Arhiva categoriei: Rugăciunea cultului privat

Zece fapte uimitoare despre puterea Sfintei Euharistii

Sf. Maica Tereza de Calcutta a afirmat 

”Dacă dorești cu adevărat să crești în iubire, întoarce-te la Euharistie, vino înapoi la Adorație!” 

”Euharistia vine la noi în calitate de lucrare și dar al întregii sfintei Treimi”,  zice părintele Raniero Cantalamessa, OFM

Beneficiile participării la sfânta Liturghie au o valoare veșnică și greu de înțeles pentru omul acestei lumi. 

Însă iată aici zece beneficii evidente dintre cele mai uimitoare:

  1. Uniunea cu Cristos: primind sfânta împărtășanie devenim una cu Cristos. Se produce transformarea sufletului în Cristos printr-un proces lent și imperceptibil.

2. Distrugerea păcatului venial: Conștiința omului care se împărtășește cu vrednicie devine tot mai iluminată de Spiritul Sfânt și astfel va înțelege pas cu pas greutatea păcatelor veniale stând în fața lui Dumnezeu și se va cutremura tot mai mult de ele, căutând cu vigilență evitarea lor.

3. Protejarea față de păcatul de moarte: nu e suficientă hotărârea de a nu mai comite nici un păcat de moarte, ci trebuie să cerem cu smerenie ajutorul lui Dumnezeu, căci El este cel care ne dă tăria, perceperea ocaziilor de păcat și perseverența în ocolirea acestora; iar atunci când ele vin fără intenția noastră, primim puterea să nu cădem.

4. O relație personală cu Cristos: un suflet care se împărtășește des devine permeabil față de cele sfinte, se deschide și dorește o comuniune tot mai mare cu Cristos; încetul cu încetul acel suflet va deveni un instrument de transmitere al harului în lume, va deveni lumină a lumii și sare a pământului.

Papa Benedict al XVI-lea a afirmat în exortația ”Sacramentum Caritatis”: ”În ziua de astăzi există nevoia de a redescoperi că Isus Cristos nu este doar o convingere personală sau o idee abstractă, ci o persoană reală, al cărei intrare în istoria omenirii este capabilă să reînnoiască viața oricărui bărbat sau a oricărei femei. Prin urmare, euharistia ca sursă și apogeu al vieții și misiunii Bisericii, trebuie tradusă în spiritualitate, într-o viață tărită ”conform Spiritului”.   

5. Dăruiește viață: sfânta Euharstie este o resursă spirituală dătătoare de viață, care hrănește spiritul și totodată trupul  cu viață veșnică, viață cristică. 

Au existat sfinți care au trăit mulți ani de-a rândul doar din sfânta Euharistie. Theresa Neumann a trăit timp de 39 de ani fără nici un fel de hrană, doar din sf. Împărtășanie.

6. Unitatea cu Trupul lui Cristos: apropierea de Dumnezeu conduce la apropierea, dăruirea și compasiunea pentru oameni; printr-o practică a credinței va crește spiritul de jertfă, simțul chemării din partea lui Dumnezeu la misiunea proprie din cadrul Bisericii, omul va căuta valorificarea darurilor primite de la Dumnezeu în folosul Bisericii Sale.

7. Dedicare față de săraci: în biserică s-au născut primele opere de caritate și așezăminte sociale. În sufletul celui care se hrănește din Sf. Euharistie se va dezvolta compasiunea față de suferințele oamenilor. 

Sf. Ioan Gură de Aur chiar îi rușinează pe cei care vin la masa Domnului și nu își recunosc fratele, neîmpărtășind pâinea lor cu el.

8. Mângâiere spirituală: în timp de suferință și încercări, sfânta Euharistie ne ușurează toate suferințele, fie ele fizice, sufletești sau spirituale, ne ridică deasupra lor.

9. Darul păcii. În zonele de război s-a observat că oameni și tabere inamice au devenit împăciuitori. Iubirea poate trăi doar într-o atmosferă de pace interioară care premerge păcii exterioare.
Lipsa păcii se traduce prin lipsa iertării și lipsa lui Dumnezeu.

10. Ne oferă un punct central în viețile noastre. Cel practicant zi cu zi într-ale credinței își va orândui întreaga viață în funcție de momentul celebrării sfintei Liturghii, înțelegând centralitatea misterului pascal pentru viața sa.

Recomandarea Papei Benedict este ca:

”poporul creștin să aprofundeze relația dintre misterul euharistic, acțiunea liturgică și noul cult spiritual ce izvorăște din Euharistie, ca sacrament al carității”

„Toate sacramentele precum și toate slujirile bisericești și operele de apostolat sunt strâns legate de Euharistie și orânduite în vederea ei. Căci în sfânta Euharistie este cuprins tot binele spiritual al Bisericii, Cristos însuși, Paștele nostru și pâinea cea vie, care, prin trupul său însuflețit de Duhul Sfânt și dătător de viață, insuflă viață oamenilor, chemându-i și călăuzindu-i astfel să se ofere împreună cu el pe ei înșiși, truda lor și toate cele create” Conciliul Vatican II

Adaptare: https://aleteia.org/2016/07/05/10-amazing-facts-about-the-power-of-the-eucharist/2/ 

Când începe Reînnoirea în Spirit?

Reînnoirea în Spirit începe atunci când ascultăm de cuvintele Sf. Apostol Pavel:

 ”Nu vă conformaţi lumii acesteia, ci schimbaţi-vă prin înnoirea minţii ca să înţelegeţi care este voinţa lui Dumnezeu, ce este bun, ce este plăcut, ce este desăvârşit.

Ro.12.2

Reînnoirea carismatică este o mișcarea din cadrul Bisericii Catolice care s-a născut în sec. XIX sub influența mișcărilor carismatice creștine, în special a celor din SUA, care accentuează relația personală cu Isus, experiențele emoționale puternice și expresia darurilor Spiritului Sfânt.

Cardinal Léon-Joseph Suenens a descris reînnoirea carismatică ca fiind ”o mișcare ne-specifică în sensul comun sociologic; ea nu are fondatori, nu este omogenă și include o mare varietate de realități; este un curent de haruri, o respirație înnoitoare a Spiritului pentru toți membrii Bisericii, laici, consacrați, preoți și episcopi. Ea este o provocare pentru noi toți. Omul nu face parte din reînnoire, mai degrabă reînnoirea devine parte din noi din momentul în care noi acceptăm harul pe care ni-l oferă.”1

Conform Părintelui Raniero Cantalamessa ”El (Isus Cristos) nu mai este doar un set de teze și dogme, nu mai este doar un obiect de închinare și de aducere aminte ci o realitate vie în Spirit.”2

Catolicii care practică închinarea carismatică de obicei țin întâlniri de rugăciune în afara Sfintei Liturghii caracterizate de profeții, vindecări prin credință și glosolalie, cu ridicarea mâinilor spre cer în timpul cântărilor și rugăciunilor în limbi.

Creștinii care fac parte din grupurile de Laudă și Reînnoire Carismatică acordă o importanță specială laudei lui Dumnezeu, a recunoașterii greșelilor și a păcatelor proprii, a împărtășirii experiențelor spirituale, a luminilor și lecțiilor primite prin intermediul Spiritului Sfânt, a rugăciunii de mijlocire pentru cei care au mai mare nevoie; ei își exprimă bucuria credinței prin gesturi, mișcări și dans meditativ, trăind copilăria spirituală în fața lui Dumnezeu.

Cei implicați în mișcarea de reînnoire carismatică  au experimentat o revitalizare a credinței lor care i-a condus la o devoțiune mai adâncă față de Cristos în Sf. Euharistie și o apreciere mai deplină a acesteia.

”Dar avem daruri diferite după harul care ne-a fost dat: dacă cineva are [darul] profeţiei, [să profeţească] după măsura credinţei,
dacă are [darul] slujirii, [să stăruie] în slujire, dacă este învăţător, să-i înveţe pe alţii,
dacă are [darul] de a îndemna, să îndemne. Cine dă [să dea] cu simplitate, cine conduce [să o facă] cu zel, cine face milostenie [s-o facă] cu bucurie.”
Ro 12.6-8

”Trupul nu este un singur mădular, ci mai multe.” 1 Co.12.14

”Tot el i-a dat pe unii ca apostoli, pe alţii ca profeţi, pe alţii ca evanghelişti, pe alţii ca păstori şi învăţători,
pentru desăvârşirea sfinţilor în vederea lucrării slujirii spre edificarea trupului lui Cristos.”
Ef. 4.11-12

Invitație la Grupul de Laudă, miercuri, orele 19.30h în sala de Cateheză a Bisericii greco-catolice Sf. Maria Regina Păcii din Timișoara

……………

 

1 Citat din Papa Francisc despre Cardinalul Suenens, Adresa către Mișcarea de Reînnoire Carismatică, 2015

2 The Catholic Charismatic Renewal. A Current of Grace for the Whole Church, 2019

Teama și reverența în Prezența Domnului

 RUGĂCIUNE PENTRU A INSPIRA ÎN SUFLET TEAMA ŞI REVERENŢA ÎN PREZENŢA DOMNULUI

În care omul se smereşte şi se cutremură, reflectând la măreţia lui Dumnezeu şi la dreptatea Sa

 După cum numai Ţie Doamne se cuvine adoraţie fiind unicul Dumnezeu adevărat, de asemenea numai Ţie ţi se datorează supremă teamă şi reverenţă, aşa cum Tu însuţi ne-ai mărturisit, când ai zis:Nu vă temeţi de cei ce ucid trupul şi după aceea nu vă mai pot face nimic, ci temeţi-vă de Acela care după moartea trupului, poate trimite sufletul în iad. Tot aşa ne învaţă şi Biserica zicând: În prezenţa popoarelor, să nu vă temeţi ci voi să-l adoraţi în inima voastră şi să-l temeţi pe Domnul, căci îngerul lui  vă însoţeşte ca să vă izbăvească.
       Să se teamă aşadar sufletul meu şi inima mea de Tine, căci fiind Tu toate, nu găsim în Tine mai puţine motive de a ne teme de Tine decât de a Te iubi.

Citește în continuare Teama și reverența în Prezența Domnului

Rugăciune de mulțumire pentru binefaceri

Rugăciune în care se aduc Domnului mulţumiri pentru binefaceri

  Îţi mulţumesc Doamne şi Te laud Dumnezeul meu pentru toate binefacerile şi darurile pe care mi le-ai dat din ziua în care am fost zămislit până în ziua de azi şi mai ales pentru dragostea cu care din veşnicie m-ai iubit, căci încă de atunci ai hotărât să mă creezi, să mă răscumperi, să mă faci al Tău şi să-mi dăruieşti mie toate ale Tale.
 
Al Tău este trupul meu cu toate mădularele şi simţurile lui. Al Tău este sufletul meu cu toate capacităţile şi puterile lui. Ale Tale sunt toate ceasurile şi clipele pe care le-am trăit până acum. A Ta este energia şi sănătatea pe care mi-ai dat-o! Al Tău este pământul care mă susţine, ale Tale sunt soarele şi luna şi stelele şi câmpiile şi păsările, peştii şi animalele; ale Tale sunt toate făpturile care din porunca Ta mă slujesc. Toate acestea, Doamne al meu, ale Tale sunt şi pentru ele îţi aduc toată mulţumirea pe care o pot aduce.
 

Citește în continuare Rugăciune de mulțumire pentru binefaceri

Rugăciune pentru a cere Domnului iubirea sa

Rugăciune pentru a cere Domnului Dumnezeului nostru dragostea sa

Doamne, dacă ne îndatorează atât de mult binefăcătorii noştrii datorită binefacerilor lor şi dacă am vedea fiecare binefacere ca pe un lemn aprins şi ca stimul al iubirii; dacă focul se aprinde pe măsura cantităţii de lemne pe care o arde, cât de mare ar trebui să fie în inima mea focul iubirii care ar trebui să ardă pentru Tine dacă lemnele binefacerilor tale care îl menţin, sunt aşa de multe? Dacă întreaga lume vizibilă şi invizibilă este o binefacere a Ta pentru mine, cât de mare s-ar cuveni să fie flăcările incendiului iubirii care se ridică din ele?

Citește în continuare Rugăciune pentru a cere Domnului iubirea sa

Rugăciune de încredere și supunere voii lui Dumnezeu

Rugăciune în care făptura se oferă şi se încredinţează în mâinile Creatorului, punându-şi în El toată speranţa şi supunându-i-se

Doamne Dumnezeul meu, toate motivele şi argumentele care mă constrâng să te iubesc, mă constrâng de asemenea să-mi pun toată speranţa în Tine. Căci în cine să nădăjdeiesc dacă nu în Acela care mă iubeşte cel mai mult şi care mi-a făcut aşa de mult bine, în Acela care foarte mult a pătimit pentru mine şi care de nenumărate ori m-a chemat,  m-a aşteptat şi a suferit, m-a iertat şi m-a scăpat de atâtea rele?

În cine am să sper decât în Acela care este infinit de milostiv, de indulgent, de iubitor, de afectuos, de răbdător şi de iertător? În cine să sper, decât în Cel ce-mi este tată, – şi încă tată atotputernic: tată ca să mă iubească şi atotputernic în a mă vindeca; tată pentru a mă îndrăgi şi atotputernic pentru a-mi putea face tot binele pe care-l doreşte pentru mine.

 

În Tatăl care are cea mai mare grijă şi puterea supremă de a le conduce pe toate spre binele copiilor lui spirituali, aşa cum nici unuia dintre taţii trupeşti nu-i este cu putinţă să facă pentru copiii săi? În cine am să sper decât în Acela care în toate Scripturile Sale neîncetat îmi porunceşte să vin la El şi să-mi pun nădejdea în El, şi îmi promite mii şi mii de haruri şi daruri, dăruindu-mi ca garanţie pentru toate acestea adevărul său şi Cuvântul său, binefacerile Sale şi chinurile pe care le-a pătimit pentru mine şi sângele vărsat ca să confirme acest adevăr?

Ce lucru bun n-aş putea spera să primesc de la un Dumnezeu aşa de bun şi de adevărat, de la un Dumnezeu care m-a iubit aşa de mult, care s-a îmbrăcat în carne pentru mine şi a suferit lovituri şi cuvinte grele şi batjocură pentru mine şi s-a zăvorât într-o ostie consacrată pentru mine? Cum are să fugă de mine când îl voi căuta, Cel care aşa de mult m-a căutat când fugeam de El? Cum îmi va refuza iertarea când i-o voi cere Cel care mi-a meritat-o când nu i-o ceream? Cum îmi va refuza tămăduirea acum când nu-l mai costă nimic Cel care mi-a procurat-o când îl costa aşa de mult?

De aceea, pentru toate aceste motive cu mare încredere voi nădăjdui eu în El, şi împreună cu sfântul Profet în tumultul necazurilor şi nevoilor mele cu toată puterea voi cânta: Domnul este lumina şi mântuirea mea, de cine mă voi teme? Domnul este apărătorul vieţii mele, de cine mă voi înfricoşa? Chiar de s-ar strânge împotriva mea mulţime de duşmani, nu se va teme inima mea; dacă bătălie vor porni împotriva mea, eu în El voi nădăjdui!

Dar speranţei întru cât speranţei îi lipseşte siguranţa când nu e însoţită de obedienţă, – potrivit cuvântului Psalmistului, care zice: Sacrificaţi jertfa de dreptate şi speraţi apoi în Domnul! –  dă-miDoamne al meu, harul ca speranţei în îndurarea Ta să-i alătur ascultarea de poruncile Tale, căci nu mai puţin Îţi datorez eu această supunere decât toate celelalte, pentru că Tu eşti Regele meu, Domnul meu, Împăratul meu, Cel Căruia cerul şi pământul şi marea şi toate făpturile i se supun, a Cărui porunci şi legi până acum le-au păzit şi în veci le vor păzi. De aceea am să Te ascult şi eu pe Tine Doamne mai mult decât ele toate, căci mai mari obligaţii am decât ele. Am să-Ţi dau ascultare Regele şi Domnul meu şi voi păzi în întregime toate preasfintele Tale legi. Domneşte Tu în mine Doamne, ca să nu mai domnească lumea în mine, nici prinţul acestei lumi, nici trupul, nici voia mea proprie, ci numai voia Ta. Să iasă afară din mine toţi tiranii aceştia, uzurpatori ai scaunului Tău de domnie,  tâlharii gloriei Tale, pervertitorii dreptăţii Tale. Numai Tu Doamne porunceşte şi ordonă, numai Tu singur şi sceptrul Tău să fie recunoscut şi ascultat, ca să se facă voia Ta pe pământ, cum se face în cer.

Oh, când va veni ziua aceea? Oh, când mă voi vedea eliberat de aceşti tirani? Când nu se vor mai auzi în sufletul meu alte voci în afară de glasul Tău? Când vor fi atât de supuse puterile şi armele duşmanilor mei încât nimic din mine să nu mai intre în conflict cu împlinirea sfintei tale voinţe? Când va fi atât de liniştită marea sufletului meu, când va fi atât de senin cerul minţii mele, când vor fi atât de tăcute şi amorţite pasiunile mele, încât să nu mai fie nici un val, nici un nor, nici un zgomot şi nimic altceva care să poată perturba sau tulbura pacea şi obedienţa aceasta! Dă-mi Doamne atâta stăpânire peste inima mea, cât să mă asculte în aşa fel încât să o pot supune cu totul Ţie!

Aşa cum sunt obligat să mă supun Ţie tot aşa am obligaţia de a mă lasa în puterea Ta, de a mă oferi Ţie, de a mă încredinţa cu supunere în mâinile Tale, pentru că eu sunt cu totul al Tău!

Sunt al Tău în nenumărate feluri. Al Tău sunt pentru că m-ai creat şi mi-ai dat fiinţa pe care o am; al Tău sunt pentru că m-ai menţinut în existenţă cu binefacerile şi darurile grijii Tale; al Tău sunt, pentru că m-ai scos din robia păcatului şi m-ai cumpărat – nu cu aur, nici cu argint -, ci cu însuşi sângele Tău; al Tău sunt pentru că de atâtea ori m-ai răscumpărat de câte ori m-ai scos din nou din păcatul de moarte.

De aceea dacă pentru atâtea motive sunt al Tău, şi Tu din atâtea motive eşti Regele meu, şi Domnul meu, şi Răscumpărătorul meu, şi Eliberatorul meu, mă întorc aici ca să–ţi redau proprietatea Ta, care sunt eu. Mă ofer aici Ţie ca sclav şi captiv; aici sunt pentru a-ţi încredinţa cheile şi însemnele voinţei mele, pentru ca de acum înainte să nu mai fie a mea nici a altcuiva ci a Ta; ca să nu mai trăiesc eu pentru mine ci pentru Tine, să nu mai fac voia mea ci voia Ta; să nu mai mănânc, să nu mai beau, să nu mai dorm, nici altceva să nu mai fac care să nu fie aşa cum vrei Tu şi pentru Tine.

Iată-mă am venit aici ca să mă prezint Ţie, ca să dispui de mine ca de un bun al Tău după voia Ta! Dacă vrei să trăiesc sau să mor, să fiu sănătos sau bolnav, bogat sau sărac, cinstit sau batjocorit, pentru toate acestea mă ofer şi mă încredinţez cu supunere în mîinile Tale şi mă deposedez de mine, ca să nu mai fiu al meu ci al Tău, pentru ca astfel ceea ce de drept este al Tău să fie acum al Tău şi prin voia mea şi asta pentru totdeauna, în vecii vecilor. Amin.

 

Tatăl nostru, Bucură-te Marie.

.

 

holocaustul crestinilor web2

 

Adorația Euharistică Perpetuă

the eucharist

 
FacebookTwitterGoogle BookmarksRedditLinkedinRSS Feed

Share

 
 
 

Citește în continuare Rugăciune de încredere și supunere voii lui Dumnezeu

Trezirea durerii pentru păcate – Louis de Granada

RUGĂCIUNE MEDITATIVĂ PENTRU 
TREZIREA DURERII PENTRU PĂCATE

reflectând la ingratitudinea şi abuzul de binefacerile dumnezeieşti (Luis de Granada 1566)

Unde voi găsi apă ochilor mei ca să-i fac izvor de lacrimi, să-mi plâng păcatele şi dispreţul pe care l-am arătat Creatorului meu zi şi noapte? Multe lucruri au Doamne putere să străpungă inimile oamenilor şi să-i aducă la cunoaşterea păcatului lor, dar nici unul nu e mai puternic decât reflectarea la măreţia Bunătăţii Tale şi la multitudinea binefacerilor Tale, mai ales la cele dăruite chiar păcătoşilor. De aceea, unul dintre aceştia fiind mizerabilul meu suflet, îmi voi aminti acum Doamne binefacerile Tale şi păcate mele, ca să pot vedea cine eşti Tu şi cine sunt Eu, Cine ai fost Tu pentru mine, şi cine am fost eu pentru Tine.

Citește în continuare Trezirea durerii pentru păcate – Louis de Granada

Metoda meditației pe scurt

METODA MEDITAŢIEI PE SCURT
după Ven. Luis de Granada

Pentru a practica meditaţia creştină sunt necesare trei lucruri:
(1) Să şti cum se face
(2) Să ai la îndemână materialul de meditat
(3) Să ai evlavie suficientă pentru a te ruga cum se cuvine.

În acest loc oferim răspuns la prima cerinţă. Material de meditat se găseşte la secţiunea Meditaţii, iar modul dobândire a evlaviei autentice este prezentat în cursul despre rugăciunea mentală. Revenind la primul punct.

Citește în continuare Metoda meditației pe scurt

Rugăciune de cerere a celor mai necesare haruri

Rugăciune pentru a cere Domnului toate câte sunt necesare mântuirii noastre

Multe mulţumiri îţi aduc Doamne, Dumnezeule atotputernic şi Tată al îndurărilor, pentru că Tu însuţi ne-ai însufleţit ca să-ţi cerem îndurarea, zicându-ne prin gura Preasfântului Tău Fiu: Cereţi şi vi se va da! Căutaţi şi veţi găsi! Bateţi şi vi se va deschide! De asemenea, prin Profetul Tău ne-ai îndemnat la fel, zicând: În afară de Mine nu există Dumnezeu drept şi mântuitor. Întoarceţi-vă la Mine de la toate marginile pământului şi veţi fi salvaţi. De aceea, dacă Tu însuţi ne chemi Doamne, şi ne inviţi şi îţi deschizi braţele spre noi ca să venim la Tine, de ce să nu avem încredere că ne vei primi?

Citește în continuare Rugăciune de cerere a celor mai necesare haruri

Necuprinsa binefacere a Întrupării

Textul următor este scris pentru a fi utilizat la începutul meditației, ca lectură. Pentru o cât mai de folos parcugere a lui, urmați pașii metodei de meditație!

Planul din veşnicie al lui Dumnezeu

Te ador, Doamne Isuse Cristoase, regele cerurilor, Lumina lumii, Domnul domnilor, prinţul păcii, puterea lui Dumnezeu şi înţelepciunea Tatălui Veşnic. Te ador, reconciliatorul oamenilor, avocatul păcătoşilor, alinarea necăjiţilor, mângîierea îndureraţilor, şi răsplata celor drepţi. Te ador, pâinea vieţii, medicamentul sufletului, răscumpărătorul lumii, veselia cerului, sacrificiu bine primit, ostie paşnică, care prin suavitatea şi mireasma virtuţilor Tale ai îndreptat ochii Tatălui Veşnic spre noi, ca să ne vadă mizeriile şi să ne audă gemetele şi cu bunăvoinţă să ne primească.

Citește în continuare Necuprinsa binefacere a Întrupării