Arhiva categoriei: Sf. Rozariu

Sfântul Rozariu cât o bombă atomică!

Predica pr. Ioan Chișărău din 14 oct.2018 la Biserica greco-catolică Sf. Maria Regina Păcii: Sf. Rozariu o armă sigură și invincibilă, mai puternică decât o bombă atomică

Sfânta Fecioară i-a spus lui Don Gobbi: ”Rozariul este o armă mai puternică decât bombele atomice!”

Pentru că este o rugăciune simplă și umilă care conduce la micime, la blândețe și la simplitatea inimii.

Dovada este faptul că o mănăstire iezuită a rămas intactă în aria de distrugere a 1,5 km a bombei atomice din Hiroshima, care a fost aruncată de americani în 6 august 1945. Cei 8 călugări iezuiți din mănăstire au rămas toți nevătămați.

Sora Lucia, vizionara de la Fatima spune că nu există vreo problemă materială sau spirituală, națională sau internațională care să nu poate fi rezolvată cu sf. Rozariu!

Când Armata Roșie a pus piciorul în Austria în 1945, fiind în culmea gloriei sale, Austria părea că va deveni și ea comunistă. Însă un singur preot și-a adus aminte de puterea sf. Rozariu și a chemat la rugăciune. ”Faceți ceea ca vă spun eu, și veți avea pace!” îi spusese Maica Sfântă Părintelui Pavlicek. Zeci de mii de oameni din toate orașele Austriei au recitat Rozariul, s-au făcut procesiuni de ispășire. Nici astăzi nu se știe exact motivul, dar în 15 mai 1955, după 267 de întâlniri pentru negocieri, Armata Roșie s-a retras din Austria. Istoricii nu își explică nici astăzi cum s-a întâmplat asta.

În 1986, când dictatorul din Filipine, Ferdinand Marcos, a măsluit alegerile, au fost proteste masive în Manila. Protestatarii au început să se roage Rozariul, însă au fost confruntați cu armata care primise ordin să tragă. Atunci li s-a arătat Maica Sfântă – ”frumoasă ca o călugăriță” – și le-a spus: ”Nu trageți, nu le faceți rău copiilor mei!” Și armata s-a aliat cu poporul iar dictatorul a fugit. 

Meditație la primul mister de mărire

PRIMUL MISTER DE MĂRIRE – SLĂVITA ÎNVIERE A FIULUI LUI DUMNEZEU

SUGESTII PENTRU MEDITAŢIE

Distrugerea puterii iadului
Când bătălia Sfintelor Patimi a luat sfârşit şi dragonul furios credea că l-a învins pe Miel, puterea dumnezeirii începu să strălucească în sufletul lui Cristos. Atunci Preaputernicul nostru Leu a coborât în infern şi acolo l-a învins şi capturat pe cel puternic şi înarmat, deposedându-l de bogata pradă pe care o ţinea captivă. Astfel, pentru că tiranul îndrăzni să ia prizonier Capul asupra căruia nu avea nici un drept, a pierdut de drept puterea ce o avea asupra membrelor Lui.
     Atunci adevăratul Samson murind, şi-a ucis duşmanii. Atunci Mielul fără de pată a eliberat prizonierii din lacul fără de apă, prin sângele Noului său Legământ. Atunci a răsărit mult aşteptata lumină nouă celor care locuiau în ţinutul întunecat şi în umbra morţii. 

Citește în continuare Meditație la primul mister de mărire

Meditațe la al doilea mister de mărire

AL DOILEA MISTER DE MĂRIRE:ADMIRABILA ÎNĂLŢARE A FIULUI LUI DUMNEZEU

SUGESTII DE MEDITAŢIE

Înălţarea Domnului şi intrarea sfinţilor în Cer
La capătul celor patruzeci de zile Domnul a ieşit cu ucenicii din Ierusalim până pe muntele Măslinilor şi luându-şi cu multă dragoste rămas bun de la ei şi de la binecuvântata sa Mamă şi-a ridicat mâinile spre cer şi în văzul lor s-a înălţat într-un nor strălucitor. Astfel ne-a deschis calea spre cer şi a luat sus cu sine prizonierii iadului, ducându-i pe cei fără de ţară în Împărăţia Sa şi făcându-i concetăţeni ai îngerilor şi domiciliaţi în casa lui Dumnezeu. Citeşte mai departe

Citește în continuare Meditațe la al doilea mister de mărire

Meditație la al treilea mister de mărire

AL TREILEA MISTER DE MĂRIRE – VENIREA SPIRITULUI SFÂNT

SUGESTII PENTRU MEDITAŢIE

Relatarea tainei. După ce în slăvita şi admirabila zi a Înălţării Maiestatea Sa Cristos, Domnul nostru, şi-a luat rămas bun de la ucenicii pe care-i iubea nespus de mult, poruncindu-le să rămână în Ierusalim până când le va trimite pe Spiritul Sfânt (Luca 21, Fap 1). Cu acesată poruncă s-au întors de pe muntele Măslinilor în sala Cinei unde se strânse mica şi inocenta turmă a ucenicilor şi ucenicelor Domnului, alcătuită din o sută douăzeci de persoane. Cu toţii – spune Sf. Luca – perseverau în rugăciune cu Maria, mama lui Isus şi cu alte sfinte femei care-l urmaseră pe Domnul.  Fiind cu toţii ocupaţi cu acest exerciţiu al rugăciunii, la zece zile după ce se înălţase Domnul la cer, Spiritul Sfânt s-a coborât peste ei sub formă de vânt puternic şi de limbi de foc care se aşezară deasupra capului fiecărui ucenic. Atât de puternică a fost strălucirea, dragostea, plăcerea spirituală şi cunoaşterea de Dumnezeu pe care au primit-o cu această ocazie că nu s-au putut reţine de la a ieşi în public pentru a proclama cu voci puternice măreţiile şi miracolele lui Dumnezeu, Domnul nostru.

Citește în continuare Meditație la al treilea mister de mărire

Meditație la al patrulea mister de mărire

AL PATRULEA MISTER DE MĂRIRE – RIDICAREA MAICII DOMNULUI LA CER

SUGESTII PENTRU MEDITAŢIE

Iată istorisirea acestei taine potrivit Sfântului Ieronim şi a altor sfinţi. După ce Cristos, Răscumpărătorul nostru s-a înălţat la cer, Preasfânta Sa Maică a rămas pe pământ pentru a-i suplini absenţa. După ce s-a scurs tot timpul necesar pentru a-i învăţa, mângâia şi însufleţi pe Apostoli în sarcina întemeierii Bisericii, a murit în prezenţa lor. Apoi a fost înviată prin puterea lui Dumnezeu şi ridicată la cer cu trupul şi cu sufletul, unde a fost întronată și i s-a dat cel mai mare tron al slavei după cel al Fiului Său, onoare ce i se cuvenea ca uneia ce este Mama lui Dumnezeu şi pe care și-a meritat-o prin faptelor sale a căror înălțime depăşea faptele tuturor făpturilor.

Citește în continuare Meditație la al patrulea mister de mărire

Meditație la al cincilea mister de mărire

AL CINCILEA MISTER DE MĂRIRE -ÎNCORONAREA MAICII DOMNULUI CA REGINĂ A ÎNTREGII CREAŢII

SUGESTII PENTRU MEDITAŢIE
Taină ascunsă. Nu se găseşte nicăieri o istorisire a acestei mari taine, care constă în marea glorie dăruită Maicii lui Dumnezeu şi Stăpânei noastre Fecioara Maria după măsura enormelor sale necazuri şi merite. Căci dacă Sf.Pavel spune că nu-i stă omului în putinţă să poată explica gloria pe care o dă Dumnezeu în mod curent aleşilor săi (1Cor 2), ce am putea spune atunci despre gloria primită de Mama Sa, care este mai sfântă decât toţi sfinţii şi decât toate spiritele angelice? De aceea, măreţia slavei Ei o vom vedea cu claritate numai atunci când îndurarea Domnului ne va scoate din această temniţă şi ne va ridica în ceruri în compania Sa. Dar atât timp cât se prelungeşte [această întemniţare] putem înţelege câte ceva din această glorie numai prin câteva deducţii, căci gloria Ei corespunde slujirii aduse de Ea lui Dumnezeu, adâncimii smereniei sale, înălţimii demnităţii sale şi măreţiei suferinţelor sale.

Citește în continuare Meditație la al cincilea mister de mărire