Arhiva categoriei: Studiu biblic

Ce este și ce nu este Lectio Divina?

Lectio divina în comunitatea parohială
Lectura spirituală şi rugătoare a Cuvântului lui Dumnezeu – adaptare după o metodă de Bruno Secondin ocarm.

Ce este Lectio Divina?

Apostolul Paul îi îndemna cu căldură pe creştinii micii comunităţi din Colose să se familiarizeze cu Cuvântul, şi să se edifice reciproc hrănindu-se din înţelepciunea Scripturilor: “Cuvantul lui Hristos să locuiască întru voi cu bogăţie. Învătaţi-vă şi povăţuiţi-vă între voi, cu toată înţelepciunea. Cântaţi în inimile voastre lui Dumnezeu, mulţumindu-I, în psalmi, în laude şi în cântări duhovniceşti.” (Coloseni 3:16).

Citește în continuare Ce este și ce nu este Lectio Divina?

Cum să ne apropiem de Lectio Divina?

PREGĂTIREA SUFLETEASCĂ NECESARĂ PENTRU LECTIO DIVINA
Bruno Secondin, ocarm.

Există câteva dispoziţii spirituale necesare pentru a ca lectio divina să fie cu adevărat o experinţă de dragoste efectivă şi constantă a Cuvântului, care să ne hrănească viaţa interioară şi să ne lumineze viaţa astfel încât să ne poat[ călăuzi opţiunile fundamentale şi fidelitatea generoasă şi creativă faţă de Cristos. E vorba despre cultivarea unor atitudini spirituale care sunt condiţiile indispensabile pentru buna reuşită a lecturii Cuvântului.

Citește în continuare Cum să ne apropiem de Lectio Divina?

Cum se desfășoară o întâlnire de Lectio Divina?

Alcătuirea unei întâlniri de Lectio Divina Comunitară

Întâlnirile se va desfăşura după un program care va respecta următoarele secvenţe (Bruno Secondin, ocarm.):

Introducerea şi rugăciunea de invocare a Spiritului Sfânt
Primirea participanţilor şi o scurtă expunere a obiectivelor comune, a temei şi a programului. Se verifică dacă toate sunt pregătite pentru a nu fi necesară o întrerupere pe parcurs. Nu se va admite sosirea în întârziere a cuiva sau plecarea înainte de sfârşit.

Citește în continuare Cum se desfășoară o întâlnire de Lectio Divina?

Explicarea pașilor esențiali în Lectio Divina

EXPLICAREA MAI DETALIATĂ A SECŢIUNILOR PRINCIPALE ÎNTR-O ÎNTÂLNIRE DE LECTIO DIVINA COMUNITARĂ
Bruno Secondin, ocarm.

Scopul explicării acestor paşi esenţiali ai metodei este acela de a oferi un sprijin pentru surprinderea dinamismului metodei  lectio divina în desfăşurarea ei, a modului în care ea devine rodnică, şi pentru a putea înţelege substratul teologic care o alimentează. Lectio divina se bazează pe teologia Cuvântului, de aceea am încercat să îmbinăm teologia spirituală cu teologia biblică în următoarea alcătuire: atmosfera de rugăciune, cercetarea atentă a Cuvântului sacru şi momentul autenticităţii personale şi comunitare în prezenţa lui.

Citește în continuare Explicarea pașilor esențiali în Lectio Divina

Participarea activă la Lectio Divina comunitară

Lectură comunitară şi în rugăciune a Cuvântului
CÂTEVA RECOMANDĂRI PENTRU O PARTICIPARE ACTIVĂ
Bruno Secondin, ocarm.

 1. Este insistent recomandat ca fiecare participant să dedice săptămanal o jumătate de oră studiului biblic acasă, timp în care va citi şi medita fragmentul biblic propus pentru întâlnirea următoare şi textele paralele tiparite la finalul pericopei. Reflexiile din timpul întâlnirii de la biserică presupun că fiecare a citit acasă textele.

Citește în continuare Participarea activă la Lectio Divina comunitară

Lectio Divina la Ev. Matei 4, 17-25

CHEMAREA PRIMILOR DISCIPOLI
   MATEI 4, 17-25 

Punctul 1 –Chemarea la Pocăinţă – Toţi suntem chemaţi la întoarcerea totală la Iubirea lui Dumnezeu

17 De atunci a început Isus să predice şi să spună: „Convertiţi-vă, pentru că s-a apropiat împărăţia cerurilor”.

Fiul cel Veşnic al lui Dumnezeu începând să predice Evanghelia, deşi era Cuvântul întrupat, Înţelepciunea întruchipată nu a îndrăznit să predice singur ci pentru a ne da o lecţie despre legea colaborării slujitorilor lui Dumnezeu de orice stare sau condiţie la opera evanghelizării, îşi asociază câţiva oamenii simpli care să-l ajute în turneele sale misionare.

Citește în continuare Lectio Divina la Ev. Matei 4, 17-25

Lectio Divina la Evanghelia după Luca 18, 9-14

Parabola vameșului și a fariseului

1. AU URCAT LA TEMPLU SĂ SE ROAGE

9 A mai spus această parabolă unora care se credeau drepţi şi-i dispreţuiau pe alţii: 10 „Doi oameni au urcat la templu ca să se roage: unul era fariseu, iar celălalt vameş.

Unora care se credeau “drepţi”.  Şi pentru că se credeau drepţi îi dispreţuiau pe alţii care nu erau drepţi. Doi oameni s-au dus la biserică să se roage. Unul era fariseu, care se socotea pe sine îndreptăţit dinaintea lui Dumnezeu pe baza împlinirii literale a Legii Sfinţeniei. Celălalt era un colector de taxe care avea pe conştiinţă multe infracţiuni aspru pedepsite de Legea Sfinţeniei ebraice.

Citește în continuare Lectio Divina la Evanghelia după Luca 18, 9-14