașilor, rugați-vă ca Duhul Sfânt să vă conducă pe calea dreaptă a bucuriei și a păcii. Eu sunt cu voi și mijlocesc pentru voi înaintea Fiului meu. Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea mea.”

25 Mai 2016


” Dragi copii, inima mea de Mamă doreşte convertirea voastră sinceră şi credința puternică pentru a putea transmite iubirea şi pacea tuturor celor din jurul vostru. Dar, copiii mei, nu uitaţi: fiecare din voi e o lume unică în ochii Tatălui ceresc, de aceea permiteți lucrării necontenite a Duhului Sfânt să acționeze asupra voastră. Fiți copiii mei curați în spirit. Frumusețea se găseşte în cele spirituale, căci tot ce e viu în spirit e şi foarte frumos. Nu uitaţi că, în Euharistie, care e inima credinţei, Fiul meu este mereu cu voi, vine la voi şi frânge pâinea cu voi deoarece, copiii mei, a murit pentru voi, a înviat şi va veni din nou. Aceste cuvinte ale mele vă sunt cunoscute, căci ele sunt adevăr, iar adevărul nu se schimbă, doar că mulți copii ai mei l-au uitat. Copiii mei, cuvintele mele nu sunt nici vechi, nici noi, ele sunt eterne. De aceea vă invit, copiii mei, să priviți bine semnele timpurilor, să adunaţi crucile risipite şi să fiţi apostoli ai revelației. Vă mulţumesc.”

2 Mai 2016


 

Mesaje Medjugorje 2015

Dragi copii, doresc să lucrez prin voi, copiii mei, apostolii mei, pentru ca la sfârșit să îi pot aduna pe toți copiii mei acolo unde totul este pregătit pentru fericirea voastră. Mă rog pentru voi, ca să puteți converti pe alții prin fapte, căci a sosit timpul pentru faptele Adevărului, făcute pentru Fiul Meu. Iubirea mea va lucra în voi, mă voi sluji de voi. Aveți încredere în mine, căci tot ce doresc, doresc pentru binele vostru, pentru binele vostru veșnic, creat prin Tatăl Ceresc. Voi, copiii mei, apostolii mei, trăiți viața pe pământ împreună cu copiii mei care nu au cunoscut iubirea Fiului meu, cu cei care nu mă numesc Mamă, dar să nu vă temeți să mărturisiți adevărul. Căci, dacă voi nu vă temeți și mărturisiți cu curaj, adevărul va birui în mod miraculos. Dar amintiți-vă: puterea stă în iubire! Copiii mei, iubirea e pocăință, iertare, rugăciune, sacrificiu și îndurare. De veți ști să iubiți, cu faptele veți converti pe alții, veți face posibil ca lumina Fiului meu să pătrundă în suflete. Vă mulțumesc. Rugați-vă pentru păstorii voștri! Ei îi aparțin Fiului meu, El i-a chemat. Rugați-vă ca ei să aibă mereu forța și curajul de a străluci cu strălucirea Fiului meu. Mirjana, 2 iun. 2015


Dragi copii, și astăzi sunt cu voi și cu bucurie vă invit pe toți: rugați-vă și credeți în puterea rugăciunii! Deschideți-vă inimile, copilașilor, ca Dumnezeu să vă umple cu iubirea Sa și veți fi bucurie pentru alții, mărturia voastră va fi puternică și tot ce faceți va fi întrețesut cu gingășia lui Dumnezeu. Eu sunt cu voi și mă rog pentru voi și pentru convertirea voastră până când nu Îl veți pune pe Dumnezeu pe primul loc. Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea mea. Marija, 25 mai 2015


Dragi copii, sunt cu voi și azi ca să vă conduc spre mântuire. Sufletul vostru e neliniștit, căci spiritul e slab și obosit de toate lucrurile lumești. Voi, copilașilor, rugați-vă Duhului Sfânt ca El să vă transforme și să vă umple cu puterea credinței și speranței Sale, ca să fiți tari în această luptă contra răului. Eu sunt cu voi și mijlocesc pentru voi înaintea Fiului meu Isus. Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea mea. Marija, 25 apr.2015


„Dragi copii, v-am ales pe voi, apostolii mei, pentru că toți purtați în voi înșivă ceva frumos. Voi mă puteți ajuta ca iubirea pentru care a murit Fiul meu și [pentru care] apoi a înviat, să biruie din nou. De aceea vă chem, apostolii mei, să încercați să vedeți ceva bun în fiecare creatură a lui Dumnezeu, în toți copiii mei, și să încercați să îi înțelegeți. Copiii mei, voi toți sunteți frați și surori prin același Duh Sfânt. Voi, umpluți de iubirea față de Fiul meu, puteți vorbi ceea ce știți acelora care nu au cunoscut această iubire. Voi ați cunoscut iubirea Fiului meu, ați înțeles Învierea Lui și vă întoarceți cu bucurie ochii spre El. Dorința mea de Mamă e ca toți copiii mei să fie uniți în iubirea față de Isus. De aceea vă chem, apostolii mei, să trăiți cu bucurie Euharistia, căci în Euharistie Fiul meu vi se dăruiește mereu din nou și, cu exemplul Său, vă arată iubirea și jertfa pentru aproapele. Vă mulțumesc. ” Mirjana, 2 apr.2015


„Dragi copii, și astăzi Cel Preaînalt imi îngăduie să fiu cu voi și să vă conduc pe calea convertirii. Multe inimi s-au închis harului și au devenit surde la chemarea mea. Voi, copilașilor, rugați-vă și luptați-vă împotriva ispitei și a tuturor planurilor rele pe care satana vi le oferă prin modernism. Fiți tari în rugăciune și, cu crucea în mâini, rugați-vă ca răul să nu vă folosească și să nu biruiască în voi. Eu sunt cu voi și mă rog cu voi. Vă mulțumec că ați răspuns la chemarea mea. ” Marija, 25 martie 2015


Dragi copii, voi sunteți puterea mea: voi, apostolii mei, care cu iubirea, umilința și tăcerea rugăciunii voastre, faceți să fie cunoscut Fiul meu. Voi trăiți în mine. Voi mă purtați în inima voastră. Voi știți că aveți o Mamă ce vă iubește și care a venit să dăruiască iubire. Eu vă privesc în Tatăl ceresc, privesc gândurile voastre, durerile și suferințele voastre și le duc Fiului meu. Nu vă temeți, nu pierdeți speranța, căci Fiul meu o ascultă pe Mama Sa. De când s-a născut, El iubește și eu doresc ca toți copiii mei să cunoască această iubire. Doresc să se întoarcă la El aceia care L-au părăsit datorită durerilor și neînțelegerilor și doresc să Îl cunoască toți aceia care nu L-au cunoscut niciodată. De aceea existați voi, apostolii mei, și de aceea sunt eu, ca Mamă, cu voi. Rugați-vă pentru tărie în credință, căci din credința tare izvorăște iubirea și îndurarea. Prin iubire și îndurare îi veți ajuta pe toți aceia care nu sunt conștienți că aleg întunericul în loc de lumină. Rugați-vă pentru păstorii voștri, căci ei sunt puterea Bisericii pe care v-a lăsat-o Fiul meu. Prin Fiul meu ei sunt păstorii sufletelor. Vă mulțumesc. Mirjana, 2 martie 2015


Dragi copii, în acest timp de har vă chem pe toți: rugați-vă mai mult și vorbiți mai puțin. În rugăciune căutați voia lui Dumnezeu și trăiți-o în acord cu poruncile la care Dumnezeu vă cheamă. Eu sunt cu voi și mă rog cu voi. Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea mea. Marija, 25 febr.2015


Dragi copii, iată-mă, sunt între voi. Vă privesc, vă zâmbesc şi vă iubesc aşa cum numai o mamă poate. Prin Duhul Sfânt, ce vine prin curăţia mea, văd inima voastră şi o ofer Fiului meu. Deja de multă vreme vă cer să îmi fiţi apostoli, să vă rugaţi pentru cei ce nu au cunoscut iubirea lui Dumnezeu. Vă cer rugăciunea rostită din iubire, rugăciunea ce face fapte şi jertfe. Nu pierdeţi vremea gândindu-vă dacă sunteţi vrednici să îmi fiţi apostoli. Tatăl ceresc vă va judeca pe toţi, voi iubiţi-L şi ascultaţi-L. Ştiu că vă tulbură toate acestea, chiar şi prezenţa mea între voi, dar acceptaţi-o cu bucurie şi rugaţi-vă să conştientizaţi că sunteţi vrednici să lucraţi pentru Cer. Iubirea mea e peste voi. Rugaţi-vă ca iubirea mea să biruie în toate inimile, căci aceasta e iubirea care iartă, dăruie şi nu încetează niciodată. Vă mulţumesc. Mirjana, 2 febr.2015


Dragi copii, şi astăzi vă chem să trăiţi în rugăciune chemarea voastră. Acum, ca niciodată înainte, Satana doreşte să sufoce omul şi sufletul său cu suflarea sa contagioasă de ură şi nelinişte. În multe inimi nu există bucurie pentru că nu este Dumnezeu, nici rugăciune. Ura şi războiul cresc din zi în zi. Vă chem, copilaşilor, începeţi din nou, cu entuziasm, drumul sfinţeniei şi al iubirii, căci pentru aceasta am venit în mijlocul vostru. Să fim împreună iubire şi iertare pentru toţi cei care nu ştiu şi nu vor să iubească decât cu iubire umană, şi nu cu acea iubire divină nemărginită la care vă cheamă Dumnezeu. Copilaşilor, păstraţi mereu în inimă speranţa într-un mâine mai bun. Vă mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea. ” Marija, 25 ian.2015


Dragi copii, sunt aici în mijlocul vostru ca Mama care doreşte să vă ajute să cunoaşteţi adevărul. Cât am trăit viaţa ce o duceţi voi pe pământ, aveam cunoaşterea adevărului şi, tocmai prin asta, aveam o bucăţică din Rai pe pământ. De aceea doresc acelaşi lucru pentru voi, copiii mei. Tatăl ceresc doreşte inimi curate pline de cunoaşterea adevărului, doreşte să îi iubiţi pe toţi cei pe care îi întâlniţi, căci şi eu Îl iubesc pe Fiul meu în voi toţi. Acesta este începutul cunoaşterii adevărului. Vouă vi se oferă multe false adevăruri. Le veţi birui cu inima curăţită de post, rugăciune, pocăinţă şi Evanghelie. Acesta e singurul adevăr şi acesta e adevărul ce vi l-a lăsat Fiul meu. Nu trebuie să îl examinaţi mult. De la voi se aşteaptă ce am făcut şi eu: să iubiţi şi să dăruiţi. Copiii mei, dacă iubiţi, inimile voastre vor fi casă pentru Fiul meu şi pentru mine, iar cuvintele Fiului meu vor fi călăuză pentru viaţa voastră. Copiii mei, vă voi folosi pe voi, apostolii iubirii, ca să-i ajut pe toţi copiii mei să cunoască adevărul. Copiii mei, eu m-am rugat mereu pentru Biserica Fiului meu şi acelaşi lucru vi-l cer şi vouă. Rugaţi-vă ca păstorii voştri să radieze iubirea Fiului meu. Vă mulţumesc. Mirjana, 2 ian. 2015

Mesaje Medjugorje 2014

Dragi copii, şi astăzi vi-L aduc în braţele mele pe Fiul meu Isus şi cer de la El pacea pentru voi şi pacea între voi. Rugaţi-vă şi adoraţi-L pe Fiul meu, pentru ca în inimile voastre să intre pacea Sa şi bucuria Sa. Mă rog pentru voi ca să fiţi tot mai deschişi rugăciunii. Vă mulţumesc că aţi răspuns chemării mele. Marija, 25 dec.2014


Dragi copii, amintiţi-vă că Iubirea va triumfa. Ştiu că mulţi din voi au pierdut speranţa, pentru că în jurul lor văd suferinţă, durere, gelozie, invidie. Dar Eu sunt Mama voastră. Sunt în Împărăţie, dar sunt şi aici în mijlocul vostru. Fiul meu mă trimite din nou pentru a vă ajuta, de aceea nu pierdeţi speranţa, ci urmaţi-mă, căci triumful inimii mele e în Numele lui Dumnezeu. Fiul meu v-a iubit şi se gândeşte la voi cum s-a gândit mereu. Credeţi-L şi trăiţi-L, pentru că El e viaţa lumii. Copiii mei, a-L trăi pe Fiul meu înseamnă a trăi Evanghelia. Şi asta nu e uşor; asta înseamnă iubire, iertare şi sacrificiu; asta purifică, vă deschide poarta spre Împărăţie. Rugăciunea sinceră nu e doar cuvântul rostit, ci ruga ce o pronunţă inima – aceasta vă va ajuta. Şi postul, pentru că acesta este încă şi mai mult iubire, iertare şi jertfă. De aceea, nu vă pierdeţi speranţa, ci urmaţi-mă. Vă invit din nou să îi iubiţi pe păstorii voştri, să vă rugaţi pentru păstorii voştri, ca ei să privească mereu la Fiul meu care a fost primul Păstor al lumii şi a cărui familie a fost lumea întreagă. Vă mulţumesc. Mirjana, 2 dec.2014


Dragi copii! Astazi vă invit în mod deosebit la rugăciune. Rugați-vă, copilaşilor, ca să înțelegeți cine sunteți şi încotro trebuie mergeți. Fiți purtătorii Veştii celei Bune şi oameni ai speranței. Fiți iubire pentru toți cei care sunt fără de iubire. Copilaşilor, veți fi totul și veți realiza totul numai dacă vă rugați și dacă sunteți deschiși voinței lui Dumnezeu, lui Dumnezeu care dorește să vă călăuzească spre viața veșnică. Eu sunt cu voi și mijlocesc pentru voi zi după zi dinaintea Fiului meu Isus. Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea mea. Marija, 25 noi.2014


Dragi copii, sunt cu voi cu binecuvântarea Fiului meu, cu voi care mă iubiți și căutați să mă urmați. Eu doresc să fiu și cu voi, cei care nu mă primiți. Vouă tuturor îmi deschid Inima plină de dragoste și vă binecuvântez cu mâinile mele materne. Sunt o Mamă care vă înțelege: am trăit viața voastră și am încercat suferințele și bucuriile voastre. Voi, care trăiți durerea, înțelegeți durerea și suferința mea pentru aceia dintre fii mei care nu permit ca lumina Fiului meu să-i lumineze, pentru copiii mei care trăiesc în întuneric.  De aceeam am nevoie de voi, de voi care ați fost luminați de lumină și care ați înțeles adevărul. Vă invit să-l adorați pe Fiul meu, pentru ca sufletul vostru să crească și să atingă o adevărată spiritualitate. Apostolii mei, atunci mă veți putea ajuta. A mă ajuta pe mine înseamnă să vă rugați pentru cei care nu au cunoscut dragostea Fiului Meu. Rugându-vă pentru ei, voi arătați Fiului meu că îl iubiți și îl urmați.  Fiului meu mi-a promis că răul nu va învinge niciodată, pentru că aici sunteți voi, suflete drepte: voi, care încercați să vă spuneți rugăciunile cu inima; voi care vă oferiți durerile și suferințele Fiului meu; voi care înțelegeți că viața este numai o clipire; voi care tânjiți după Împărăția Cerurilor. Toate acestea vă face apostolii mei și vă conduce la triumful Inimii mele. De aceea, fiii mei, purificați-vă inimile și adorați-l pe Fiul meu. Vă mulțumesc! Mirjana, 2 noi.2014

 
Dragi copii, în acest timp de har rugaţi-vă şi cereţi mijlocirea tuturor sfinţilor care sunt deja în lumină. Ei să vă fie de exemplu şi îndemn din zi în zi pe calea convertirii voastre. Copilaşilor, fiţi conştienţi că viaţa voastră este scurtă şi trecătoare. De aceea, tânjiţi după eternitate şi pregătiţi-vă inimile în rugăciune. Eu sunt cu voi şi mijlocesc pentru fiecare din voi la Fiul meu, mai ales pentru cei ce s-au consacrat mie şi Fiului meu. Vă mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea. Marija, 25 oct.2014

 
Dragi copii, eu vă iubesc cu iubire de Mamă, iubiți-vă unii pe alții! Iubirea față de Tatăl Ceresc și iubirea față de aproapele să fie pe primul loc în inimile voastre, mai presus de tot ce este în lumea aceasta, așa cum a dorit Fiul meu de la bun început. Dragii mei copii, oare nu recunoașteți semnele vremurilor? Oare nu recunoașteți că totul, tot ce se întâmplă în jurul vostru, e din cauză că nu este iubire? Conștientizați că mântuirea este în adevăratele valori. Acceptați puterea Tatălui Ceresc, iubiți-L și respectați-L. Pășiți pe urmele Fiului meu. Voi, copiii mei, apostolii mei dragi, voi vă adunați mereu din nou în jurul meu căci sunteți însetați: însetați de pace, iubire și fericire. Beți din palmele mele! Ele vi-l oferă pe Fiul meu, care e izvor de apă cristalină. El va însufleți credința voastră și va curăța inima voastră, căci Fiul meu iubește inimile curate, iar inimile curate îl iubesc pe Fiul meu. Doar inimile curate sunt smerite și au credință tare. Eu astfel de inimi aștept de la voi, copiii mei. Fiul meu mi-a spus că eu sunt Mama întregii lumi. Pe voi, care mă acceptați ca atare, vă rog să mă ajutați cu viața, rugăciunea și jertfa voastră ca toți copiii mei să mă accepte de Mamă, ca să îi pot conduce la Izvorul de apă cristalină. Vă mulțumesc. Dragii mei copii, în timp ce păstorii voștri, cu mâinile lor binecuvântate, vă dăruiesc trupul Fiului meu, în inima voastră mulțumiți-i mereu Fiului meu pentru jertfa Lui și pentru păstorii pe care vi-i dăruiește mereu din nou. Mirjana, 2 oct.2014

 
Dragi copii, şi astăzi vă chem ca şi voi să fiţi ca stelele, care, cu strălucirea lor, dau lumină şi frumuseţe altora ca să se bucure. Copilaşilor, fiţi şi voi strălucire, frumuseţe, bucurie şi pace. Şi, mai ales, fiţi rugăciune pentru toţi cei ce sunt departe de iubirea mea şi de iubirea Fiului meu Isus. Copilaşilor, mărturisiţi credinţa şi rugăciunea voastră cu bucurie, cu bucuria credinţei care e în inima voastră, şi rugaţi-vă pentru pace, care e un dar preţios de la Dumnezeu. Vă mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea. Marija, 25 sept.2014

 
Dragi copii, eu, Mama voastră, vin din nou în mijlocul vostru datorită unei iubiri ce nu are margini, iubirea infinită a nemărginitului Tată Ceresc. Şi, în timp ce privesc în inimile voastre, văd că mulţi dintre voi mă primesc ca Mamă şi, cu inimă sinceră şi curată, doresc să fie apostolii mei. Dar eu sunt Mamă şi acelora dintre voi care nu mă acceptaţi şi, în împietrirea inimii voastre, nu vreţi să cunoaşteţi iubirea Fiului meu. Nu ştiţi cât suferă inima mea şi cât Îl rog pe Fiul Meu pentru voi. Îl rog să vă vindece sufletele, căci El o poate face. Îl rog să vă lumineze cu un miracol al Duhului Sfânt ca să încetaţi să Îl trădaţi, blestemaţi şi răniţi mereu din nou. Mă rog cu toată inima să înţelegeţi că numai Fiul Meu e mântuirea şi lumina lumii. Şi voi, copiii mei, apostolii mei dragi, purtaţi-L mereu pe Fiul meu în inimă şi în gânduri: astfel voi purtaţi iubirea. Toţi cei care nu-L cunosc pe El, Îl vor recunoaşte în iubirea voastră. Eu sunt mereu lângă voi. Sunt în mod special alături de păstorii voştri, pentru că Fiul meu i-a chemat să vă conducă pe calea către veşnicie. Vă mulţumesc, apostolii mei, pentru jertfă şi iubire. Mirjana, 2 sept.2014

 
Dragi copii! Rugati-vă pentru intenţiile mele pentru că Satana doreşte să distrugă planul pe care-l am aici şi să vă răpească pacea. De aceea, copilaşilor, rugaţi-vă, rugaţi-vă, rugaţi-vă pentru ca Dumnezeu să poată lucra prin fiecare dintre voi. Inimile voastre să fie deschise voinţei lui Dumnezeu. Eu vă iubesc şi vă binecuvântez cu binecuvântarea mea maternă. Vă mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea. Marija, 25 aug.2014

 
„Dragi copii, motivul pentru care sunt cu voi, misiunea mea, este să vă ajut ca Binele să învingă, chiar dacă aceasta vouă acum nu vi se pare posibil. Ştiu că nu înţelegeţi multe lucruri, aşa cum eu nu am înţeles tot – tot ceea ce Fiul meu îmi explica în timp ce creştea lângă mine -, dar L-am crezut şi L-am urmat. Asta vă rog şi pe voi: să mă credeţi şi să mă urmaţi. Dar, copiii mei, a mă urma pe mine înseamnă a-L iubi pe Fiul meu mai presus de toate, a-L iubi în fiecare persoană fără să faci diferenţe. Ca să fiţi capabili să faceţi asta vă chem din nou la renunţare, rugăciune şi post. Vă chem ca viaţa sufletului vostru să fie Euharistia. Vă chem să îmi fiţi apostoli ai luminii, care vor răspândi iubirea şi îndurarea în lume. Copiii mei, viaţa voastră e doar o clipire în comparaţie cu viaţa veşnică. Şi când veţi veni în faţa Fiului meu, în inimile voastre El va vedea câtă iubire veţi fi avut. Pentru a putea răspândi iubirea cum se cuvine, îi cer Fiului meu, să vă dăruiască – prin iubire, prin El – unitatea între voi, unitatea între voi şi păstorii voştri – prin ei Fiul meu vi se dăruieşte mereu din nou şi vă reînnoieşte sufletul. Nu uitaţi asta. Vă mulţumesc.” Mirjana, 2 aug.2014

 
„Dragi copii! Voi nu sunteți conștienți de harurile pe care le trăiți în acest timp în care Cel Preaînalt vă dă semne ca să că deschideți și să vă convertiți. Întoarceți-vă la Dumnezeu și la rugăciune; în inimile voastre, în familiile și comunitățile voastre să domnească rugăciunea pentru ca Spiritul Sfânt să vă călăuzească și să vă îndemne să fiți în fiecare zi tot mai mult deschiși voinței lui Dumnezeu și planului Său cu fiecare dintre voi. Eu sunt cu voi, și împreună cu sfinții și cu îngerii mijlocesc pentru voi. Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea Mea.” Marija, 25 iulie 2014
 

Dragi copii, eu, Mama voastră, a tuturor celor adunaţi aici şi Mama lumii întregii, vă binecuvântez cu binecuvântarea mea maternă şi vă chem să porniţi pe calea smereniei. Această cale duce la cunoaşterea iubirii Fiului Meu. Fiul meu e atotputernic şi omniprezent. Dacă voi, copiii mei, nu ajungeţi să cunoaşteţi asta, atunci întunericul, orbirea stăpâneşte în sufletul vostru. Doar smerenia vă poate vindeca. Copiii mei, eu am trăit mereu cu smerenie, curaj şi speranţă. Am ştiut, am cunoscut că Dumnezeu e în noi şi noi în Dumnezeu. Cer acelaşi lucru de la voi. Doresc ca voi toţi să fiţi cu mine în veşnicie, pentru că sunteţi parte din mine. Vă voi ajuta pe drum. Dragostea mea vă va învălui ca o mantie şi vă va face apostoli ai luminii mele, ai luminii lui Dumnezeu. Cu iubirea care izvorăşte din smerenie veţi duce lumina acolo unde domneşte întunericul, orbirea, Îl veţi duce pe Fiul meu, care e Lumina lumii. Sunt mereu lângă păstorii voştri şi mă rog ca ei să poată fi întotdeauna un exemplu de umilinţă pentru voi. Vă mulţumesc.  Mirjana, 2 iulie 2014

Mesaje Medjugorje 2013

„Dragi copii, vă iubesc cu iubire maternă şi cu răbdare de mamă aştept iubirea voastră şi comuniunea voastră. Mă rog să fiţi comunitatea copiilor lui Dumnezeu, a copiilor mei. Mă rog pentru ca voi, ca şi comunitate, să vă reînsufleţiţi, cu bucurie, în credinţă şi în iubirea Fiului meu. Copiii mei, vă adun ca pe apostolii mei şi vă învăţ cum să faceţi cunoscută altora iubirea Fiului meu, cum să le duceţi Vestea cea bună, care e Fiul meu. Daţi-mi inimile voastre deschise şi purificate şi eu le voi umple de iubire pentru Fiul meu. Iubirea Lui va da sens vieţii voastre, iar eu voi umbla cu voi. Voi fi cu voi până la întâlnirea cu Tatăl ceresc. Copiii mei, se vor mântui doar aceia care merg spre Tatăl ceresc cu iubire şi credinţă. Nu vă temeţi, sunt cu voi! Aveţi încredere în păstorii voştri, cum a avut Fiul meu când i-a ales şi rugaţi-vă să aibă puterea şi iubirea să vă călăuzească. Vă mulţumesc. ” Mirjana, 2 oct.2013

„Dragi copii, şi astăzi vă chem la rugăciune. Relaţia voastră cu rugăciunea să fie cotidiană. Rugăciunea împlineşte miracole în voi şi prin voi, de aceea, copilaşilor, rugăciunea să vă fie bucurie. Atunci relaţia voastră cu viaţa va fi mai profundă şi mai deschisă şi veţi conştientiza că viaţa e un dar pentru fiecare dintre voi. Vă mulţumesc că aţi răspuns chemării mele. ” Marija, 25 sept. 2013

Dragi copii! Și astăzi Cel Preaînalt îmi dă harul de a fi cu voi și de a vă călăuzi la convertire. Zi după zi Eu semăn și vă invit la convertire ca să  fiți rugăciune, pace, iubire și grâu care murind aduce rod însutit. Nu doresc ca voi, dragi copii, să ajungeți să vă căiți de tot ce ați  fi putut face și nu ați vrut. De aceea, copilașilor, din nou spuneți cu entuziasm: „Doresc să fiu semn pentru ceilalți”. Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea Mea. Marija, 25 aug.2013

Dragi copii! Cu bucurie în inimă vă invit pe toţi să vă trăiţi credinţa şi să o mărturisiţi cu inima şi cu exemplul în tot felul. Hotărâţi-vă copilaşilor să staţi departe de păcat şi de ispite; în inimile  voastre să fie bucuria şi dragostea sfinţeniei. Eu, copilaşilor, vă iubesc şi vă însoţesc cu mijlocirea mea înaintea Celui Preaînalt. Vă mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea. Marija, 25 iulie 2013

Dragi copii, cu dragoste maternă vă rog să-mi dăruiți inimile voastre ca să le pot prezenta Fiului meu și să vă eliberez, – să vă eliberez de tot răul care vă înrobește și vă îndepărtează tot mai mult de unicul Bine – Fiul meu, de tot ce să duce pe calea greșită și vă răpește pacea. Eu doresc să vă conduc spre libertatea făgăduită de Fiul meu pentru că doresc ca aici să se împlinească în întregime voia lui Dumnezeu; și ca prin împăcarea cu Tatăl Ceresc, prin post și rugăciune, să se nască apostoli ai iubirii lui Dumnezeu, – apostoli care în mod liber și cu iubire vor răspândi iubirea lui Dumnezeu tuturor fiilor mei, apostoli care vor răspândi iubirea încrederii în Tatăl Ceresc și vor deschide poarta Cerului. Dragi copii, oferiți păstorilor voștri bucuria iubirii și a sprijinirii, așa cum Fiul meu le-a cerut lor să vi-o ofere vouă. Vă mulțumesc. Mirjana, 2 iulie 2013

Dragi copii! Cu bucurie în inimă vă iubesc pe toți și vă invit să vă apropiați de Inima mea Neprihănită ca să vă pot apropia și mai mult de Fiul Meu, pentru ca El să vă dea pacea și iubirea sa – hrana fiecăruia dintre voi. Copilașilor, deschideți-vă rugăciunii, deschideți-vă iubirii mele. Eu sunt Mama voastră și nu vă pot lăsa singuri în rătăcire și în păcat. Copilașilor, suteți invitați să fiți copiii mei, iubiții mei copiii ca să vă pot prezenta pe toți Fiului meu. Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea mea. Marija, 25 iulie 2013

„Dragi copii, în acest timp de neliniştite eu vă invit din nou să porniţi pe urmele Fiului meu, să Îl urmaţi. Vă ştiu durerile, suferinţele şi dificultăţile, dar în Fiul meu vă veţi odihni, în El veţi găsi pacea şi mântuirea. Copiii mei, nu uitaţi că Fiul meu v-a răscumpărat cu crucea Lui şi v-a făcut capabili să fiţi din nou copiii lui Dumnezeu şi să-L numiţi din nou Tată pe Tatăl Ceresc. Ca să fiţi demni de Tatăl, iubiţi şi iertaţi, căci Tatăl vostru e iubire şi iertare. Rugaţi-vă şi postiţi, căci aceasta este calea spre purificarea voastră, aceasta este calea pentru a-L cunoaşte şi a-L înţelege pe Tatăl Ceresc. Când Îl veţi cunoaşte pe Tatăl, veţi înţelege că numai El vă este necesar. ”
(Fecioara a accentuat acest lucru cu hotărâre): „Eu, ca Mamă, îi doresc pe copiii mei în comuniunea unui singur popor, în care se ascultă şi se trăieşte Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea, copiii mei, porniţi pe urmele Fiului meu, fiţi una cu El, fiţi copii ai lui Dumnezeu. Iubiţi-i pe păstorii voştri cum i-a iubit Fiul meu când i-a chemat să vă slujească. Vă mulţumesc! ” Mirjana, 2 iunie 2013
 
„Dragi copii! Astăzi vă invit să fiți tari și hotărâți în credință și în rugăciune pentru ca rugăciunile voastre să fie atât de puternice încât să deschidă inima iubitului meu Fiu Isus. Rugați-vă copilașilor, fără încetare pentru ca inima voastră să se deschidă lui Dumnezeu. Eu sunt cu voi, mijlocesc pentru voi și mă rog pentru convertirea voastră. Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea mea. ” Marija, 25 mai 2013
 
Dragi copii, vă invit din nou să iubiți și să nu judecați. Fiul Meu, prin voia Tatălui, a fost trimis în mijlocul vostru ca să vă arate calea mântuirii, ca să vă mântuiască și nu să vă judece. Dacă vreți să-l urmați pe Fiul Meu, nu judecați ci iubiți, așa cum Tatăl vă iubește. Chiar și atunci când vă este cel mai greu, când cădeți sub greutatea crucii, nu disperați, nu judecați, ci amintiți-vă că sunteți iubiți și lăudați-l pe Tatăl Ceresc pentru iubirea lui. Copiii Mei, nu deviați de la calea pe care vă conduc. Nu alergați spre pierzanie. Rugăciunea și postul să vă întărească, ca să puteți trăi așa cum vrea Tatăl Ceresc; ca să fiți apostolii Mei, ai credinței și ai iubirii; ca viața voastră să-i binecuvinteze pe cei pe care-i întâlniți; ca să fiți una cu Tatăl Ceresc și cu Fiul Meu. Copiii Mei, acesta este unicul adevăr, adevărul care duce la convertirea voastră și apoi la convertirea tuturor celor pe care îi întâlniți și care nu l-au cunoscut pe Fiul Meu, a tuturor celor care nu știu ce înseamnă să iubești. Copiii Mei, Fiul Meu v-a dăruit păstori: aveți grijă de ei, rugați-vă pentru ei. Vă mulțumesc! Mirjana, 2 mai 2013
 
Dragi copii! Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă până când inima voastră se deschide credinței așa cum se deschide o floare la razele calde ale soarelui. Acesta este un timp de har pe care Dumnezeu vi-l dă prin prezența mea dar voi sunteți departe de inima mea. De aceea vă invit la convertire personală și la rugăciune în familie. Sfânta Scriptură să fie totdeauna imbold pentru voi. Vă binecuvintez pe toți cu binecuvântarea mea maternă. Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea mea. Marija, 25 apr.2013
 
Dragi copii, vă invit să fiți în spirit una cu Fiul meu. Vă invit să căutați să fiți ca El prin rugăciune și prin Sfânta Liturghie – în care Fiul meu se unește cu voi în mod deosebit. Să fiți ca El, totdeauna gata să împliniți voia lui Dumnezeu, și să nu căutați realizarea voii voastre. Copii mei, prin voia lui Dumnezeu sunteți și existați, dar fără voia lui Dumnezeu, sunteți nimic. Eu, ca Mamă vă cer să vorbiți despre gloria lui Dumnezeu prin viața voastră, pentru că în acest fel vă veți glorifica și pe voi înșivă potrivit voii Lui. Arătați tuturor umilință și iubire de aproapele. Prin această umilință și iubire Fiul meu v-a mântuit și v-a deschis calea spre Tatăl Ceresc. Vă cer să deschideți calea spre Tatăl Ceresc tuturor celor care nu l-au cunoscut și nu și-au deschis inima iubirii Lui. Cu viața voastră să deschideți calea tuturor celor care încă rătăcesc în căutarea adevărului. Copiii mei, fiți apostolii mei care nu au trăit zadarnic. Nu uitați că veți veni dinaintea Tatălui Ceresc și îi veți vorbi despre voi. Fiți pregătiți! Din nou vă avertizez: rugați-vă pentru cei pe carei-a chemat Fiul meu, cărora le-a binecuvântat mâinile și pe care vi i-a dăruit vouă. Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă pentru păstorii voștri. Vă mulțumesc! Mirjana, 2 apr.2013
 
Dragi copii! în acest timp de har vă invit să luați în mâini crucea iubitului meu Fiu Isus și să contemplați patima și moartea Sa. Suferințele voastre să fie unite cu suferința Lui și iubirea va învinge, pentru că El este Iubire, și S-a dat pe Sine din iubire pentru mântuirea fiecăruia dintre voi. Rugați-vă, rugați-vă, rugați-vă pentru ca iubirea și pacea să înceapă să domnească în inimile voastre. Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea Mea! Marija, 25 martie 2013

Mesaje ale Gospei din 2012

Sfânta Fecioară a venit cu Pruncul Isus în brațe și nu a dat nici un mesaj, dar Pruncul Isus a început să vorbească și a zis: „Eu sunt pacea voastră, trăiți poruncile Mele.” Maica Domnului și Pruncul Isus, împreună, ne-au binecuvântat cu semnul crucii. Marija, 25 dec.2012

Dragi copii! În acest timp de har vă invit pe toți să înnoiți rugăciunea. Deschideți-vă Sfintei Spovedanii pentru ca fiecare dintre voi să accepte cu inima chemarea Mea. Eu sunt cu voi și vă ocrotesc de abisul păcatului dar voi trebuie să vă deschideți căii convertirii și sfințeniei pentru ca inima voastră să ardă de iubire pentru Dumnezeu. Dăruiți-I timp și El se va dărui vouă, și astfel veți descoperi în voința lui Dumnezeu iubirea și bucuria vieții. Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea Mea. 25 noi.2012

Dragi copii! Vă invit și astăzi să vă rugați pentru intențiile Mele. Înnoiți postul și rugăciunea pentru că satana este viclean și atrage multe inimi la păcat și la pierzare. Eu vă invit copilașilor la sfințenie și să trăiți în har. Adorați-L pe Fiul meu pentru ca El să vă umple cu pacea și cu iubirea Lui, la care năzuiți. Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea Mea. 25 oct.2012

Dragi copii! Când priviţi în natură bogăţia de culori pe care v-o dăruieşte Cel Preaînalt, deschideţi-vă inima şi cu mulţumire rugaţi-vă pentru tot binele pe care-l aveţi şi ziceţi: sunt creat pentru eternitate! Râvniti lucrurile cereşti pentru că Dumnezeu vă iubeşte cu iubire imensă. Pentru aceasta m-a dat vouă pe mine, ca să vă spun: numai în Dumnezeu este pacea voastră şi speranţa voastră, dragi copii. Vă mulţumesc că a-ţi răspuns la chemarea mea! 25 sept.2012

Dragi copii! Mă rog şi astăzi pentru voi cu speranţă în inimă şi îi mulţumesc Celui Preaînalt pentru voi, toţi cei care îmi trăiţi din inimă mesajele. Mulţumiţi iubirii lui Dumnezeu pentru ca Eu să pot să iubesc şi să conduc pe fiecare dintre voi prin Inima Mea Neprihănită şi spre convertire. Deschideţi-vă inimile şi decideţi-vă pentru sfinţenie şi speranţa v-a naşte bucuria în inimile voastre. Vă mulţumesc că aţi răspuns la chemarea Mea. 25 aug.2012

Dragi copii! Astăzi vă invit la ‘bine’. Fiți purtători de pace și de bunătate în această lume. Rugați-vă ca Dumnezeu să vă dea putere, pentru ca în inima și în viața voastră să domnească întotdeauna speranța și mândria, pentru că sunteți copii ai lui Dumnezeu și purtătorii speranțele Sale în această lume lipsită de bucurie în inimă și fără viitor, pentru că nu are inima deschisă spre Dumnezeu, mântuirea voastră. Mulțumesc că ați răspuns la chemarea Mea. 25 iul.2012

Dragi copii! Cu mare speranță în inimă vă invit și astăzi la rugăciune. Dacă vă rugați copilașilor, voi sunteți cu Mine, căutați voia Fiului Meu și o trăiți. Fiți deschiși și trăiți rugăciunea; ea să vă fie în fiece clipă plăcerea și bucuria sufletului vostru. Eu sunt cu voi și mijlocesc pentru voi toți la Fiul Meu. Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea Mea. 25 iun. 2012

„Dragi copii! Vă invit și astăzi la convertire și la sfințenie. Dumnezeu dorește să vă dăruiască bucuria și pacea prin rugăciune dar voi, copilașilor, sunteți încă departe, lipiți de pământ și de lucrurile pământești. De aceaa vă invit din nou: deschideți-vă inima și privirea spre Dumnezeu și spre lucrurile lui Dumnezeu și bucuria și pacea vor domni în inima voastră. Mulțumesc că ați răspuns la chemarea Mea.” 25 mai 2012

„Dragi copii! Vă invit și astăzi la rugăciune și să vă deschideți inima spre Dumnezeu, copilașilor, ca o floare spre căldura soarelui. Eu sunt cu voi și mijlocesc pentru voi toți.
Mulțumesc că ați răspuns la chemarea Mea.” 25 apr..2012

Dragi copii! Doresc și astăzi cu bucurie să vă dau binecuvântarea mea maternă și să vă invit la rugăciune. Fie ca rugăciunea să devină pentru voi o nevoie, ca să creșteți în fiecare zi  mai mult în sfințenie. Lucrați mai mult la convertirea voastră pentru că sunteți departe copilașilor. Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea Mea. 25 mar.2012

Dragi copii! În acest timp vă invit în mod special: rugaţi-vă cu inima. Copilaşilor, voi vorbiţi mult dar vă rugaţi puţin. Citiţi, meditaţi Sfânta Scriptură şi cuvintele scrise în ea să fie pentru voi viaţă. Eu vă îndemn şi vă iubesc pentru ca în Dumnezeu să vă găsiţi pacea şi bucuria de a trăi. Vă mulţumesc că aţi răspuns la chemarea mea. 25 febr.2012

Dragi copii!  Vă invit și astăzi cu bucurie să vă deschideți inimile și să-mi ascultați chemarea. Eu doresc să vă apropii din nou de Inima Mea Neprihănită unde veți găsi refugiu și pace. Deschideți-vă rugăciunii, până va deveni bucurie pentru voi. Prin rugăciune, Cel Preaînalt vă va da belșugul harului și veți deveni mâinile Mele întinse în această lume neliniștită care tânjește după pace. Copilașilor, mărturisiți credința cu viețile voastre și rugați-vă să vă poată crește în inimile voastre credința zi după zi. Eu sunt cu voi. Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea Mea. 25 ian.2012

Mesaje ale Gospei din 2011

Dragi copii! Vă aduc și astăzi în brațele Mele pe fiul Meu Isus ca să vă dea pacea Sa. Rugați-vă copilașilor și dați mărturie pentru ca în toată inima să prevaleze nu pacea omenească ci pacea divină, pe care nimeni nu o poate distruge. Aceasta este pacea aceea a inimii pe care Dumnezeu o dă acelora pe care îi iubește. Prin botez voi toți sunteți chemați și iubiți într-un mod special, de aceea dați mărturie și rugați-vă ca să fiți mâinile Mele întinse în această lume care tânjește după Dumnezeu și după pace. Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea Mea. Marija Pavlovici, 25 dec. 2011

Dragi copii, astăzi doresc să vă dau speranță și bucurie. Tot ceea ce este în jurul vostru, copilașilor, vă conduce spre cele pământești dar Eu doresc să vă conduc spre timpul de har, pentru ca prin acest timp să fiți mai apropiați de Fiul Meu, pentru ca El să vă conducă la dragostea Lui și la viața veșnică, după care tânjește orice inimă. Voi, copilașilor, rugați-vă pentru ca acest timp să fie pentru voi unul de har pentru sufletul vostru. Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea Mea. Marija Pavlovici, 25 noi.2011

Dragi copii, privesc în inimile voastre și nu văd bucuria. Astăzi doresc să vă dau bucuria Celui Înviat pentru ca El să vă călăuzească și să vă îmbrățișeze cu dragostea Sa și cu tandrețea Sa. Vă iubesc și mă rog neîncetat pentru convertirea voastră dinaintea Fiului Meu Isus. Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea Mea. Marija Pavlovici, 25 oct.2011

Dragi copii, vă chem ca să faceți din acest timp pentru voi toți, un timp al mărturiei. Voi care trăiți în iubirea lui Dumnezeu și ați gustat din darurile Sale, dați mărturie despre ele prin cuvintele voastre și prin viața voastră ca să fie celorlalți bucurie și îndemn spre credință. Eu sunt cu voi și mijlocesc neîncetat la Dumnezeu pentru voi toți pentru ca credința voastră să fie mereu vie, bucuroasă și în iubirea lui Dumnezeu. Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea Mea. Marija Pavlovici, 25 sept. 2011

Dragi copii, astăzi vă invit să vă rugaţi şi să postiţi pentru intenţiile Mele, pentru că satana vrea să-mi distrugă planul. Am început de aici cu această parohie şi am invitat [apoi] întreaga lume. Mulţi au răspuns dar este enorm numărul celor care nu vor nici să audă nici să accepte invitaţia mea. De aceea voi care aţi spus DA, fiţi tari şi decişi. Vă mulţumesc că aţi răspuns la chemarea Mea. Marija Pavlovici, 25 aug.2011

Dragi copii, acest timp să fie pentru voi timp de rugăciune și de tăcere. Odihniți-vă trupul și spiritul, ca să fie în iubirea lui Dumnezeu. Permiteți-mi copilașilor să vă călăuzesc, deschideți-vă inimile Sfiritului Sfânt pentru ca tot binele din voi să înflorească și să să rodească însutit. Începeți și încheiați ziua cu rugăciunea inimii. Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea mea. Marija Pavlovici, 25 iul.2011

„Dragi copii, rugăciunea Mea astăzi este pentru voi toţi cei ce căutaţi harul convertirii. Bateţi la poarta inimii Mele dar fără speranţă şi fără rugăciune, în păcat şi fără sacramentul împăcării cu Dumnezeu. Lăsaţi păcatul şi hotărâţi-vă, copilaşilor, pentru sfinţenie. Numai aşa vă pot ajuta, vă pot asculta rugăciunile şi pot mijloci dinaintea Celui Preaînalt. Vă mulţumesc că aţi răspuns la chemarea Mea.” Marija, 25 mai 2011

Dragi copii, aşa cum natura dăruieşte acum cele mai frumoase culori ale anului, vă invit şi Eu pe voi să daţi mărturi prin viaţa voastră şi să îi ajutaţi pe ceilalţi să se apropie de Inima Mea Neprihănită pentru ca flacăra iubirii Celui PreaÎnalt să înmugurească în inimile lor. Eu sunt cu voi şi mă rog neîncetat pentru voi, pentru ca viaţa voastră să fie o reflexie a paradisului aici pe pământ. Vă mulţumesc că aţi răspuns la chemarea Mea. Marija P., 25 apr. 2011

Dragi copii, astăzi într-un mod special doresc să vă invit la convertire. Fie ca  de astăzi să înceapă o viață nouă în inima voastră. Copiilor, doresc să văd  “da-ul” vostru și ca viața voastră să fie a trăi cu bucurie voia lui Dumnezeu în fiecare moment al vieții voastre. Astăzi în mod special Eu vă binecuvintez cu binecuvântarea mea maternă de pace, de iubire și de unire în Inima Mea și în Inima Fiului meu Isus. Mulțumesc că ați răspuns la chemarea Mea. Marija P., 25.mar.2011

Dragi copii, Inima Mea maternă suferă mult când îi văd pe copiii Mei care cu încăpățânare pun ceea ce este uman înaintea a ceea ce este Divin, pe copiii Mei care în ciuda a tot ceea ce îi înconjoară și în ciuda tuturor semnelor care li se trimit, gândesc că pot merge fără Fiul Meu. Nu pot! Merg spre pierzarea veșnică. De aceea vă adun pe voi care sunteți dispuși să îmi deschideți inima voastră, care sunteți dispuși să fiți apostolii iubirii Mele, ca să mă ajutați, pentru ca trăind iubirea lui Dumnezeu să fiți un exemplu pentru cei care nu îl cunosc. Fie ca postul și rugăciunea să vă dea putere pentru aceasta, iar Eu vă binecuvântez cu binecuvântarea Mea maternă în Numele Tatălui și a Fiului și al Sfântului Spirit. Vă mulțumesc. Mirjana D., 2 mar.2011

Dragi copii, natura se trezește și în copaci se văd primii muguri care vor da flori foarte frumoase și roade. Doresc ca voi de asemenea, copilașilor, să lucrați la convertirea voastră și să fiți cei care mărturisesc cu propria lor viață, ca astfel exemplul vostru să fie semn și îndemn spre convertire pentru ceilalți. Eu sunt cu voi și mijlocesc dinaintea Fiul Meu Isus pentru convertirea voastră. Vă mulțumesc că ați răspuns la chemarea Mea. Marija, 25 febr.2011

„Dragi copii, vă adunaţi în jurul Meu, vă căutaţi calea, căutaţi, căutaţi adevărul, dar uitaţi lucrul cel mai important: uitaţi să vă rugaţi corect! Buzele voastre rostesc cuvinte fără de număr, dar spiritul vostru nu resimte nimic. Rătăcind prin întuneric, vi-l imaginaţi pe Dumnezeu însuşi după modul vostru de gândire şi nu aşa cum este El cu adevărat în iubirea Sa. Dragi copii, adevărata rugăciune vine din adâncul inimii voastre, din suferinţa voastră, din bucuria voastră, din cererea voastră de a vi se ierta păcatele. Aceasta este calea spre adevărata cunoaştere de Dumnezeu şi odată cu aceasta şi a voastră înşivă, pentru că sunteţi creaţi după chipul Său. Rugăciunea vă va conduce la împlinirea dorinţei Mele, a misiunii Mele aici cu voi, unitatea în familia lui Dumnezeu. Vă mulţumesc.” Mirjana, 2 febr.2011
 
Dragi copii! Şi astăzi sunt cu voi şi vă privesc, vă binecuvântez şi nu-mi pierd speranţa că această lume se va schimba în bine şi pacea va domni în inimile oamenilor. Bucuria va domni în lume pentru că v-aţi deschis chemării Mele şi iubirii lui Dumnezeu. Spiritul Sfânt transformă o mulţime dintre cei care au spus ‘da’. De aceea doresc să vă spun: mulţumesc că a-ţi răspuns la chemarea Mea. Marija, 25 ian.2011