Arhiva categoriei: Rugăciuni

Rugăciune de Eliberare

În numele Domnului Isus Cristos, prin puterea prețiosului Său Sânge, prin puterea pătimirii Lui, a morții și a Învierii Sale, prin puterea Domnului celui Înviat care stă la dreapta Tatălui, în numele Tatălui, al Fiului și al Duhului Sfânt, prin puterea Botezului care mi-a fost dată prin Isus, și prin puterea Prețiosului Său Sânge, mă lepăd de toate puterile celui Rău, care vor să-mi facă rău, și le alung.

Doamne, Isuse Cristoase, poruncește Satanei și duhurilor rele ca să ți se supună și niciodată să nu se mai întoarcă la mine. Te rog, Doamne, Isuse, zdrobește cu picioarele Tale pe cel Rău și pe toate ajutoarele lui, și aruncă-i în abis.

Citește în continuare Rugăciune de Eliberare

Rugăciune pentru a cere iubirea deDumnezeu

Plecând genunchii inimii mele, prosternat şi scufundat în abisul josniciei mele, cu tot respectul şi reverenţa, mă prezint Dumnezeul meu, dinaintea Ta, ca una dintre cele mai sărmane şi mai josnice făpturi din lume. Aici mă aşez în faţa râurilor milostivirii tale, în faţa înrâuririlor harului tău, în faţa razelor adevăratului Soare al dreptăţii, care se revarsă peste întregul pământ şi care se împărtăşesc cu generozitate tuturor acelora care nu-şi închid porţile inimii pentru a le primi.

Citește în continuare Rugăciune pentru a cere iubirea deDumnezeu

Rugăciune către Dumnezeu și către toți sfinții pentru a cere tot ce ne este necesar

Preablânde Tată, Tată plin de compasiune şi milostivire, îndură-Te de mine. Pentru toate păcatele mele şi pentru ale lumii întregi îţi ofer viaţa, patima şi moartea unicului Tău Fiu. Îţi ofer tot ce a făcut El în această lume şi tot ce a pătimit din pricina noastră. Îţi ofer preasfânta Sa Inimă devenită un fagure de miere prin măreţia iubirii ei. Îţi ofer meritele preiubitei sale Mame şi a tuturor sfinţilor, ca pentru ei toţi să mă ierţi şi să ai milă de mine. A Ta să fie mărirea în vecii vecilor. Amin.

Citește în continuare Rugăciune către Dumnezeu și către toți sfinții pentru a cere tot ce ne este necesar

Rugăciune în care se oferă Tatălui suferințele și meritele lui Cristos

Ce voi da eu Domnului pentru tot ce mi-a dat? Cu ce îl voi sluji pentru atâtea binefaceri? Ce-I voi oferi pentru atâtea îndurări? Oh, cât de rău am răspuns unui atât de generos şi plin de compasiune binefăcător? Căci mereu am fost nerecunoscător faţă de binefacerile Tale, totdeauna am pus obstacole inspiraţiilor tale, adăugând fărădelege la fărădelege şi păcate peste păcate. Mărturisesc Doamne, că nu merit nume de fiu! Totuşi te recunosc drept tată pentru că Tu eşti cu adevărat Tatăl meu şi toată încrederea mea e în Tine. Tu eşti izvor de milostivire, care nu-i alungi pe cei întinaţi care aleargă la Tine ci mai mult, îi speli şi îi refaci.

Citește în continuare Rugăciune în care se oferă Tatălui suferințele și meritele lui Cristos

Rugăciune de mulțumire pentru binefaceri

Îţi mulţumesc, dulce Isuse, pentru că m-ai făcut şi m-ai creat după chipul şi asemănarea Ta, îâi mulţumesc pentru trupul acesta pe care mi l-ai dat cu toate simţurile lui şi pentru suflet meu cu toate potenţele lui, pe care mi l-ai dat ca să Te pot cunoaşte şi iubi. Dă-mi Doamne harul ca să te slujesc în aşa fel, pe Tine, Creatorul şi Tatăl meu ceresc, ca moarte fiind toate pasiunile şi afectele mele vicioase să se re-formeze în mine chipul pe care Tu l-ai creat şi să recuperez dumnezeiasca asemănare cu nevinovăţia vieţii.

Citește în continuare Rugăciune de mulțumire pentru binefaceri

Rugăciune pentru a cere Domnului iertarea păcatelor

Rugăciune pentru a cere Domnului iertarea păcatelor

Tată Atotputernic, atot îndurat şi milostiv, eu mizerabilul păcătos, cu toată smerenia de care sunt capabil şi cu încredere deplină în infinita ta bunătate şi milostivire, prosternat la picioarele Tale îmi mărturisesc cu smerenie marile păcate, cu care până acum Te-am insultat, pe Tine un Tată atât de bun. Mărturisesc de asemenea marea mea nerecunoştinţă faţă de binefacerile Tale nemărginite, faţă de iubirea şi blândeţea cu care m-ai tratat, aşteptându-mă aşa de mult timp să vin la pocăinţă. Nu m-ai aruncat în iadul pe care-l meritam pentru răutatea mea, ci mai de multe ori m-ai chemat şi îndemnat cu harul Tău. Oh, de câte ori m-ai chemat cu inspiraţii Tale Doamne, să ies la porţile sufletului meu! De câte ori ai încercat să mă trezeşti cu binefaceri pentru care nu mi-ai cerut nimic!

Citește în continuare Rugăciune pentru a cere Domnului iertarea păcatelor

Rugăciune de trezire a durerii pentru păcate

Rugaciunile Convertirii

Calea Convertirii: cele 7 rugăciuni ale primei stări sufletești necesare, care este pocăinţa.
Cuprinde rugăciunile celui care se întoarce la slujirea Domnului menite să trezească durerea inimii şi căinţa pentru păcate şi să ceară iertare pentru ele, precum şi alte rugăciuni necesare vieţii creştine. – Ven. Luis de Granada – „Manual de Rugăciuni

Rugăciunile Convertirii: cele 7 rugăciuni ale celui care se întoarce la slujirea Domnului, menite să trezească durerea inimii şi căinţa pentru păcate, să ceară iertare pentru ele, precum şi alte rugăciuni necesare vieţii creştine.

1. Rugăciune pentru a trezi durerea inimii pentru păcate

 

2. Rugăciune pentru a cere Domnului iertarea păcatelor

3. Rugăciune pentru a mulțumi Domnului pentru binefacerile lui

4. Rugăciune în care se oferă Tatălui suferințele și meritele lui Cristos

5. Rugăciune către Dumnezeu și către toți Sfinții pentru a cere tot ce ne este necesar nouă și aproapelelui nostru

6. Rugăciune pentru a cere iubirea de Dumnezeu

 

Citește în continuare Rugăciune de trezire a durerii pentru păcate